[ Index ]

PHP Cross Reference of WordPress

title

Body

[close]

/wp-includes/js/dist/ -> components.js (source)

  1 this["wp"] = this["wp"] || {}; this["wp"]["components"] =
  2 /******/ (function(modules) { // webpackBootstrap
  3 /******/   // The module cache
  4 /******/   var installedModules = {};
  5 /******/
  6 /******/   // The require function
  7 /******/ 	function __webpack_require__(moduleId) {
  8 /******/
  9 /******/     // Check if module is in cache
 10 /******/     if(installedModules[moduleId]) {
 11 /******/       return installedModules[moduleId].exports;
 12 /******/     }
 13 /******/     // Create a new module (and put it into the cache)
 14 /******/     var module = installedModules[moduleId] = {
 15 /******/       i: moduleId,
 16 /******/       l: false,
 17 /******/       exports: {}
 18 /******/     };
 19 /******/
 20 /******/     // Execute the module function
 21 /******/     modules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);
 22 /******/
 23 /******/     // Flag the module as loaded
 24 /******/     module.l = true;
 25 /******/
 26 /******/     // Return the exports of the module
 27 /******/     return module.exports;
 28 /******/   }
 29 /******/
 30 /******/
 31 /******/   // expose the modules object (__webpack_modules__)
 32 /******/   __webpack_require__.m = modules;
 33 /******/
 34 /******/   // expose the module cache
 35 /******/   __webpack_require__.c = installedModules;
 36 /******/
 37 /******/   // define getter function for harmony exports
 38 /******/   __webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {
 39 /******/     if(!__webpack_require__.o(exports, name)) {
 40 /******/       Object.defineProperty(exports, name, { enumerable: true, get: getter });
 41 /******/     }
 42 /******/   };
 43 /******/
 44 /******/   // define __esModule on exports
 45 /******/   __webpack_require__.r = function(exports) {
 46 /******/     if(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {
 47 /******/       Object.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });
 48 /******/     }
 49 /******/     Object.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });
 50 /******/   };
 51 /******/
 52 /******/   // create a fake namespace object
 53 /******/   // mode & 1: value is a module id, require it
 54 /******/   // mode & 2: merge all properties of value into the ns
 55 /******/   // mode & 4: return value when already ns object
 56 /******/   // mode & 8|1: behave like require
 57 /******/   __webpack_require__.t = function(value, mode) {
 58 /******/     if(mode & 1) value = __webpack_require__(value);
 59 /******/     if(mode & 8) return value;
 60 /******/     if((mode & 4) && typeof value === 'object' && value && value.__esModule) return value;
 61 /******/     var ns = Object.create(null);
 62 /******/     __webpack_require__.r(ns);
 63 /******/     Object.defineProperty(ns, 'default', { enumerable: true, value: value });
 64 /******/     if(mode & 2 && typeof value != 'string') for(var key in value) __webpack_require__.d(ns, key, function(key) { return value[key]; }.bind(null, key));
 65 /******/     return ns;
 66 /******/   };
 67 /******/
 68 /******/   // getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules
 69 /******/   __webpack_require__.n = function(module) {
 70 /******/     var getter = module && module.__esModule ?
 71 /******/ 			function getDefault() { return module['default']; } :
 72 /******/ 			function getModuleExports() { return module; };
 73 /******/     __webpack_require__.d(getter, 'a', getter);
 74 /******/     return getter;
 75 /******/   };
 76 /******/
 77 /******/   // Object.prototype.hasOwnProperty.call
 78 /******/   __webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };
 79 /******/
 80 /******/   // __webpack_public_path__
 81 /******/   __webpack_require__.p = "";
 82 /******/
 83 /******/
 84 /******/   // Load entry module and return exports
 85 /******/   return __webpack_require__(__webpack_require__.s = "SB3u");
 86 /******/ })
 87 /************************************************************************/
 88 /******/ ({
 89 
 90 /***/ "+1VY":
 91 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
 92 
 93 "use strict";
 94 
 95 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/sheet/dist/emotion-sheet.browser.esm.js
 96 var emotion_sheet_browser_esm = __webpack_require__("ep+1");
 97 
 98 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/stylis/dist/stylis.mjs
 99 var e="-ms-";var r="-moz-";var a="-webkit-";var c="comm";var n="rule";var t="decl";var s="@page";var u="@media";var i="@import";var f="@charset";var o="@viewport";var l="@supports";var v="@document";var h="@namespace";var p="@keyframes";var b="@font-face";var w="@counter-style";var $="@font-feature-values";var k=Math.abs;var d=String.fromCharCode;var g=Object.assign;function m(e,r){return(((r<<2^z(e,0))<<2^z(e,1))<<2^z(e,2))<<2^z(e,3)}function x(e){return e.trim()}function y(e,r){return(e=r.exec(e))?e[0]:e}function j(e,r,a){return e.replace(r,a)}function C(e,r){return e.indexOf(r)}function z(e,r){return e.charCodeAt(r)|0}function A(e,r,a){return e.slice(r,a)}function O(e){return e.length}function M(e){return e.length}function S(e,r){return r.push(e),e}function q(e,r){return e.map(r).join("")}var B=1;var D=1;var E=0;var F=0;var G=0;var H="";function I(e,r,a,c,n,t,s){return{value:e,root:r,parent:a,type:c,props:n,children:t,line:B,column:D,length:s,return:""}}function J(e,r){return g(I("",null,null,"",null,null,0),e,{length:-e.length},r)}function K(){return G}function L(){G=F>0?z(H,--F):0;if(D--,G===10)D=1,B--;return G}function N(){G=F<E?z(H,F++):0;if(D++,G===10)D=1,B++;return G}function P(){return z(H,F)}function Q(){return F}function R(e,r){return A(H,e,r)}function T(e){switch(e){case 0:case 9:case 10:case 13:case 32:return 5;case 33:case 43:case 44:case 47:case 62:case 64:case 126:case 59:case 123:case 125:return 4;case 58:return 3;case 34:case 39:case 40:case 91:return 2;case 41:case 93:return 1}return 0}function U(e){return B=D=1,E=O(H=e),F=0,[]}function V(e){return H="",e}function W(e){return x(R(F-1,ee(e===91?e+2:e===40?e+1:e)))}function X(e){return V(Z(U(e)))}function Y(e){while(G=P())if(G<33)N();else break;return T(e)>2||T(G)>3?"":" "}function Z(e){while(N())switch(T(G)){case 0:S(ae(F-1),e);break;case 2:S(W(G),e);break;default:S(d(G),e)}return e}function _(e,r){while(--r&&N())if(G<48||G>102||G>57&&G<65||G>70&&G<97)break;return R(e,Q()+(r<6&&P()==32&&N()==32))}function ee(e){while(N())switch(G){case e:return F;case 34:case 39:if(e!==34&&e!==39)ee(G);break;case 40:if(e===41)ee(e);break;case 92:N();break}return F}function re(e,r){while(N())if(e+G===47+10)break;else if(e+G===42+42&&P()===47)break;return"/*"+R(r,F-1)+"*"+d(e===47?e:N())}function ae(e){while(!T(P()))N();return R(e,F)}function ce(e){return V(ne("",null,null,null,[""],e=U(e),0,[0],e))}function ne(e,r,a,c,n,t,s,u,i){var f=0;var o=0;var l=s;var v=0;var h=0;var p=0;var b=1;var w=1;var $=1;var k=0;var g="";var m=n;var x=t;var y=c;var z=g;while(w)switch(p=k,k=N()){case 40:if(p!=108&&z.charCodeAt(l-1)==58){if(C(z+=j(W(k),"&","&\f"),"&\f")!=-1)$=-1;break}case 34:case 39:case 91:z+=W(k);break;case 9:case 10:case 13:case 32:z+=Y(p);break;case 92:z+=_(Q()-1,7);continue;case 47:switch(P()){case 42:case 47:S(se(re(N(),Q()),r,a),i);break;default:z+="/"}break;case 123*b:u[f++]=O(z)*$;case 125*b:case 59:case 0:switch(k){case 0:case 125:w=0;case 59+o:if(h>0&&O(z)-l)S(h>32?ue(z+";",c,a,l-1):ue(j(z," ","")+";",c,a,l-2),i);break;case 59:z+=";";default:S(y=te(z,r,a,f,o,n,u,g,m=[],x=[],l),t);if(k===123)if(o===0)ne(z,r,y,y,m,t,l,u,x);else switch(v){case 100:case 109:case 115:ne(e,y,y,c&&S(te(e,y,y,0,0,n,u,g,n,m=[],l),x),n,x,l,u,c?m:x);break;default:ne(z,y,y,y,[""],x,0,u,x)}}f=o=h=0,b=$=1,g=z="",l=s;break;case 58:l=1+O(z),h=p;default:if(b<1)if(k==123)--b;else if(k==125&&b++==0&&L()==125)continue;switch(z+=d(k),k*b){case 38:$=o>0?1:(z+="\f",-1);break;case 44:u[f++]=(O(z)-1)*$,$=1;break;case 64:if(P()===45)z+=W(N());v=P(),o=l=O(g=z+=ae(Q())),k++;break;case 45:if(p===45&&O(z)==2)b=0}}return t}function te(e,r,a,c,t,s,u,i,f,o,l){var v=t-1;var h=t===0?s:[""];var p=M(h);for(var b=0,w=0,$=0;b<c;++b)for(var d=0,g=A(e,v+1,v=k(w=u[b])),m=e;d<p;++d)if(m=x(w>0?h[d]+" "+g:j(g,/&\f/g,h[d])))f[$++]=m;return I(e,r,a,t===0?n:i,f,o,l)}function se(e,r,a){return I(e,r,a,c,d(K()),A(e,2,-2),0)}function ue(e,r,a,c){return I(e,r,a,t,A(e,0,c),A(e,c+1,-1),c)}function ie(c,n){switch(m(c,n)){case 5103:return a+"print-"+c+c;case 5737:case 4201:case 3177:case 3433:case 1641:case 4457:case 2921:case 5572:case 6356:case 5844:case 3191:case 6645:case 3005:case 6391:case 5879:case 5623:case 6135:case 4599:case 4855:case 4215:case 6389:case 5109:case 5365:case 5621:case 3829:return a+c+c;case 5349:case 4246:case 4810:case 6968:case 2756:return a+c+r+c+e+c+c;case 6828:case 4268:return a+c+e+c+c;case 6165:return a+c+e+"flex-"+c+c;case 5187:return a+c+j(c,/(\w+).+(:[^]+)/,a+"box-$1$2"+e+"flex-$1$2")+c;case 5443:return a+c+e+"flex-item-"+j(c,/flex-|-self/,"")+c;case 4675:return a+c+e+"flex-line-pack"+j(c,/align-content|flex-|-self/,"")+c;case 5548:return a+c+e+j(c,"shrink","negative")+c;case 5292:return a+c+e+j(c,"basis","preferred-size")+c;case 6060:return a+"box-"+j(c,"-grow","")+a+c+e+j(c,"grow","positive")+c;case 4554:return a+j(c,/([^-])(transform)/g,"$1"+a+"$2")+c;case 6187:return j(j(j(c,/(zoom-|grab)/,a+"$1"),/(image-set)/,a+"$1"),c,"")+c;case 5495:case 3959:return j(c,/(image-set\([^]*)/,a+"$1"+"$`$1");case 4968:return j(j(c,/(.+:)(flex-)?(.*)/,a+"box-pack:$3"+e+"flex-pack:$3"),/s.+-b[^;]+/,"justify")+a+c+c;case 4095:case 3583:case 4068:case 2532:return j(c,/(.+)-inline(.+)/,a+"$1$2")+c;case 8116:case 7059:case 5753:case 5535:case 5445:case 5701:case 4933:case 4677:case 5533:case 5789:case 5021:case 4765:if(O(c)-1-n>6)switch(z(c,n+1)){case 109:if(z(c,n+4)!==45)break;case 102:return j(c,/(.+:)(.+)-([^]+)/,"$1"+a+"$2-$3"+"$1"+r+(z(c,n+3)==108?"$3":"$2-$3"))+c;case 115:return~C(c,"stretch")?ie(j(c,"stretch","fill-available"),n)+c:c}break;case 4949:if(z(c,n+1)!==115)break;case 6444:switch(z(c,O(c)-3-(~C(c,"!important")&&10))){case 107:return j(c,":",":"+a)+c;case 101:return j(c,/(.+:)([^;!]+)(;|!.+)?/,"$1"+a+(z(c,14)===45?"inline-":"")+"box$3"+"$1"+a+"$2$3"+"$1"+e+"$2box$3")+c}break;case 5936:switch(z(c,n+11)){case 114:return a+c+e+j(c,/[svh]\w+-[tblr]{2}/,"tb")+c;case 108:return a+c+e+j(c,/[svh]\w+-[tblr]{2}/,"tb-rl")+c;case 45:return a+c+e+j(c,/[svh]\w+-[tblr]{2}/,"lr")+c}return a+c+e+c+c}return c}function fe(e,r){var a="";var c=M(e);for(var n=0;n<c;n++)a+=r(e[n],n,e,r)||"";return a}function oe(e,r,a,s){switch(e.type){case i:case t:return e.return=e.return||e.value;case c:return"";case p:return e.return=e.value+"{"+fe(e.children,s)+"}";case n:e.value=e.props.join(",")}return O(a=fe(e.children,s))?e.return=e.value+"{"+a+"}":""}function le(e){var r=M(e);return function(a,c,n,t){var s="";for(var u=0;u<r;u++)s+=e[u](a,c,n,t)||"";return s}}function ve(e){return function(r){if(!r.root)if(r=r.return)e(r)}}function he(c,s,u,i){if(c.length>-1)if(!c.return)switch(c.type){case t:c.return=ie(c.value,c.length);break;case p:return fe([J(c,{value:j(c.value,"@","@"+a)})],i);case n:if(c.length)return q(c.props,(function(n){switch(y(n,/(::plac\w+|:read-\w+)/)){case":read-only":case":read-write":return fe([J(c,{props:[j(n,/:(read-\w+)/,":"+r+"$1")]})],i);case"::placeholder":return fe([J(c,{props:[j(n,/:(plac\w+)/,":"+a+"input-$1")]}),J(c,{props:[j(n,/:(plac\w+)/,":"+r+"$1")]}),J(c,{props:[j(n,/:(plac\w+)/,e+"input-$1")]})],i)}return""}))}}function pe(e){switch(e.type){case n:e.props=e.props.map((function(r){return q(X(r),(function(r,a,c){switch(z(r,0)){case 12:return A(r,1,O(r));case 0:case 40:case 43:case 62:case 126:return r;case 58:if(c[++a]==="global")c[a]="",c[++a]="\f"+A(c[a],a=1,-1);case 32:return a===1?"":r;default:switch(a){case 0:e=r;return M(c)>1?"":r;case a=M(c)-1:case 2:return a===2?r+e+e:r+e;default:return r}}}))}))}}
 100 //# sourceMappingURL=stylis.mjs.map
 101 
 102 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/weak-memoize/dist/weak-memoize.browser.esm.js
 103 var weak_memoize_browser_esm = __webpack_require__("gRFL");
 104 
 105 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/memoize/dist/emotion-memoize.browser.esm.js
 106 var emotion_memoize_browser_esm = __webpack_require__("SVgp");
 107 
 108 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/@emotion/cache/dist/emotion-cache.browser.esm.js
 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 var last = function last(arr) {
 115  return arr.length ? arr[arr.length - 1] : null;
 116 }; // based on https://github.com/thysultan/stylis.js/blob/e6843c373ebcbbfade25ebcc23f540ed8508da0a/src/Tokenizer.js#L239-L244
 117 
 118 
 119 var emotion_cache_browser_esm_identifierWithPointTracking = function identifierWithPointTracking(begin, points, index) {
 120  var previous = 0;
 121  var character = 0;
 122 
 123  while (true) {
 124   previous = character;
 125   character = P(); // &\f
 126 
 127   if (previous === 38 && character === 12) {
 128    points[index] = 1;
 129   }
 130 
 131   if (T(character)) {
 132    break;
 133   }
 134 
 135   N();
 136  }
 137 
 138  return R(begin, F);
 139 };
 140 
 141 var emotion_cache_browser_esm_toRules = function toRules(parsed, points) {
 142  // pretend we've started with a comma
 143  var index = -1;
 144  var character = 44;
 145 
 146  do {
 147   switch (T(character)) {
 148    case 0:
 149     // &\f
 150     if (character === 38 && P() === 12) {
 151      // this is not 100% correct, we don't account for literal sequences here - like for example quoted strings
 152      // stylis inserts \f after & to know when & where it should replace this sequence with the context selector
 153      // and when it should just concatenate the outer and inner selectors
 154      // it's very unlikely for this sequence to actually appear in a different context, so we just leverage this fact here
 155      points[index] = 1;
 156     }
 157 
 158     parsed[index] += emotion_cache_browser_esm_identifierWithPointTracking(F - 1, points, index);
 159     break;
 160 
 161    case 2:
 162     parsed[index] += W(character);
 163     break;
 164 
 165    case 4:
 166     // comma
 167     if (character === 44) {
 168      // colon
 169      parsed[++index] = P() === 58 ? '&\f' : '';
 170      points[index] = parsed[index].length;
 171      break;
 172     }
 173 
 174    // fallthrough
 175 
 176    default:
 177     parsed[index] += d(character);
 178   }
 179  } while (character = N());
 180 
 181  return parsed;
 182 };
 183 
 184 var emotion_cache_browser_esm_getRules = function getRules(value, points) {
 185  return V(emotion_cache_browser_esm_toRules(U(value), points));
 186 }; // WeakSet would be more appropriate, but only WeakMap is supported in IE11
 187 
 188 
 189 var fixedElements = /* #__PURE__ */new WeakMap();
 190 var compat = function compat(element) {
 191  if (element.type !== 'rule' || !element.parent || // positive .length indicates that this rule contains pseudo
 192  // negative .length indicates that this rule has been already prefixed
 193  element.length < 1) {
 194   return;
 195  }
 196 
 197  var value = element.value,
 198    parent = element.parent;
 199  var isImplicitRule = element.column === parent.column && element.line === parent.line;
 200 
 201  while (parent.type !== 'rule') {
 202   parent = parent.parent;
 203   if (!parent) return;
 204  } // short-circuit for the simplest case
 205 
 206 
 207  if (element.props.length === 1 && value.charCodeAt(0) !== 58
 208  /* colon */
 209  && !fixedElements.get(parent)) {
 210   return;
 211  } // if this is an implicitly inserted rule (the one eagerly inserted at the each new nested level)
 212  // then the props has already been manipulated beforehand as they that array is shared between it and its "rule parent"
 213 
 214 
 215  if (isImplicitRule) {
 216   return;
 217  }
 218 
 219  fixedElements.set(element, true);
 220  var points = [];
 221  var rules = emotion_cache_browser_esm_getRules(value, points);
 222  var parentRules = parent.props;
 223 
 224  for (var i = 0, k = 0; i < rules.length; i++) {
 225   for (var j = 0; j < parentRules.length; j++, k++) {
 226    element.props[k] = points[i] ? rules[i].replace(/&\f/g, parentRules[j]) : parentRules[j] + " " + rules[i];
 227   }
 228  }
 229 };
 230 var removeLabel = function removeLabel(element) {
 231  if (element.type === 'decl') {
 232   var value = element.value;
 233 
 234   if ( // charcode for l
 235   value.charCodeAt(0) === 108 && // charcode for b
 236   value.charCodeAt(2) === 98) {
 237    // this ignores label
 238    element["return"] = '';
 239    element.value = '';
 240   }
 241  }
 242 };
 243 var ignoreFlag = 'emotion-disable-server-rendering-unsafe-selector-warning-please-do-not-use-this-the-warning-exists-for-a-reason';
 244 
 245 var isIgnoringComment = function isIgnoringComment(element) {
 246  return !!element && element.type === 'comm' && element.children.indexOf(ignoreFlag) > -1;
 247 };
 248 
 249 var createUnsafeSelectorsAlarm = function createUnsafeSelectorsAlarm(cache) {
 250  return function (element, index, children) {
 251   if (element.type !== 'rule') return;
 252   var unsafePseudoClasses = element.value.match(/(:first|:nth|:nth-last)-child/g);
 253 
 254   if (unsafePseudoClasses && cache.compat !== true) {
 255    var prevElement = index > 0 ? children[index - 1] : null;
 256 
 257    if (prevElement && isIgnoringComment(last(prevElement.children))) {
 258     return;
 259    }
 260 
 261    unsafePseudoClasses.forEach(function (unsafePseudoClass) {
 262     console.error("The pseudo class \"" + unsafePseudoClass + "\" is potentially unsafe when doing server-side rendering. Try changing it to \"" + unsafePseudoClass.split('-child')[0] + "-of-type\".");
 263    });
 264   }
 265  };
 266 };
 267 
 268 var isImportRule = function isImportRule(element) {
 269  return element.type.charCodeAt(1) === 105 && element.type.charCodeAt(0) === 64;
 270 };
 271 
 272 var isPrependedWithRegularRules = function isPrependedWithRegularRules(index, children) {
 273  for (var i = index - 1; i >= 0; i--) {
 274   if (!isImportRule(children[i])) {
 275    return true;
 276   }
 277  }
 278 
 279  return false;
 280 }; // use this to remove incorrect elements from further processing
 281 // so they don't get handed to the `sheet` (or anything else)
 282 // as that could potentially lead to additional logs which in turn could be overhelming to the user
 283 
 284 
 285 var nullifyElement = function nullifyElement(element) {
 286  element.type = '';
 287  element.value = '';
 288  element["return"] = '';
 289  element.children = '';
 290  element.props = '';
 291 };
 292 
 293 var incorrectImportAlarm = function incorrectImportAlarm(element, index, children) {
 294  if (!isImportRule(element)) {
 295   return;
 296  }
 297 
 298  if (element.parent) {
 299   console.error("`@import` rules can't be nested inside other rules. Please move it to the top level and put it before regular rules. Keep in mind that they can only be used within global styles.");
 300   nullifyElement(element);
 301  } else if (isPrependedWithRegularRules(index, children)) {
 302   console.error("`@import` rules can't be after other rules. Please put your `@import` rules before your other rules.");
 303   nullifyElement(element);
 304  }
 305 };
 306 
 307 var defaultStylisPlugins = [he];
 308 
 309 var emotion_cache_browser_esm_createCache = function createCache(options) {
 310  var key = options.key;
 311 
 312  if (false) {}
 313 
 314  if ( key === 'css') {
 315   var ssrStyles = document.querySelectorAll("style[data-emotion]:not([data-s])"); // get SSRed styles out of the way of React's hydration
 316   // document.head is a safe place to move them to(though note document.head is not necessarily the last place they will be)
 317   // note this very very intentionally targets all style elements regardless of the key to ensure
 318   // that creating a cache works inside of render of a React component
 319 
 320   Array.prototype.forEach.call(ssrStyles, function (node) {
 321    // we want to only move elements which have a space in the data-emotion attribute value
 322    // because that indicates that it is an Emotion 11 server-side rendered style elements
 323    // while we will already ignore Emotion 11 client-side inserted styles because of the :not([data-s]) part in the selector
 324    // Emotion 10 client-side inserted styles did not have data-s (but importantly did not have a space in their data-emotion attributes)
 325    // so checking for the space ensures that loading Emotion 11 after Emotion 10 has inserted some styles
 326    // will not result in the Emotion 10 styles being destroyed
 327    var dataEmotionAttribute = node.getAttribute('data-emotion');
 328 
 329    if (dataEmotionAttribute.indexOf(' ') === -1) {
 330     return;
 331    }
 332    document.head.appendChild(node);
 333    node.setAttribute('data-s', '');
 334   });
 335  }
 336 
 337  var stylisPlugins = options.stylisPlugins || defaultStylisPlugins;
 338 
 339  if (false) {}
 340 
 341  var inserted = {}; // $FlowFixMe
 342 
 343  var container;
 344  var nodesToHydrate = [];
 345 
 346  {
 347   container = options.container || document.head;
 348   Array.prototype.forEach.call( // this means we will ignore elements which don't have a space in them which
 349   // means that the style elements we're looking at are only Emotion 11 server-rendered style elements
 350   document.querySelectorAll("style[data-emotion^=\"" + key + " \"]"), function (node) {
 351    var attrib = node.getAttribute("data-emotion").split(' '); // $FlowFixMe
 352 
 353    for (var i = 1; i < attrib.length; i++) {
 354     inserted[attrib[i]] = true;
 355    }
 356 
 357    nodesToHydrate.push(node);
 358   });
 359  }
 360 
 361  var _insert;
 362 
 363  var omnipresentPlugins = [compat, removeLabel];
 364 
 365  if (false) {}
 366 
 367  {
 368   var currentSheet;
 369   var finalizingPlugins = [oe, false ? undefined : ve(function (rule) {
 370    currentSheet.insert(rule);
 371   })];
 372   var serializer = le(omnipresentPlugins.concat(stylisPlugins, finalizingPlugins));
 373 
 374   var stylis = function stylis(styles) {
 375    return fe(ce(styles), serializer);
 376   };
 377 
 378   _insert = function insert(selector, serialized, sheet, shouldCache) {
 379    currentSheet = sheet;
 380 
 381    if (false) {}
 382 
 383    stylis(selector ? selector + "{" + serialized.styles + "}" : serialized.styles);
 384 
 385    if (shouldCache) {
 386     cache.inserted[serialized.name] = true;
 387    }
 388   };
 389  }
 390 
 391  var cache = {
 392   key: key,
 393   sheet: new emotion_sheet_browser_esm["a" /* StyleSheet */]({
 394    key: key,
 395    container: container,
 396    nonce: options.nonce,
 397    speedy: options.speedy,
 398    prepend: options.prepend,
 399    insertionPoint: options.insertionPoint
 400   }),
 401   nonce: options.nonce,
 402   inserted: inserted,
 403   registered: {},
 404   insert: _insert
 405  };
 406  cache.sheet.hydrate(nodesToHydrate);
 407  return cache;
 408 };
 409 
 410 /* harmony default export */ var emotion_cache_browser_esm = __webpack_exports__["a"] = (emotion_cache_browser_esm_createCache);
 411 
 412 
 413 /***/ }),
 414 
 415 /***/ "+51k":
 416 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 417 
 418 "use strict";
 419 
 420 
 421 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
 422  value: true
 423 });
 424 exports['default'] = getActiveElement;
 425 function getActiveElement() {
 426  return typeof document !== 'undefined' && document.activeElement;
 427 }
 428 
 429 /***/ }),
 430 
 431 /***/ "+WFq":
 432 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
 433 
 434 "use strict";
 435 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return useSlot; });
 436 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
 437 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
 438 /* harmony import */ var _slot_fill_context__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("JYkG");
 439 // @ts-nocheck
 440 
 441 /**
 442  * WordPress dependencies
 443  */
 444 
 445 /**
 446  * Internal dependencies
 447  */
 448 
 449 
 450 function useSlot(name) {
 451  const registry = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useContext"])(_slot_fill_context__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__[/* default */ "a"]);
 452  const slot = registry.slots[name] || {};
 453  const slotFills = registry.fills[name];
 454  const fills = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useMemo"])(() => slotFills || [], [slotFills]);
 455  const updateSlot = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useCallback"])(fillProps => {
 456   registry.updateSlot(name, fillProps);
 457  }, [name, registry.updateSlot]);
 458  const unregisterSlot = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useCallback"])(slotRef => {
 459   registry.unregisterSlot(name, slotRef);
 460  }, [name, registry.unregisterSlot]);
 461  const registerFill = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useCallback"])(fillRef => {
 462   registry.registerFill(name, fillRef);
 463  }, [name, registry.registerFill]);
 464  const unregisterFill = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useCallback"])(fillRef => {
 465   registry.unregisterFill(name, fillRef);
 466  }, [name, registry.unregisterFill]);
 467  return { ...slot,
 468   updateSlot,
 469   unregisterSlot,
 470   fills,
 471   registerFill,
 472   unregisterFill
 473  };
 474 }
 475 
 476 
 477 /***/ }),
 478 
 479 /***/ "+ipW":
 480 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
 481 
 482 "use strict";
 483 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return canUseDOM; });
 484 /* harmony import */ var _getWindow_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("SyVe");
 485 
 486 
 487 
 488 function checkIsBrowser() {
 489  var _window = Object(_getWindow_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* getWindow */ "a"])();
 490 
 491  return Boolean(typeof _window !== "undefined" && _window.document && _window.document.createElement);
 492 }
 493 /**
 494  * It's `true` if it is running in a browser environment or `false` if it is not (SSR).
 495  *
 496  * @example
 497  * import { canUseDOM } from "reakit-utils";
 498  *
 499  * const title = canUseDOM ? document.title : "";
 500  */
 501 
 502 
 503 var canUseDOM = checkIsBrowser();
 504 
 505 
 506 
 507 
 508 /***/ }),
 509 
 510 /***/ "/9aa":
 511 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 512 
 513 var baseGetTag = __webpack_require__("NykK"),
 514   isObjectLike = __webpack_require__("ExA7");
 515 
 516 /** `Object#toString` result references. */
 517 var symbolTag = '[object Symbol]';
 518 
 519 /**
 520  * Checks if `value` is classified as a `Symbol` primitive or object.
 521  *
 522  * @static
 523  * @memberOf _
 524  * @since 4.0.0
 525  * @category Lang
 526  * @param {*} value The value to check.
 527  * @returns {boolean} Returns `true` if `value` is a symbol, else `false`.
 528  * @example
 529  *
 530  * _.isSymbol(Symbol.iterator);
 531  * // => true
 532  *
 533  * _.isSymbol('abc');
 534  * // => false
 535  */
 536 function isSymbol(value) {
 537  return typeof value == 'symbol' ||
 538   (isObjectLike(value) && baseGetTag(value) == symbolTag);
 539 }
 540 
 541 module.exports = isSymbol;
 542 
 543 
 544 /***/ }),
 545 
 546 /***/ "/A+k":
 547 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 548 
 549 "use strict";
 550 
 551 
 552 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
 553 
 554 var $TypeError = GetIntrinsic('%TypeError%');
 555 
 556 var Get = __webpack_require__("aBsX");
 557 var ToLength = __webpack_require__("3HW2");
 558 var Type = __webpack_require__("PoQ0");
 559 
 560 // https://262.ecma-international.org/11.0/#sec-lengthofarraylike
 561 
 562 module.exports = function LengthOfArrayLike(obj) {
 563   if (Type(obj) !== 'Object') {
 564     throw new $TypeError('Assertion failed: `obj` must be an Object');
 565   }
 566   return ToLength(Get(obj, 'length'));
 567 };
 568 
 569 // TODO: use this all over
 570 
 571 
 572 /***/ }),
 573 
 574 /***/ "/ZKw":
 575 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 576 
 577 "use strict";
 578 
 579 
 580 var define = __webpack_require__("82c2");
 581 var callBind = __webpack_require__("SLit");
 582 
 583 var implementation = __webpack_require__("yN6O");
 584 var getPolyfill = __webpack_require__("22yB");
 585 var polyfill = getPolyfill();
 586 var shim = __webpack_require__("v3P4");
 587 
 588 var boundFlat = callBind(polyfill);
 589 
 590 define(boundFlat, {
 591   getPolyfill: getPolyfill,
 592   implementation: implementation,
 593   shim: shim
 594 });
 595 
 596 module.exports = boundFlat;
 597 
 598 
 599 /***/ }),
 600 
 601 /***/ "/sVA":
 602 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 603 
 604 "use strict";
 605 
 606 
 607 var toStr = Object.prototype.toString;
 608 var hasSymbols = __webpack_require__("UVaH")();
 609 
 610 if (hasSymbols) {
 611   var symToStr = Symbol.prototype.toString;
 612   var symStringRegex = /^Symbol\(.*\)$/;
 613   var isSymbolObject = function isRealSymbolObject(value) {
 614     if (typeof value.valueOf() !== 'symbol') {
 615       return false;
 616     }
 617     return symStringRegex.test(symToStr.call(value));
 618   };
 619 
 620   module.exports = function isSymbol(value) {
 621     if (typeof value === 'symbol') {
 622       return true;
 623     }
 624     if (toStr.call(value) !== '[object Symbol]') {
 625       return false;
 626     }
 627     try {
 628       return isSymbolObject(value);
 629     } catch (e) {
 630       return false;
 631     }
 632   };
 633 } else {
 634 
 635   module.exports = function isSymbol(value) {
 636     // this environment does not support Symbols.
 637     return false && false;
 638   };
 639 }
 640 
 641 
 642 /***/ }),
 643 
 644 /***/ 0:
 645 /***/ (function(module, exports) {
 646 
 647 /* (ignored) */
 648 
 649 /***/ }),
 650 
 651 /***/ "030x":
 652 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 653 
 654 "use strict";
 655 
 656 
 657 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
 658  value: true
 659 });
 660 var styleInterface = void 0;
 661 var styleTheme = void 0;
 662 
 663 var START_MARK = 'react-with-styles.resolve.start';
 664 var END_MARK = 'react-with-styles.resolve.end';
 665 var MEASURE_MARK = '\uD83D\uDC69\u200D\uD83C\uDFA8 [resolve]';
 666 
 667 function registerTheme(theme) {
 668  styleTheme = theme;
 669 }
 670 
 671 function registerInterface(interfaceToRegister) {
 672  styleInterface = interfaceToRegister;
 673 }
 674 
 675 function create(makeFromTheme, createWithDirection) {
 676  var styles = createWithDirection(makeFromTheme(styleTheme));
 677  return function () {
 678   return styles;
 679  };
 680 }
 681 
 682 function createLTR(makeFromTheme) {
 683  return create(makeFromTheme, styleInterface.createLTR || styleInterface.create);
 684 }
 685 
 686 function createRTL(makeFromTheme) {
 687  return create(makeFromTheme, styleInterface.createRTL || styleInterface.create);
 688 }
 689 
 690 function get() {
 691  return styleTheme;
 692 }
 693 
 694 function resolve() {
 695  if (false) {}
 696 
 697  for (var _len = arguments.length, styles = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
 698   styles[_key] = arguments[_key];
 699  }
 700 
 701  var result = styleInterface.resolve(styles);
 702 
 703  if (false) {}
 704 
 705  return result;
 706 }
 707 
 708 function resolveLTR() {
 709  for (var _len2 = arguments.length, styles = Array(_len2), _key2 = 0; _key2 < _len2; _key2++) {
 710   styles[_key2] = arguments[_key2];
 711  }
 712 
 713  if (styleInterface.resolveLTR) {
 714   return styleInterface.resolveLTR(styles);
 715  }
 716 
 717  return resolve(styles);
 718 }
 719 
 720 function resolveRTL() {
 721  for (var _len3 = arguments.length, styles = Array(_len3), _key3 = 0; _key3 < _len3; _key3++) {
 722   styles[_key3] = arguments[_key3];
 723  }
 724 
 725  if (styleInterface.resolveRTL) {
 726   return styleInterface.resolveRTL(styles);
 727  }
 728 
 729  return resolve(styles);
 730 }
 731 
 732 function flush() {
 733  if (styleInterface.flush) {
 734   styleInterface.flush();
 735  }
 736 }
 737 
 738 exports['default'] = {
 739  registerTheme: registerTheme,
 740  registerInterface: registerInterface,
 741  create: createLTR,
 742  createLTR: createLTR,
 743  createRTL: createRTL,
 744  get: get,
 745  resolve: resolveLTR,
 746  resolveLTR: resolveLTR,
 747  resolveRTL: resolveRTL,
 748  flush: flush
 749 };
 750 
 751 /***/ }),
 752 
 753 /***/ "0Dl3":
 754 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 755 
 756 "use strict";
 757 
 758 
 759 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
 760  value: true
 761 });
 762 exports['default'] = getNumberOfCalendarMonthWeeks;
 763 
 764 var _moment = __webpack_require__("wy2R");
 765 
 766 var _moment2 = _interopRequireDefault(_moment);
 767 
 768 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
 769 
 770 function getBlankDaysBeforeFirstDay(firstDayOfMonth, firstDayOfWeek) {
 771  var weekDayDiff = firstDayOfMonth.day() - firstDayOfWeek;
 772  return (weekDayDiff + 7) % 7;
 773 }
 774 
 775 function getNumberOfCalendarMonthWeeks(month) {
 776  var firstDayOfWeek = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : _moment2['default'].localeData().firstDayOfWeek();
 777 
 778  var firstDayOfMonth = month.clone().startOf('month');
 779  var numBlankDays = getBlankDaysBeforeFirstDay(firstDayOfMonth, firstDayOfWeek);
 780  return Math.ceil((numBlankDays + month.daysInMonth()) / 7);
 781 }
 782 
 783 /***/ }),
 784 
 785 /***/ "0HL0":
 786 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
 787 
 788 "use strict";
 789 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return setTextFieldValue; });
 790 /* harmony import */ var reakit_utils_fireEvent__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("qOxZ");
 791 
 792 
 793 function setTextFieldValue(element, value) {
 794  if (element instanceof HTMLInputElement || element instanceof HTMLTextAreaElement) {
 795   var _Object$getOwnPropert;
 796 
 797   var proto = Object.getPrototypeOf(element);
 798   var setValue = (_Object$getOwnPropert = Object.getOwnPropertyDescriptor(proto, "value")) === null || _Object$getOwnPropert === void 0 ? void 0 : _Object$getOwnPropert.set;
 799 
 800   if (setValue) {
 801    setValue.call(element, value);
 802    Object(reakit_utils_fireEvent__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* fireEvent */ "a"])(element, "input", {
 803     bubbles: true
 804    });
 805   }
 806  }
 807 }
 808 
 809 
 810 
 811 
 812 /***/ }),
 813 
 814 /***/ "0XP8":
 815 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 816 
 817 "use strict";
 818 
 819 
 820 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
 821  value: true
 822 });
 823 
 824 var _react = __webpack_require__("cDcd");
 825 
 826 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
 827 
 828 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
 829 
 830 var LeftArrow = function () {
 831  function LeftArrow(props) {
 832   return _react2['default'].createElement(
 833    'svg',
 834    props,
 835    _react2['default'].createElement('path', {
 836     d: 'M336.2 274.5l-210.1 210h805.4c13 0 23 10 23 23s-10 23-23 23H126.1l210.1 210.1c11 11 11 21 0 32-5 5-10 7-16 7s-11-2-16-7l-249.1-249c-11-11-11-21 0-32l249.1-249.1c21-21.1 53 10.9 32 32z'
 837    })
 838   );
 839  }
 840 
 841  return LeftArrow;
 842 }();
 843 
 844 LeftArrow.defaultProps = {
 845  viewBox: '0 0 1000 1000'
 846 };
 847 exports['default'] = LeftArrow;
 848 
 849 /***/ }),
 850 
 851 /***/ "1+Kn":
 852 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
 853 
 854 "use strict";
 855 
 856 
 857 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
 858  value: true
 859 });
 860 exports.BOTTOM_RIGHT = exports.TOP_RIGHT = exports.TOP_LEFT = undefined;
 861 
 862 var _extends = Object.assign || function (target) { for (var i = 1; i < arguments.length; i++) { var source = arguments[i]; for (var key in source) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(source, key)) { target[key] = source[key]; } } } return target; };
 863 
 864 var _createClass = function () { function defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } } return function (Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }; }();
 865 
 866 var _object = __webpack_require__("Koq/");
 867 
 868 var _object2 = _interopRequireDefault(_object);
 869 
 870 var _react = __webpack_require__("cDcd");
 871 
 872 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
 873 
 874 var _propTypes = __webpack_require__("17x9");
 875 
 876 var _propTypes2 = _interopRequireDefault(_propTypes);
 877 
 878 var _airbnbPropTypes = __webpack_require__("Hsqg");
 879 
 880 var _reactWithStyles = __webpack_require__("TG4+");
 881 
 882 var _defaultPhrases = __webpack_require__("vV+G");
 883 
 884 var _getPhrasePropTypes = __webpack_require__("yc2e");
 885 
 886 var _getPhrasePropTypes2 = _interopRequireDefault(_getPhrasePropTypes);
 887 
 888 var _KeyboardShortcutRow = __webpack_require__("zN8g");
 889 
 890 var _KeyboardShortcutRow2 = _interopRequireDefault(_KeyboardShortcutRow);
 891 
 892 var _CloseButton = __webpack_require__("xEte");
 893 
 894 var _CloseButton2 = _interopRequireDefault(_CloseButton);
 895 
 896 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
 897 
 898 function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }
 899 
 900 function _possibleConstructorReturn(self, call) { if (!self) { throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); } return call && (typeof call === "object" || typeof call === "function") ? call : self; }
 901 
 902 function _inherits(subClass, superClass) { if (typeof superClass !== "function" && superClass !== null) { throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not " + typeof superClass); } subClass.prototype = Object.create(superClass && superClass.prototype, { constructor: { value: subClass, enumerable: false, writable: true, configurable: true } }); if (superClass) Object.setPrototypeOf ? Object.setPrototypeOf(subClass, superClass) : subClass.__proto__ = superClass; }
 903 
 904 var TOP_LEFT = exports.TOP_LEFT = 'top-left';
 905 var TOP_RIGHT = exports.TOP_RIGHT = 'top-right';
 906 var BOTTOM_RIGHT = exports.BOTTOM_RIGHT = 'bottom-right';
 907 
 908 var propTypes = (0, _airbnbPropTypes.forbidExtraProps)((0, _object2['default'])({}, _reactWithStyles.withStylesPropTypes, {
 909  block: _propTypes2['default'].bool,
 910  buttonLocation: _propTypes2['default'].oneOf([TOP_LEFT, TOP_RIGHT, BOTTOM_RIGHT]),
 911  showKeyboardShortcutsPanel: _propTypes2['default'].bool,
 912  openKeyboardShortcutsPanel: _propTypes2['default'].func,
 913  closeKeyboardShortcutsPanel: _propTypes2['default'].func,
 914  phrases: _propTypes2['default'].shape((0, _getPhrasePropTypes2['default'])(_defaultPhrases.DayPickerKeyboardShortcutsPhrases))
 915 }));
 916 
 917 var defaultProps = {
 918  block: false,
 919  buttonLocation: BOTTOM_RIGHT,
 920  showKeyboardShortcutsPanel: false,
 921  openKeyboardShortcutsPanel: function () {
 922   function openKeyboardShortcutsPanel() {}
 923 
 924   return openKeyboardShortcutsPanel;
 925  }(),
 926  closeKeyboardShortcutsPanel: function () {
 927   function closeKeyboardShortcutsPanel() {}
 928 
 929   return closeKeyboardShortcutsPanel;
 930  }(),
 931 
 932  phrases: _defaultPhrases.DayPickerKeyboardShortcutsPhrases
 933 };
 934 
 935 function getKeyboardShortcuts(phrases) {
 936  return [{
 937   unicode: '↵',
 938   label: phrases.enterKey,
 939   action: phrases.selectFocusedDate
 940  }, {
 941   unicode: '←/→',
 942   label: phrases.leftArrowRightArrow,
 943   action: phrases.moveFocusByOneDay
 944  }, {
 945   unicode: '↑/↓',
 946   label: phrases.upArrowDownArrow,
 947   action: phrases.moveFocusByOneWeek
 948  }, {
 949   unicode: 'PgUp/PgDn',
 950   label: phrases.pageUpPageDown,
 951   action: phrases.moveFocusByOneMonth
 952  }, {
 953   unicode: 'Home/End',
 954   label: phrases.homeEnd,
 955   action: phrases.moveFocustoStartAndEndOfWeek
 956  }, {
 957   unicode: 'Esc',
 958   label: phrases.escape,
 959   action: phrases.returnFocusToInput
 960  }, {
 961   unicode: '?',
 962   label: phrases.questionMark,
 963   action: phrases.openThisPanel
 964  }];
 965 }
 966 
 967 var DayPickerKeyboardShortcuts = function (_React$Component) {
 968  _inherits(DayPickerKeyboardShortcuts, _React$Component);
 969 
 970  function DayPickerKeyboardShortcuts() {
 971   var _ref;
 972 
 973   _classCallCheck(this, DayPickerKeyboardShortcuts);
 974 
 975   for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
 976    args[_key] = arguments[_key];
 977   }
 978 
 979   var _this = _possibleConstructorReturn(this, (_ref = DayPickerKeyboardShortcuts.__proto__ || Object.getPrototypeOf(DayPickerKeyboardShortcuts)).call.apply(_ref, [this].concat(args)));
 980 
 981   var phrases = _this.props.phrases;
 982 
 983   _this.keyboardShortcuts = getKeyboardShortcuts(phrases);
 984 
 985   _this.onShowKeyboardShortcutsButtonClick = _this.onShowKeyboardShortcutsButtonClick.bind(_this);
 986   _this.setShowKeyboardShortcutsButtonRef = _this.setShowKeyboardShortcutsButtonRef.bind(_this);
 987   _this.setHideKeyboardShortcutsButtonRef = _this.setHideKeyboardShortcutsButtonRef.bind(_this);
 988   _this.handleFocus = _this.handleFocus.bind(_this);
 989   _this.onKeyDown = _this.onKeyDown.bind(_this);
 990   return _this;
 991  }
 992 
 993  _createClass(DayPickerKeyboardShortcuts, [{
 994   key: 'componentWillReceiveProps',
 995   value: function () {
 996    function componentWillReceiveProps(nextProps) {
 997     var phrases = this.props.phrases;
 998 
 999     if (nextProps.phrases !== phrases) {
1000      this.keyboardShortcuts = getKeyboardShortcuts(nextProps.phrases);
1001     }
1002    }
1003 
1004    return componentWillReceiveProps;
1005   }()
1006  }, {
1007   key: 'componentDidUpdate',
1008   value: function () {
1009    function componentDidUpdate() {
1010     this.handleFocus();
1011    }
1012 
1013    return componentDidUpdate;
1014   }()
1015  }, {
1016   key: 'onKeyDown',
1017   value: function () {
1018    function onKeyDown(e) {
1019     e.stopPropagation();
1020 
1021     var closeKeyboardShortcutsPanel = this.props.closeKeyboardShortcutsPanel;
1022     // Because the close button is the only focusable element inside of the panel, this
1023     // amounts to a very basic focus trap. The user can exit the panel by "pressing" the
1024     // close button or hitting escape
1025 
1026     switch (e.key) {
1027      case 'Enter':
1028      case ' ':
1029      case 'Spacebar': // for older browsers
1030      case 'Escape':
1031       closeKeyboardShortcutsPanel();
1032       break;
1033 
1034      // do nothing - this allows the up and down arrows continue their
1035      // default behavior of scrolling the content of the Keyboard Shortcuts Panel
1036      // which is needed when only a single month is shown for instance.
1037      case 'ArrowUp':
1038      case 'ArrowDown':
1039       break;
1040 
1041      // completely block the rest of the keys that have functionality outside of this panel
1042      case 'Tab':
1043      case 'Home':
1044      case 'End':
1045      case 'PageUp':
1046      case 'PageDown':
1047      case 'ArrowLeft':
1048      case 'ArrowRight':
1049       e.preventDefault();
1050       break;
1051 
1052      default:
1053       break;
1054     }
1055    }
1056 
1057    return onKeyDown;
1058   }()
1059  }, {
1060   key: 'onShowKeyboardShortcutsButtonClick',
1061   value: function () {
1062    function onShowKeyboardShortcutsButtonClick() {
1063     var _this2 = this;
1064 
1065     var openKeyboardShortcutsPanel = this.props.openKeyboardShortcutsPanel;
1066 
1067     // we want to return focus to this button after closing the keyboard shortcuts panel
1068 
1069     openKeyboardShortcutsPanel(function () {
1070      _this2.showKeyboardShortcutsButton.focus();
1071     });
1072    }
1073 
1074    return onShowKeyboardShortcutsButtonClick;
1075   }()
1076  }, {
1077   key: 'setShowKeyboardShortcutsButtonRef',
1078   value: function () {
1079    function setShowKeyboardShortcutsButtonRef(ref) {
1080     this.showKeyboardShortcutsButton = ref;
1081    }
1082 
1083    return setShowKeyboardShortcutsButtonRef;
1084   }()
1085  }, {
1086   key: 'setHideKeyboardShortcutsButtonRef',
1087   value: function () {
1088    function setHideKeyboardShortcutsButtonRef(ref) {
1089     this.hideKeyboardShortcutsButton = ref;
1090    }
1091 
1092    return setHideKeyboardShortcutsButtonRef;
1093   }()
1094  }, {
1095   key: 'handleFocus',
1096   value: function () {
1097    function handleFocus() {
1098     if (this.hideKeyboardShortcutsButton) {
1099      // automatically move focus into the dialog by moving
1100      // to the only interactive element, the hide button
1101      this.hideKeyboardShortcutsButton.focus();
1102     }
1103    }
1104 
1105    return handleFocus;
1106   }()
1107  }, {
1108   key: 'render',
1109   value: function () {
1110    function render() {
1111     var _this3 = this;
1112 
1113     var _props = this.props,
1114       block = _props.block,
1115       buttonLocation = _props.buttonLocation,
1116       showKeyboardShortcutsPanel = _props.showKeyboardShortcutsPanel,
1117       closeKeyboardShortcutsPanel = _props.closeKeyboardShortcutsPanel,
1118       styles = _props.styles,
1119       phrases = _props.phrases;
1120 
1121 
1122     var toggleButtonText = showKeyboardShortcutsPanel ? phrases.hideKeyboardShortcutsPanel : phrases.showKeyboardShortcutsPanel;
1123 
1124     var bottomRight = buttonLocation === BOTTOM_RIGHT;
1125     var topRight = buttonLocation === TOP_RIGHT;
1126     var topLeft = buttonLocation === TOP_LEFT;
1127 
1128     return _react2['default'].createElement(
1129      'div',
1130      null,
1131      _react2['default'].createElement(
1132       'button',
1133       _extends({
1134        ref: this.setShowKeyboardShortcutsButtonRef
1135       }, (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_buttonReset, styles.DayPickerKeyboardShortcuts_show, bottomRight && styles.DayPickerKeyboardShortcuts_show__bottomRight, topRight && styles.DayPickerKeyboardShortcuts_show__topRight, topLeft && styles.DayPickerKeyboardShortcuts_show__topLeft), {
1136        type: 'button',
1137        'aria-label': toggleButtonText,
1138        onClick: this.onShowKeyboardShortcutsButtonClick,
1139        onKeyDown: function () {
1140         function onKeyDown(e) {
1141          if (e.key === 'Enter') {
1142           e.preventDefault();
1143          } else if (e.key === 'Space') {
1144           _this3.onShowKeyboardShortcutsButtonClick(e);
1145          }
1146         }
1147 
1148         return onKeyDown;
1149        }(),
1150        onMouseUp: function () {
1151         function onMouseUp(e) {
1152          e.currentTarget.blur();
1153         }
1154 
1155         return onMouseUp;
1156        }()
1157       }),
1158       _react2['default'].createElement(
1159        'span',
1160        (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan, bottomRight && styles.DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan__bottomRight, topRight && styles.DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan__topRight, topLeft && styles.DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan__topLeft),
1161        '?'
1162       )
1163      ),
1164      showKeyboardShortcutsPanel && _react2['default'].createElement(
1165       'div',
1166       _extends({}, (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_panel), {
1167        role: 'dialog',
1168        'aria-labelledby': 'DayPickerKeyboardShortcuts_title',
1169        'aria-describedby': 'DayPickerKeyboardShortcuts_description'
1170       }),
1171       _react2['default'].createElement(
1172        'div',
1173        _extends({}, (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_title), {
1174         id: 'DayPickerKeyboardShortcuts_title'
1175        }),
1176        phrases.keyboardShortcuts
1177       ),
1178       _react2['default'].createElement(
1179        'button',
1180        _extends({
1181         ref: this.setHideKeyboardShortcutsButtonRef
1182        }, (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_buttonReset, styles.DayPickerKeyboardShortcuts_close), {
1183         type: 'button',
1184         tabIndex: '0',
1185         'aria-label': phrases.hideKeyboardShortcutsPanel,
1186         onClick: closeKeyboardShortcutsPanel,
1187         onKeyDown: this.onKeyDown
1188        }),
1189        _react2['default'].createElement(_CloseButton2['default'], (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_closeSvg))
1190       ),
1191       _react2['default'].createElement(
1192        'ul',
1193        _extends({}, (0, _reactWithStyles.css)(styles.DayPickerKeyboardShortcuts_list), {
1194         id: 'DayPickerKeyboardShortcuts_description'
1195        }),
1196        this.keyboardShortcuts.map(function (_ref2) {
1197         var unicode = _ref2.unicode,
1198           label = _ref2.label,
1199           action = _ref2.action;
1200         return _react2['default'].createElement(_KeyboardShortcutRow2['default'], {
1201          key: label,
1202          unicode: unicode,
1203          label: label,
1204          action: action,
1205          block: block
1206         });
1207        })
1208       )
1209      )
1210     );
1211    }
1212 
1213    return render;
1214   }()
1215  }]);
1216 
1217  return DayPickerKeyboardShortcuts;
1218 }(_react2['default'].Component);
1219 
1220 DayPickerKeyboardShortcuts.propTypes = propTypes;
1221 DayPickerKeyboardShortcuts.defaultProps = defaultProps;
1222 
1223 exports['default'] = (0, _reactWithStyles.withStyles)(function (_ref3) {
1224  var _ref3$reactDates = _ref3.reactDates,
1225    color = _ref3$reactDates.color,
1226    font = _ref3$reactDates.font,
1227    zIndex = _ref3$reactDates.zIndex;
1228  return {
1229   DayPickerKeyboardShortcuts_buttonReset: {
1230    background: 'none',
1231    border: 0,
1232    borderRadius: 0,
1233    color: 'inherit',
1234    font: 'inherit',
1235    lineHeight: 'normal',
1236    overflow: 'visible',
1237    padding: 0,
1238    cursor: 'pointer',
1239    fontSize: font.size,
1240 
1241    ':active': {
1242     outline: 'none'
1243    }
1244   },
1245 
1246   DayPickerKeyboardShortcuts_show: {
1247    width: 22,
1248    position: 'absolute',
1249    zIndex: zIndex + 2
1250   },
1251 
1252   DayPickerKeyboardShortcuts_show__bottomRight: {
1253    borderTop: '26px solid transparent',
1254    borderRight: '33px solid ' + String(color.core.primary),
1255    bottom: 0,
1256    right: 0,
1257 
1258    ':hover': {
1259     borderRight: '33px solid ' + String(color.core.primary_dark)
1260    }
1261   },
1262 
1263   DayPickerKeyboardShortcuts_show__topRight: {
1264    borderBottom: '26px solid transparent',
1265    borderRight: '33px solid ' + String(color.core.primary),
1266    top: 0,
1267    right: 0,
1268 
1269    ':hover': {
1270     borderRight: '33px solid ' + String(color.core.primary_dark)
1271    }
1272   },
1273 
1274   DayPickerKeyboardShortcuts_show__topLeft: {
1275    borderBottom: '26px solid transparent',
1276    borderLeft: '33px solid ' + String(color.core.primary),
1277    top: 0,
1278    left: 0,
1279 
1280    ':hover': {
1281     borderLeft: '33px solid ' + String(color.core.primary_dark)
1282    }
1283   },
1284 
1285   DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan: {
1286    color: color.core.white,
1287    position: 'absolute'
1288   },
1289 
1290   DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan__bottomRight: {
1291    bottom: 0,
1292    right: -28
1293   },
1294 
1295   DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan__topRight: {
1296    top: 1,
1297    right: -28
1298   },
1299 
1300   DayPickerKeyboardShortcuts_showSpan__topLeft: {
1301    top: 1,
1302    left: -28
1303   },
1304 
1305   DayPickerKeyboardShortcuts_panel: {
1306    overflow: 'auto',
1307    background: color.background,
1308    border: '1px solid ' + String(color.core.border),
1309    borderRadius: 2,
1310    position: 'absolute',
1311    top: 0,
1312    bottom: 0,
1313    right: 0,
1314    left: 0,
1315    zIndex: zIndex + 2,
1316    padding: 22,
1317    margin: 33
1318   },
1319 
1320   DayPickerKeyboardShortcuts_title: {
1321    fontSize: 16,
1322    fontWeight: 'bold',
1323    margin: 0
1324   },
1325 
1326   DayPickerKeyboardShortcuts_list: {
1327    listStyle: 'none',
1328    padding: 0,
1329    fontSize: font.size
1330   },
1331 
1332   DayPickerKeyboardShortcuts_close: {
1333    position: 'absolute',
1334    right: 22,
1335    top: 22,
1336    zIndex: zIndex + 2,
1337 
1338    ':active': {
1339     outline: 'none'
1340    }
1341   },
1342 
1343   DayPickerKeyboardShortcuts_closeSvg: {
1344    height: 15,
1345    width: 15,
1346    fill: color.core.grayLighter,
1347 
1348    ':hover': {
1349     fill: color.core.grayLight
1350    },
1351 
1352    ':focus': {
1353     fill: color.core.grayLight
1354    }
1355   }
1356  };
1357 })(DayPickerKeyboardShortcuts);
1358 
1359 /***/ }),
1360 
1361 /***/ "10Kj":
1362 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1363 
1364 "use strict";
1365 
1366 
1367 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
1368 
1369 var $TypeError = GetIntrinsic('%TypeError%');
1370 var $SyntaxError = GetIntrinsic('%SyntaxError%');
1371 
1372 var has = __webpack_require__("oNNP");
1373 
1374 var predicates = {
1375   // https://262.ecma-international.org/6.0/#sec-property-descriptor-specification-type
1376   'Property Descriptor': function isPropertyDescriptor(Type, Desc) {
1377     if (Type(Desc) !== 'Object') {
1378       return false;
1379     }
1380     var allowed = {
1381       '[[Configurable]]': true,
1382       '[[Enumerable]]': true,
1383       '[[Get]]': true,
1384       '[[Set]]': true,
1385       '[[Value]]': true,
1386       '[[Writable]]': true
1387     };
1388 
1389     for (var key in Desc) { // eslint-disable-line
1390       if (has(Desc, key) && !allowed[key]) {
1391         return false;
1392       }
1393     }
1394 
1395     var isData = has(Desc, '[[Value]]');
1396     var IsAccessor = has(Desc, '[[Get]]') || has(Desc, '[[Set]]');
1397     if (isData && IsAccessor) {
1398       throw new $TypeError('Property Descriptors may not be both accessor and data descriptors');
1399     }
1400     return true;
1401   }
1402 };
1403 
1404 module.exports = function assertRecord(Type, recordType, argumentName, value) {
1405   var predicate = predicates[recordType];
1406   if (typeof predicate !== 'function') {
1407     throw new $SyntaxError('unknown record type: ' + recordType);
1408   }
1409   if (!predicate(Type, value)) {
1410     throw new $TypeError(argumentName + ' must be a ' + recordType);
1411   }
1412 };
1413 
1414 
1415 /***/ }),
1416 
1417 /***/ "16Al":
1418 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1419 
1420 "use strict";
1421 /**
1422  * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.
1423  *
1424  * This source code is licensed under the MIT license found in the
1425  * LICENSE file in the root directory of this source tree.
1426  */
1427 
1428 
1429 
1430 var ReactPropTypesSecret = __webpack_require__("WbBG");
1431 
1432 function emptyFunction() {}
1433 function emptyFunctionWithReset() {}
1434 emptyFunctionWithReset.resetWarningCache = emptyFunction;
1435 
1436 module.exports = function() {
1437  function shim(props, propName, componentName, location, propFullName, secret) {
1438   if (secret === ReactPropTypesSecret) {
1439    // It is still safe when called from React.
1440    return;
1441   }
1442   var err = new Error(
1443    'Calling PropTypes validators directly is not supported by the `prop-types` package. ' +
1444    'Use PropTypes.checkPropTypes() to call them. ' +
1445    'Read more at http://fb.me/use-check-prop-types'
1446   );
1447   err.name = 'Invariant Violation';
1448   throw err;
1449  };
1450  shim.isRequired = shim;
1451  function getShim() {
1452   return shim;
1453  };
1454  // Important!
1455  // Keep this list in sync with production version in `./factoryWithTypeCheckers.js`.
1456  var ReactPropTypes = {
1457   array: shim,
1458   bool: shim,
1459   func: shim,
1460   number: shim,
1461   object: shim,
1462   string: shim,
1463   symbol: shim,
1464 
1465   any: shim,
1466   arrayOf: getShim,
1467   element: shim,
1468   elementType: shim,
1469   instanceOf: getShim,
1470   node: shim,
1471   objectOf: getShim,
1472   oneOf: getShim,
1473   oneOfType: getShim,
1474   shape: getShim,
1475   exact: getShim,
1476 
1477   checkPropTypes: emptyFunctionWithReset,
1478   resetWarningCache: emptyFunction
1479  };
1480 
1481  ReactPropTypes.PropTypes = ReactPropTypes;
1482 
1483  return ReactPropTypes;
1484 };
1485 
1486 
1487 /***/ }),
1488 
1489 /***/ "17x9":
1490 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1491 
1492 /**
1493  * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.
1494  *
1495  * This source code is licensed under the MIT license found in the
1496  * LICENSE file in the root directory of this source tree.
1497  */
1498 
1499 if (false) { var throwOnDirectAccess, ReactIs; } else {
1500  // By explicitly using `prop-types` you are opting into new production behavior.
1501  // http://fb.me/prop-types-in-prod
1502  module.exports = __webpack_require__("16Al")();
1503 }
1504 
1505 
1506 /***/ }),
1507 
1508 /***/ "1CF3":
1509 /***/ (function(module, exports) {
1510 
1511 (function() { module.exports = window["wp"]["dom"]; }());
1512 
1513 /***/ }),
1514 
1515 /***/ "1KsK":
1516 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1517 
1518 "use strict";
1519 
1520 
1521 var toStr = Object.prototype.toString;
1522 
1523 module.exports = function isArguments(value) {
1524   var str = toStr.call(value);
1525   var isArgs = str === '[object Arguments]';
1526   if (!isArgs) {
1527     isArgs = str !== '[object Array]' &&
1528       value !== null &&
1529       typeof value === 'object' &&
1530       typeof value.length === 'number' &&
1531       value.length >= 0 &&
1532       toStr.call(value.callee) === '[object Function]';
1533   }
1534   return isArgs;
1535 };
1536 
1537 
1538 /***/ }),
1539 
1540 /***/ "1P9b":
1541 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1542 
1543 "use strict";
1544 
1545 
1546 // http://262.ecma-international.org/5.1/#sec-9.11
1547 
1548 module.exports = __webpack_require__("Asd8");
1549 
1550 
1551 /***/ }),
1552 
1553 /***/ "1TsT":
1554 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
1555 
1556 "use strict";
1557 __webpack_require__.r(__webpack_exports__);
1558 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "addEventListener", function() { return addEventListener; });
1559 var CAN_USE_DOM = !!(typeof window !== 'undefined' && window.document && window.document.createElement);
1560 
1561 // Adapted from Modernizr
1562 // https://github.com/Modernizr/Modernizr/blob/acb3f0d9/feature-detects/dom/passiveeventlisteners.js#L26-L37
1563 function testPassiveEventListeners() {
1564  if (!CAN_USE_DOM) {
1565   return false;
1566  }
1567 
1568  if (!window.addEventListener || !window.removeEventListener || !Object.defineProperty) {
1569   return false;
1570  }
1571 
1572  var supportsPassiveOption = false;
1573  try {
1574   var opts = Object.defineProperty({}, 'passive', {
1575    // eslint-disable-next-line getter-return
1576    get: function () {
1577     function get() {
1578      supportsPassiveOption = true;
1579     }
1580 
1581     return get;
1582    }()
1583   });
1584   var noop = function noop() {};
1585   window.addEventListener('testPassiveEventSupport', noop, opts);
1586   window.removeEventListener('testPassiveEventSupport', noop, opts);
1587  } catch (e) {
1588   // do nothing
1589  }
1590 
1591  return supportsPassiveOption;
1592 }
1593 
1594 var memoized = void 0;
1595 
1596 function canUsePassiveEventListeners() {
1597  if (memoized === undefined) {
1598   memoized = testPassiveEventListeners();
1599  }
1600  return memoized;
1601 }
1602 
1603 function normalizeEventOptions(eventOptions) {
1604  if (!eventOptions) {
1605   return undefined;
1606  }
1607 
1608  if (!canUsePassiveEventListeners()) {
1609   // If the browser does not support the passive option, then it is expecting
1610   // a boolean for the options argument to specify whether it should use
1611   // capture or not. In more modern browsers, this is passed via the `capture`
1612   // option, so let's just hoist that value up.
1613   return !!eventOptions.capture;
1614  }
1615 
1616  return eventOptions;
1617 }
1618 
1619 /* eslint-disable no-bitwise */
1620 
1621 /**
1622  * Generate a unique key for any set of event options
1623  */
1624 function eventOptionsKey(normalizedEventOptions) {
1625  if (!normalizedEventOptions) {
1626   return 0;
1627  }
1628 
1629  // If the browser does not support passive event listeners, the normalized
1630  // event options will be a boolean.
1631  if (normalizedEventOptions === true) {
1632   return 100;
1633  }
1634 
1635  // At this point, the browser supports passive event listeners, so we expect
1636  // the event options to be an object with possible properties of capture,
1637  // passive, and once.
1638  //
1639  // We want to consistently return the same value, regardless of the order of
1640  // these properties, so let's use binary maths to assign each property to a
1641  // bit, and then add those together (with an offset to account for the
1642  // booleans at the beginning of this function).
1643  var capture = normalizedEventOptions.capture << 0;
1644  var passive = normalizedEventOptions.passive << 1;
1645  var once = normalizedEventOptions.once << 2;
1646  return capture + passive + once;
1647 }
1648 
1649 function ensureCanMutateNextEventHandlers(eventHandlers) {
1650  if (eventHandlers.handlers === eventHandlers.nextHandlers) {
1651   // eslint-disable-next-line no-param-reassign
1652   eventHandlers.nextHandlers = eventHandlers.handlers.slice();
1653  }
1654 }
1655 
1656 function TargetEventHandlers(target) {
1657  this.target = target;
1658  this.events = {};
1659 }
1660 
1661 TargetEventHandlers.prototype.getEventHandlers = function () {
1662  function getEventHandlers(eventName, options) {
1663   var key = String(eventName) + ' ' + String(eventOptionsKey(options));
1664 
1665   if (!this.events[key]) {
1666    this.events[key] = {
1667     handlers: [],
1668     handleEvent: undefined
1669    };
1670    this.events[key].nextHandlers = this.events[key].handlers;
1671   }
1672 
1673   return this.events[key];
1674  }
1675 
1676  return getEventHandlers;
1677 }();
1678 
1679 TargetEventHandlers.prototype.handleEvent = function () {
1680  function handleEvent(eventName, options, event) {
1681   var eventHandlers = this.getEventHandlers(eventName, options);
1682   eventHandlers.handlers = eventHandlers.nextHandlers;
1683   eventHandlers.handlers.forEach(function (handler) {
1684    if (handler) {
1685     // We need to check for presence here because a handler function may
1686     // cause later handlers to get removed. This can happen if you for
1687     // instance have a waypoint that unmounts another waypoint as part of an
1688     // onEnter/onLeave handler.
1689     handler(event);
1690    }
1691   });
1692  }
1693 
1694  return handleEvent;
1695 }();
1696 
1697 TargetEventHandlers.prototype.add = function () {
1698  function add(eventName, listener, options) {
1699   var _this = this;
1700 
1701   // options has already been normalized at this point.
1702   var eventHandlers = this.getEventHandlers(eventName, options);
1703 
1704   ensureCanMutateNextEventHandlers(eventHandlers);
1705 
1706   if (eventHandlers.nextHandlers.length === 0) {
1707    eventHandlers.handleEvent = this.handleEvent.bind(this, eventName, options);
1708 
1709    this.target.addEventListener(eventName, eventHandlers.handleEvent, options);
1710   }
1711 
1712   eventHandlers.nextHandlers.push(listener);
1713 
1714   var isSubscribed = true;
1715   var unsubscribe = function () {
1716    function unsubscribe() {
1717     if (!isSubscribed) {
1718      return;
1719     }
1720 
1721     isSubscribed = false;
1722 
1723     ensureCanMutateNextEventHandlers(eventHandlers);
1724     var index = eventHandlers.nextHandlers.indexOf(listener);
1725     eventHandlers.nextHandlers.splice(index, 1);
1726 
1727     if (eventHandlers.nextHandlers.length === 0) {
1728      // All event handlers have been removed, so we want to remove the event
1729      // listener from the target node.
1730 
1731      if (_this.target) {
1732       // There can be a race condition where the target may no longer exist
1733       // when this function is called, e.g. when a React component is
1734       // unmounting. Guarding against this prevents the following error:
1735       //
1736       //  Cannot read property 'removeEventListener' of undefined
1737       _this.target.removeEventListener(eventName, eventHandlers.handleEvent, options);
1738      }
1739 
1740      eventHandlers.handleEvent = undefined;
1741     }
1742    }
1743 
1744    return unsubscribe;
1745   }();
1746   return unsubscribe;
1747  }
1748 
1749  return add;
1750 }();
1751 
1752 var EVENT_HANDLERS_KEY = '__consolidated_events_handlers__';
1753 
1754 // eslint-disable-next-line import/prefer-default-export
1755 function addEventListener(target, eventName, listener, options) {
1756  if (!target[EVENT_HANDLERS_KEY]) {
1757   // eslint-disable-next-line no-param-reassign
1758   target[EVENT_HANDLERS_KEY] = new TargetEventHandlers(target);
1759  }
1760  var normalizedEventOptions = normalizeEventOptions(options);
1761  return target[EVENT_HANDLERS_KEY].add(eventName, listener, normalizedEventOptions);
1762 }
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 /***/ }),
1768 
1769 /***/ "1ao6":
1770 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1771 
1772 "use strict";
1773 
1774 
1775 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
1776 
1777 var $TypeError = GetIntrinsic('%TypeError%');
1778 
1779 var IsPropertyKey = __webpack_require__("nR7C");
1780 var Type = __webpack_require__("PoQ0");
1781 
1782 // https://ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-hasproperty
1783 
1784 module.exports = function HasProperty(O, P) {
1785   if (Type(O) !== 'Object') {
1786     throw new $TypeError('Assertion failed: `O` must be an Object');
1787   }
1788   if (!IsPropertyKey(P)) {
1789     throw new $TypeError('Assertion failed: `P` must be a Property Key');
1790   }
1791   return P in O;
1792 };
1793 
1794 
1795 /***/ }),
1796 
1797 /***/ "1iEr":
1798 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
1799 
1800 "use strict";
1801 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
1802 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
1803 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("Tqx9");
1804 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
1805 
1806 
1807 /**
1808  * WordPress dependencies
1809  */
1810 
1811 const chevronRight = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["SVG"], {
1812  xmlns: "http://www.w3.org/2000/svg",
1813  viewBox: "0 0 24 24"
1814 }, Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["Path"], {
1815  d: "M10.6 6L9.4 7l4.6 5-4.6 5 1.2 1 5.4-6z"
1816 }));
1817 /* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (chevronRight);
1818 
1819 
1820 /***/ }),
1821 
1822 /***/ "1seS":
1823 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1824 
1825 "use strict";
1826 
1827 
1828 var slice = Array.prototype.slice;
1829 var isArgs = __webpack_require__("1KsK");
1830 
1831 var origKeys = Object.keys;
1832 var keysShim = origKeys ? function keys(o) { return origKeys(o); } : __webpack_require__("sYn3");
1833 
1834 var originalKeys = Object.keys;
1835 
1836 keysShim.shim = function shimObjectKeys() {
1837   if (Object.keys) {
1838     var keysWorksWithArguments = (function () {
1839       // Safari 5.0 bug
1840       var args = Object.keys(arguments);
1841       return args && args.length === arguments.length;
1842     }(1, 2));
1843     if (!keysWorksWithArguments) {
1844       Object.keys = function keys(object) { // eslint-disable-line func-name-matching
1845         if (isArgs(object)) {
1846           return originalKeys(slice.call(object));
1847         }
1848         return originalKeys(object);
1849       };
1850     }
1851   } else {
1852     Object.keys = keysShim;
1853   }
1854   return Object.keys || keysShim;
1855 };
1856 
1857 module.exports = keysShim;
1858 
1859 
1860 /***/ }),
1861 
1862 /***/ "22yB":
1863 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1864 
1865 "use strict";
1866 
1867 
1868 var implementation = __webpack_require__("yN6O");
1869 
1870 module.exports = function getPolyfill() {
1871   return Array.prototype.flat || implementation;
1872 };
1873 
1874 
1875 /***/ }),
1876 
1877 /***/ "25kQ":
1878 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1879 
1880 "use strict";
1881 
1882 
1883 module.exports = __webpack_require__("aUaa");
1884 
1885 
1886 /***/ }),
1887 
1888 /***/ "2Q00":
1889 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1890 
1891 "use strict";
1892 
1893 
1894 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
1895  value: true
1896 });
1897 exports['default'] = CalendarWeek;
1898 
1899 var _react = __webpack_require__("cDcd");
1900 
1901 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
1902 
1903 var _airbnbPropTypes = __webpack_require__("Hsqg");
1904 
1905 var _CalendarDay = __webpack_require__("N3k4");
1906 
1907 var _CalendarDay2 = _interopRequireDefault(_CalendarDay);
1908 
1909 var _CustomizableCalendarDay = __webpack_require__("GET3");
1910 
1911 var _CustomizableCalendarDay2 = _interopRequireDefault(_CustomizableCalendarDay);
1912 
1913 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
1914 
1915 var propTypes = (0, _airbnbPropTypes.forbidExtraProps)({
1916  children: (0, _airbnbPropTypes.or)([(0, _airbnbPropTypes.childrenOfType)(_CalendarDay2['default']), (0, _airbnbPropTypes.childrenOfType)(_CustomizableCalendarDay2['default'])]).isRequired
1917 });
1918 
1919 function CalendarWeek(_ref) {
1920  var children = _ref.children;
1921 
1922  return _react2['default'].createElement(
1923   'tr',
1924   null,
1925   children
1926  );
1927 }
1928 
1929 CalendarWeek.propTypes = propTypes;
1930 
1931 /***/ }),
1932 
1933 /***/ "2S2E":
1934 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1935 
1936 "use strict";
1937 
1938 
1939 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
1940  value: true
1941 });
1942 
1943 var _propTypes = __webpack_require__("17x9");
1944 
1945 var _propTypes2 = _interopRequireDefault(_propTypes);
1946 
1947 var _constants = __webpack_require__("Fv1B");
1948 
1949 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
1950 
1951 exports['default'] = _propTypes2['default'].oneOf(_constants.WEEKDAYS);
1952 
1953 /***/ }),
1954 
1955 /***/ "2gm7":
1956 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
1957 
1958 "use strict";
1959 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
1960 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
1961 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("Tqx9");
1962 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
1963 
1964 
1965 /**
1966  * WordPress dependencies
1967  */
1968 
1969 const chevronLeft = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["SVG"], {
1970  xmlns: "http://www.w3.org/2000/svg",
1971  viewBox: "0 0 24 24"
1972 }, Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["Path"], {
1973  d: "M14.6 7l-1.2-1L8 12l5.4 6 1.2-1-4.6-5z"
1974 }));
1975 /* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (chevronLeft);
1976 
1977 
1978 /***/ }),
1979 
1980 /***/ "2mql":
1981 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
1982 
1983 "use strict";
1984 
1985 
1986 var reactIs = __webpack_require__("TOwV");
1987 
1988 /**
1989  * Copyright 2015, Yahoo! Inc.
1990  * Copyrights licensed under the New BSD License. See the accompanying LICENSE file for terms.
1991  */
1992 var REACT_STATICS = {
1993  childContextTypes: true,
1994  contextType: true,
1995  contextTypes: true,
1996  defaultProps: true,
1997  displayName: true,
1998  getDefaultProps: true,
1999  getDerivedStateFromError: true,
2000  getDerivedStateFromProps: true,
2001  mixins: true,
2002  propTypes: true,
2003  type: true
2004 };
2005 var KNOWN_STATICS = {
2006  name: true,
2007  length: true,
2008  prototype: true,
2009  caller: true,
2010  callee: true,
2011  arguments: true,
2012  arity: true
2013 };
2014 var FORWARD_REF_STATICS = {
2015  '$$typeof': true,
2016  render: true,
2017  defaultProps: true,
2018  displayName: true,
2019  propTypes: true
2020 };
2021 var MEMO_STATICS = {
2022  '$$typeof': true,
2023  compare: true,
2024  defaultProps: true,
2025  displayName: true,
2026  propTypes: true,
2027  type: true
2028 };
2029 var TYPE_STATICS = {};
2030 TYPE_STATICS[reactIs.ForwardRef] = FORWARD_REF_STATICS;
2031 TYPE_STATICS[reactIs.Memo] = MEMO_STATICS;
2032 
2033 function getStatics(component) {
2034  // React v16.11 and below
2035  if (reactIs.isMemo(component)) {
2036   return MEMO_STATICS;
2037  } // React v16.12 and above
2038 
2039 
2040  return TYPE_STATICS[component['$$typeof']] || REACT_STATICS;
2041 }
2042 
2043 var defineProperty = Object.defineProperty;
2044 var getOwnPropertyNames = Object.getOwnPropertyNames;
2045 var getOwnPropertySymbols = Object.getOwnPropertySymbols;
2046 var getOwnPropertyDescriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor;
2047 var getPrototypeOf = Object.getPrototypeOf;
2048 var objectPrototype = Object.prototype;
2049 function hoistNonReactStatics(targetComponent, sourceComponent, blacklist) {
2050  if (typeof sourceComponent !== 'string') {
2051   // don't hoist over string (html) components
2052   if (objectPrototype) {
2053    var inheritedComponent = getPrototypeOf(sourceComponent);
2054 
2055    if (inheritedComponent && inheritedComponent !== objectPrototype) {
2056     hoistNonReactStatics(targetComponent, inheritedComponent, blacklist);
2057    }
2058   }
2059 
2060   var keys = getOwnPropertyNames(sourceComponent);
2061 
2062   if (getOwnPropertySymbols) {
2063    keys = keys.concat(getOwnPropertySymbols(sourceComponent));
2064   }
2065 
2066   var targetStatics = getStatics(targetComponent);
2067   var sourceStatics = getStatics(sourceComponent);
2068 
2069   for (var i = 0; i < keys.length; ++i) {
2070    var key = keys[i];
2071 
2072    if (!KNOWN_STATICS[key] && !(blacklist && blacklist[key]) && !(sourceStatics && sourceStatics[key]) && !(targetStatics && targetStatics[key])) {
2073     var descriptor = getOwnPropertyDescriptor(sourceComponent, key);
2074 
2075     try {
2076      // Avoid failures from read-only properties
2077      defineProperty(targetComponent, key, descriptor);
2078     } catch (e) {}
2079    }
2080   }
2081  }
2082 
2083  return targetComponent;
2084 }
2085 
2086 module.exports = hoistNonReactStatics;
2087 
2088 
2089 /***/ }),
2090 
2091 /***/ "3HW2":
2092 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2093 
2094 "use strict";
2095 
2096 
2097 var MAX_SAFE_INTEGER = __webpack_require__("yyeE");
2098 
2099 var ToIntegerOrInfinity = __webpack_require__("3iup");
2100 
2101 module.exports = function ToLength(argument) {
2102   var len = ToIntegerOrInfinity(argument);
2103   if (len <= 0) { return 0; } // includes converting -0 to +0
2104   if (len > MAX_SAFE_INTEGER) { return MAX_SAFE_INTEGER; }
2105   return len;
2106 };
2107 
2108 
2109 /***/ }),
2110 
2111 /***/ "3HjQ":
2112 /***/ (function(module, exports) {
2113 
2114 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
2115  value: true
2116 });
2117 // This function takes an array of styles and separates them into styles that
2118 // are handled by Aphrodite and inline styles.
2119 function separateStyles(stylesArray) {
2120  var classNames = [];
2121 
2122  // Since determining if an Object is empty requires collecting all of its
2123  // keys, and we want the best performance in this code because we are in the
2124  // render path, we are going to do a little bookkeeping ourselves.
2125  var hasInlineStyles = false;
2126  var inlineStyles = {};
2127 
2128  // This is run on potentially every node in the tree when rendering, where
2129  // performance is critical. Normally we would prefer using `forEach`, but
2130  // old-fashioned for loops are faster so that's what we have chosen here.
2131  for (var i = 0; i < stylesArray.length; i++) {
2132   // eslint-disable-line no-plusplus
2133   var style = stylesArray[i];
2134 
2135   // If this style is falsy, we just want to disregard it. This allows for
2136   // syntax like:
2137   //
2138   //  css(isFoo && styles.foo)
2139   if (style) {
2140    if (typeof style === 'string') {
2141     classNames.push(style);
2142    } else {
2143     Object.assign(inlineStyles, style);
2144     hasInlineStyles = true;
2145    }
2146   }
2147  }
2148 
2149  return {
2150   classNames: classNames,
2151   hasInlineStyles: hasInlineStyles,
2152   inlineStyles: inlineStyles
2153  };
2154 }
2155 
2156 exports['default'] = separateStyles;
2157 
2158 /***/ }),
2159 
2160 /***/ "3gBW":
2161 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2162 
2163 // eslint-disable-next-line import/no-unresolved
2164 module.exports = __webpack_require__("50qU");
2165 
2166 
2167 /***/ }),
2168 
2169 /***/ "3iup":
2170 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2171 
2172 "use strict";
2173 
2174 
2175 var ES5ToInteger = __webpack_require__("Wfh+");
2176 
2177 var ToNumber = __webpack_require__("Rhcr");
2178 
2179 // https://www.ecma-international.org/ecma-262/11.0/#sec-tointeger
2180 
2181 module.exports = function ToInteger(value) {
2182   var number = ToNumber(value);
2183   if (number !== 0) {
2184     number = ES5ToInteger(number);
2185   }
2186   return number === 0 ? 0 : number;
2187 };
2188 
2189 
2190 /***/ }),
2191 
2192 /***/ "4cSd":
2193 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2194 
2195 "use strict";
2196 
2197 
2198 var define = __webpack_require__("82c2");
2199 var callBind = __webpack_require__("PrET");
2200 
2201 var implementation = __webpack_require__("rQy3");
2202 var getPolyfill = __webpack_require__("xoj2");
2203 var shim = __webpack_require__("ib7Q");
2204 
2205 var polyfill = callBind(getPolyfill(), Object);
2206 
2207 define(polyfill, {
2208   getPolyfill: getPolyfill,
2209   implementation: implementation,
2210   shim: shim
2211 });
2212 
2213 module.exports = polyfill;
2214 
2215 
2216 /***/ }),
2217 
2218 /***/ "4eJC":
2219 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2220 
2221 /**
2222  * Memize options object.
2223  *
2224  * @typedef MemizeOptions
2225  *
2226  * @property {number} [maxSize] Maximum size of the cache.
2227  */
2228 
2229 /**
2230  * Internal cache entry.
2231  *
2232  * @typedef MemizeCacheNode
2233  *
2234  * @property {?MemizeCacheNode|undefined} [prev] Previous node.
2235  * @property {?MemizeCacheNode|undefined} [next] Next node.
2236  * @property {Array<*>}          args  Function arguments for cache
2237  *                        entry.
2238  * @property {*}             val  Function result.
2239  */
2240 
2241 /**
2242  * Properties of the enhanced function for controlling cache.
2243  *
2244  * @typedef MemizeMemoizedFunction
2245  *
2246  * @property {()=>void} clear Clear the cache.
2247  */
2248 
2249 /**
2250  * Accepts a function to be memoized, and returns a new memoized function, with
2251  * optional options.
2252  *
2253  * @template {Function} F
2254  *
2255  * @param {F}       fn    Function to memoize.
2256  * @param {MemizeOptions} [options] Options object.
2257  *
2258  * @return {F & MemizeMemoizedFunction} Memoized function.
2259  */
2260 function memize( fn, options ) {
2261   var size = 0;
2262 
2263   /** @type {?MemizeCacheNode|undefined} */
2264   var head;
2265 
2266   /** @type {?MemizeCacheNode|undefined} */
2267   var tail;
2268 
2269   options = options || {};
2270 
2271 	function memoized( /* ...args */ ) {
2272     var node = head,
2273       len = arguments.length,
2274       args, i;
2275 
2276     searchCache: while ( node ) {
2277       // Perform a shallow equality test to confirm that whether the node
2278       // under test is a candidate for the arguments passed. Two arrays
2279       // are shallowly equal if their length matches and each entry is
2280       // strictly equal between the two sets. Avoid abstracting to a
2281       // function which could incur an arguments leaking deoptimization.
2282 
2283       // Check whether node arguments match arguments length
2284       if ( node.args.length !== arguments.length ) {
2285         node = node.next;
2286         continue;
2287       }
2288 
2289       // Check whether node arguments match arguments values
2290       for ( i = 0; i < len; i++ ) {
2291         if ( node.args[ i ] !== arguments[ i ] ) {
2292           node = node.next;
2293           continue searchCache;
2294         }
2295       }
2296 
2297       // At this point we can assume we've found a match
2298 
2299       // Surface matched node to head if not already
2300       if ( node !== head ) {
2301         // As tail, shift to previous. Must only shift if not also
2302         // head, since if both head and tail, there is no previous.
2303         if ( node === tail ) {
2304           tail = node.prev;
2305         }
2306 
2307         // Adjust siblings to point to each other. If node was tail,
2308         // this also handles new tail's empty `next` assignment.
2309         /** @type {MemizeCacheNode} */ ( node.prev ).next = node.next;
2310         if ( node.next ) {
2311           node.next.prev = node.prev;
2312         }
2313 
2314         node.next = head;
2315         node.prev = null;
2316         /** @type {MemizeCacheNode} */ ( head ).prev = node;
2317         head = node;
2318       }
2319 
2320       // Return immediately
2321       return node.val;
2322     }
2323 
2324     // No cached value found. Continue to insertion phase:
2325 
2326     // Create a copy of arguments (avoid leaking deoptimization)
2327     args = new Array( len );
2328     for ( i = 0; i < len; i++ ) {
2329       args[ i ] = arguments[ i ];
2330     }
2331 
2332     node = {
2333       args: args,
2334 
2335       // Generate the result from original function
2336       val: fn.apply( null, args ),
2337     };
2338 
2339     // Don't need to check whether node is already head, since it would
2340     // have been returned above already if it was
2341 
2342     // Shift existing head down list
2343     if ( head ) {
2344       head.prev = node;
2345       node.next = head;
2346     } else {
2347       // If no head, follows that there's no tail (at initial or reset)
2348       tail = node;
2349     }
2350 
2351     // Trim tail if we're reached max size and are pending cache insertion
2352     if ( size === /** @type {MemizeOptions} */ ( options ).maxSize ) {
2353       tail = /** @type {MemizeCacheNode} */ ( tail ).prev;
2354       /** @type {MemizeCacheNode} */ ( tail ).next = null;
2355     } else {
2356       size++;
2357     }
2358 
2359     head = node;
2360 
2361     return node.val;
2362   }
2363 
2364   memoized.clear = function() {
2365     head = null;
2366     tail = null;
2367     size = 0;
2368   };
2369 
2370   if ( false ) {}
2371 
2372   // Ignore reason: There's not a clear solution to create an intersection of
2373   // the function with additional properties, where the goal is to retain the
2374   // function signature of the incoming argument and add control properties
2375   // on the return value.
2376 
2377   // @ts-ignore
2378   return memoized;
2379 }
2380 
2381 module.exports = memize;
2382 
2383 
2384 /***/ }),
2385 
2386 /***/ "4po3":
2387 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
2388 
2389 "use strict";
2390 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return isTextField; });
2391 /**
2392  * Check whether the given element is a text field, where text field is defined
2393  * by the ability to select within the input, or that it is contenteditable.
2394  *
2395  * @example
2396  * import { isTextField } from "reakit-utils";
2397  *
2398  * isTextField(document.querySelector("div")); // false
2399  * isTextField(document.querySelector("input")); // true
2400  * isTextField(document.querySelector("input[type='button']")); // false
2401  * isTextField(document.querySelector("textarea")); // true
2402  * isTextField(document.querySelector("div[contenteditable='true']")); // true
2403  */
2404 function isTextField(element) {
2405  try {
2406   var isTextInput = element instanceof HTMLInputElement && element.selectionStart !== null;
2407   var isTextArea = element.tagName === "TEXTAREA";
2408   var isContentEditable = element.contentEditable === "true";
2409   return isTextInput || isTextArea || isContentEditable || false;
2410  } catch (error) {
2411   // Safari throws an exception when trying to get `selectionStart`
2412   // on non-text <input> elements (which, understandably, don't
2413   // have the text selection API). We catch this via a try/catch
2414   // block, as opposed to a more explicit check of the element's
2415   // input types, because of Safari's non-standard behavior. This
2416   // also means we don't have to worry about the list of input
2417   // types that support `selectionStart` changing as the HTML spec
2418   // evolves over time.
2419   return false;
2420  }
2421 }
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 /***/ }),
2427 
2428 /***/ "4qvr":
2429 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2430 
2431 var hasMap = typeof Map === 'function' && Map.prototype;
2432 var mapSizeDescriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor && hasMap ? Object.getOwnPropertyDescriptor(Map.prototype, 'size') : null;
2433 var mapSize = hasMap && mapSizeDescriptor && typeof mapSizeDescriptor.get === 'function' ? mapSizeDescriptor.get : null;
2434 var mapForEach = hasMap && Map.prototype.forEach;
2435 var hasSet = typeof Set === 'function' && Set.prototype;
2436 var setSizeDescriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor && hasSet ? Object.getOwnPropertyDescriptor(Set.prototype, 'size') : null;
2437 var setSize = hasSet && setSizeDescriptor && typeof setSizeDescriptor.get === 'function' ? setSizeDescriptor.get : null;
2438 var setForEach = hasSet && Set.prototype.forEach;
2439 var hasWeakMap = typeof WeakMap === 'function' && WeakMap.prototype;
2440 var weakMapHas = hasWeakMap ? WeakMap.prototype.has : null;
2441 var hasWeakSet = typeof WeakSet === 'function' && WeakSet.prototype;
2442 var weakSetHas = hasWeakSet ? WeakSet.prototype.has : null;
2443 var hasWeakRef = typeof WeakRef === 'function' && WeakRef.prototype;
2444 var weakRefDeref = hasWeakRef ? WeakRef.prototype.deref : null;
2445 var booleanValueOf = Boolean.prototype.valueOf;
2446 var objectToString = Object.prototype.toString;
2447 var functionToString = Function.prototype.toString;
2448 var $match = String.prototype.match;
2449 var $slice = String.prototype.slice;
2450 var $replace = String.prototype.replace;
2451 var $toUpperCase = String.prototype.toUpperCase;
2452 var $toLowerCase = String.prototype.toLowerCase;
2453 var $test = RegExp.prototype.test;
2454 var $concat = Array.prototype.concat;
2455 var $join = Array.prototype.join;
2456 var $arrSlice = Array.prototype.slice;
2457 var $floor = Math.floor;
2458 var bigIntValueOf = typeof BigInt === 'function' ? BigInt.prototype.valueOf : null;
2459 var gOPS = Object.getOwnPropertySymbols;
2460 var symToString = typeof Symbol === 'function' && typeof Symbol.iterator === 'symbol' ? Symbol.prototype.toString : null;
2461 var hasShammedSymbols = typeof Symbol === 'function' && typeof Symbol.iterator === 'object';
2462 // ie, `has-tostringtag/shams
2463 var toStringTag = typeof Symbol === 'function' && Symbol.toStringTag && (typeof Symbol.toStringTag === hasShammedSymbols ? 'object' : 'symbol')
2464   ? Symbol.toStringTag
2465   : null;
2466 var isEnumerable = Object.prototype.propertyIsEnumerable;
2467 
2468 var gPO = (typeof Reflect === 'function' ? Reflect.getPrototypeOf : Object.getPrototypeOf) || (
2469   [].__proto__ === Array.prototype // eslint-disable-line no-proto
2470     ? function (O) {
2471       return O.__proto__; // eslint-disable-line no-proto
2472     }
2473     : null
2474 );
2475 
2476 function addNumericSeparator(num, str) {
2477   if (
2478     num === Infinity
2479     || num === -Infinity
2480     || num !== num
2481     || (num && num > -1000 && num < 1000)
2482     || $test.call(/e/, str)
2483   ) {
2484     return str;
2485   }
2486   var sepRegex = /[0-9](?=(?:[0-9]{3})+(?![0-9]))/g;
2487   if (typeof num === 'number') {
2488     var int = num < 0 ? -$floor(-num) : $floor(num); // trunc(num)
2489     if (int !== num) {
2490       var intStr = String(int);
2491       var dec = $slice.call(str, intStr.length + 1);
2492       return $replace.call(intStr, sepRegex, '$&_') + '.' + $replace.call($replace.call(dec, /([0-9]{3})/g, '$&_'), /_$/, '');
2493     }
2494   }
2495   return $replace.call(str, sepRegex, '$&_');
2496 }
2497 
2498 var inspectCustom = __webpack_require__(0).custom;
2499 var inspectSymbol = inspectCustom && isSymbol(inspectCustom) ? inspectCustom : null;
2500 
2501 module.exports = function inspect_(obj, options, depth, seen) {
2502   var opts = options || {};
2503 
2504   if (has(opts, 'quoteStyle') && (opts.quoteStyle !== 'single' && opts.quoteStyle !== 'double')) {
2505     throw new TypeError('option "quoteStyle" must be "single" or "double"');
2506   }
2507   if (
2508     has(opts, 'maxStringLength') && (typeof opts.maxStringLength === 'number'
2509       ? opts.maxStringLength < 0 && opts.maxStringLength !== Infinity
2510       : opts.maxStringLength !== null
2511     )
2512   ) {
2513     throw new TypeError('option "maxStringLength", if provided, must be a positive integer, Infinity, or `null`');
2514   }
2515   var customInspect = has(opts, 'customInspect') ? opts.customInspect : true;
2516   if (typeof customInspect !== 'boolean' && customInspect !== 'symbol') {
2517     throw new TypeError('option "customInspect", if provided, must be `true`, `false`, or `\'symbol\'`');
2518   }
2519 
2520   if (
2521     has(opts, 'indent')
2522     && opts.indent !== null
2523     && opts.indent !== '\t'
2524     && !(parseInt(opts.indent, 10) === opts.indent && opts.indent > 0)
2525   ) {
2526     throw new TypeError('option "indent" must be "\\t", an integer > 0, or `null`');
2527   }
2528   if (has(opts, 'numericSeparator') && typeof opts.numericSeparator !== 'boolean') {
2529     throw new TypeError('option "numericSeparator", if provided, must be `true` or `false`');
2530   }
2531   var numericSeparator = opts.numericSeparator;
2532 
2533   if (typeof obj === 'undefined') {
2534     return 'undefined';
2535   }
2536   if (obj === null) {
2537     return 'null';
2538   }
2539   if (typeof obj === 'boolean') {
2540     return obj ? 'true' : 'false';
2541   }
2542 
2543   if (typeof obj === 'string') {
2544     return inspectString(obj, opts);
2545   }
2546   if (typeof obj === 'number') {
2547     if (obj === 0) {
2548       return Infinity / obj > 0 ? '0' : '-0';
2549     }
2550     var str = String(obj);
2551     return numericSeparator ? addNumericSeparator(obj, str) : str;
2552   }
2553   if (typeof obj === 'bigint') {
2554     var bigIntStr = String(obj) + 'n';
2555     return numericSeparator ? addNumericSeparator(obj, bigIntStr) : bigIntStr;
2556   }
2557 
2558   var maxDepth = typeof opts.depth === 'undefined' ? 5 : opts.depth;
2559   if (typeof depth === 'undefined') { depth = 0; }
2560   if (depth >= maxDepth && maxDepth > 0 && typeof obj === 'object') {
2561     return isArray(obj) ? '[Array]' : '[Object]';
2562   }
2563 
2564   var indent = getIndent(opts, depth);
2565 
2566   if (typeof seen === 'undefined') {
2567     seen = [];
2568   } else if (indexOf(seen, obj) >= 0) {
2569     return '[Circular]';
2570   }
2571 
2572   function inspect(value, from, noIndent) {
2573     if (from) {
2574       seen = $arrSlice.call(seen);
2575       seen.push(from);
2576     }
2577     if (noIndent) {
2578       var newOpts = {
2579         depth: opts.depth
2580       };
2581       if (has(opts, 'quoteStyle')) {
2582         newOpts.quoteStyle = opts.quoteStyle;
2583       }
2584       return inspect_(value, newOpts, depth + 1, seen);
2585     }
2586     return inspect_(value, opts, depth + 1, seen);
2587   }
2588 
2589   if (typeof obj === 'function') {
2590     var name = nameOf(obj);
2591     var keys = arrObjKeys(obj, inspect);
2592     return '[Function' + (name ? ': ' + name : ' (anonymous)') + ']' + (keys.length > 0 ? ' { ' + $join.call(keys, ', ') + ' }' : '');
2593   }
2594   if (isSymbol(obj)) {
2595     var symString = hasShammedSymbols ? $replace.call(String(obj), /^(Symbol\(.*\))_[^)]*$/, '$1') : symToString.call(obj);
2596     return typeof obj === 'object' && !hasShammedSymbols ? markBoxed(symString) : symString;
2597   }
2598   if (isElement(obj)) {
2599     var s = '<' + $toLowerCase.call(String(obj.nodeName));
2600     var attrs = obj.attributes || [];
2601     for (var i = 0; i < attrs.length; i++) {
2602       s += ' ' + attrs[i].name + '=' + wrapQuotes(quote(attrs[i].value), 'double', opts);
2603     }
2604     s += '>';
2605     if (obj.childNodes && obj.childNodes.length) { s += '...'; }
2606     s += '</' + $toLowerCase.call(String(obj.nodeName)) + '>';
2607     return s;
2608   }
2609   if (isArray(obj)) {
2610     if (obj.length === 0) { return '[]'; }
2611     var xs = arrObjKeys(obj, inspect);
2612     if (indent && !singleLineValues(xs)) {
2613       return '[' + indentedJoin(xs, indent) + ']';
2614     }
2615     return '[ ' + $join.call(xs, ', ') + ' ]';
2616   }
2617   if (isError(obj)) {
2618     var parts = arrObjKeys(obj, inspect);
2619     if ('cause' in obj && !isEnumerable.call(obj, 'cause')) {
2620       return '{ [' + String(obj) + '] ' + $join.call($concat.call('[cause]: ' + inspect(obj.cause), parts), ', ') + ' }';
2621     }
2622     if (parts.length === 0) { return '[' + String(obj) + ']'; }
2623     return '{ [' + String(obj) + '] ' + $join.call(parts, ', ') + ' }';
2624   }
2625   if (typeof obj === 'object' && customInspect) {
2626     if (inspectSymbol && typeof obj[inspectSymbol] === 'function') {
2627       return obj[inspectSymbol]();
2628     } else if (customInspect !== 'symbol' && typeof obj.inspect === 'function') {
2629       return obj.inspect();
2630     }
2631   }
2632   if (isMap(obj)) {
2633     var mapParts = [];
2634     mapForEach.call(obj, function (value, key) {
2635       mapParts.push(inspect(key, obj, true) + ' => ' + inspect(value, obj));
2636     });
2637     return collectionOf('Map', mapSize.call(obj), mapParts, indent);
2638   }
2639   if (isSet(obj)) {
2640     var setParts = [];
2641     setForEach.call(obj, function (value) {
2642       setParts.push(inspect(value, obj));
2643     });
2644     return collectionOf('Set', setSize.call(obj), setParts, indent);
2645   }
2646   if (isWeakMap(obj)) {
2647     return weakCollectionOf('WeakMap');
2648   }
2649   if (isWeakSet(obj)) {
2650     return weakCollectionOf('WeakSet');
2651   }
2652   if (isWeakRef(obj)) {
2653     return weakCollectionOf('WeakRef');
2654   }
2655   if (isNumber(obj)) {
2656     return markBoxed(inspect(Number(obj)));
2657   }
2658   if (isBigInt(obj)) {
2659     return markBoxed(inspect(bigIntValueOf.call(obj)));
2660   }
2661   if (isBoolean(obj)) {
2662     return markBoxed(booleanValueOf.call(obj));
2663   }
2664   if (isString(obj)) {
2665     return markBoxed(inspect(String(obj)));
2666   }
2667   if (!isDate(obj) && !isRegExp(obj)) {
2668     var ys = arrObjKeys(obj, inspect);
2669     var isPlainObject = gPO ? gPO(obj) === Object.prototype : obj instanceof Object || obj.constructor === Object;
2670     var protoTag = obj instanceof Object ? '' : 'null prototype';
2671     var stringTag = !isPlainObject && toStringTag && Object(obj) === obj && toStringTag in obj ? $slice.call(toStr(obj), 8, -1) : protoTag ? 'Object' : '';
2672     var constructorTag = isPlainObject || typeof obj.constructor !== 'function' ? '' : obj.constructor.name ? obj.constructor.name + ' ' : '';
2673     var tag = constructorTag + (stringTag || protoTag ? '[' + $join.call($concat.call([], stringTag || [], protoTag || []), ': ') + '] ' : '');
2674     if (ys.length === 0) { return tag + '{}'; }
2675     if (indent) {
2676       return tag + '{' + indentedJoin(ys, indent) + '}';
2677     }
2678     return tag + '{ ' + $join.call(ys, ', ') + ' }';
2679   }
2680   return String(obj);
2681 };
2682 
2683 function wrapQuotes(s, defaultStyle, opts) {
2684   var quoteChar = (opts.quoteStyle || defaultStyle) === 'double' ? '"' : "'";
2685   return quoteChar + s + quoteChar;
2686 }
2687 
2688 function quote(s) {
2689   return $replace.call(String(s), /"/g, '&quot;');
2690 }
2691 
2692 function isArray(obj) { return toStr(obj) === '[object Array]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2693 function isDate(obj) { return toStr(obj) === '[object Date]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2694 function isRegExp(obj) { return toStr(obj) === '[object RegExp]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2695 function isError(obj) { return toStr(obj) === '[object Error]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2696 function isString(obj) { return toStr(obj) === '[object String]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2697 function isNumber(obj) { return toStr(obj) === '[object Number]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2698 function isBoolean(obj) { return toStr(obj) === '[object Boolean]' && (!toStringTag || !(typeof obj === 'object' && toStringTag in obj)); }
2699 
2700 // Symbol and BigInt do have Symbol.toStringTag by spec, so that can't be used to eliminate false positives
2701 function isSymbol(obj) {
2702   if (hasShammedSymbols) {
2703     return obj && typeof obj === 'object' && obj instanceof Symbol;
2704   }
2705   if (typeof obj === 'symbol') {
2706     return true;
2707   }
2708   if (!obj || typeof obj !== 'object' || !symToString) {
2709     return false;
2710   }
2711   try {
2712     symToString.call(obj);
2713     return true;
2714   } catch (e) {}
2715   return false;
2716 }
2717 
2718 function isBigInt(obj) {
2719   if (!obj || typeof obj !== 'object' || !bigIntValueOf) {
2720     return false;
2721   }
2722   try {
2723     bigIntValueOf.call(obj);
2724     return true;
2725   } catch (e) {}
2726   return false;
2727 }
2728 
2729 var hasOwn = Object.prototype.hasOwnProperty || function (key) { return key in this; };
2730 function has(obj, key) {
2731   return hasOwn.call(obj, key);
2732 }
2733 
2734 function toStr(obj) {
2735   return objectToString.call(obj);
2736 }
2737 
2738 function nameOf(f) {
2739   if (f.name) { return f.name; }
2740   var m = $match.call(functionToString.call(f), /^function\s*([\w$]+)/);
2741   if (m) { return m[1]; }
2742   return null;
2743 }
2744 
2745 function indexOf(xs, x) {
2746   if (xs.indexOf) { return xs.indexOf(x); }
2747   for (var i = 0, l = xs.length; i < l; i++) {
2748     if (xs[i] === x) { return i; }
2749   }
2750   return -1;
2751 }
2752 
2753 function isMap(x) {
2754   if (!mapSize || !x || typeof x !== 'object') {
2755     return false;
2756   }
2757   try {
2758     mapSize.call(x);
2759     try {
2760       setSize.call(x);
2761     } catch (s) {
2762       return true;
2763     }
2764     return x instanceof Map; // core-js workaround, pre-v2.5.0
2765   } catch (e) {}
2766   return false;
2767 }
2768 
2769 function isWeakMap(x) {
2770   if (!weakMapHas || !x || typeof x !== 'object') {
2771     return false;
2772   }
2773   try {
2774     weakMapHas.call(x, weakMapHas);
2775     try {
2776       weakSetHas.call(x, weakSetHas);
2777     } catch (s) {
2778       return true;
2779     }
2780     return x instanceof WeakMap; // core-js workaround, pre-v2.5.0
2781   } catch (e) {}
2782   return false;
2783 }
2784 
2785 function isWeakRef(x) {
2786   if (!weakRefDeref || !x || typeof x !== 'object') {
2787     return false;
2788   }
2789   try {
2790     weakRefDeref.call(x);
2791     return true;
2792   } catch (e) {}
2793   return false;
2794 }
2795 
2796 function isSet(x) {
2797   if (!setSize || !x || typeof x !== 'object') {
2798     return false;
2799   }
2800   try {
2801     setSize.call(x);
2802     try {
2803       mapSize.call(x);
2804     } catch (m) {
2805       return true;
2806     }
2807     return x instanceof Set; // core-js workaround, pre-v2.5.0
2808   } catch (e) {}
2809   return false;
2810 }
2811 
2812 function isWeakSet(x) {
2813   if (!weakSetHas || !x || typeof x !== 'object') {
2814     return false;
2815   }
2816   try {
2817     weakSetHas.call(x, weakSetHas);
2818     try {
2819       weakMapHas.call(x, weakMapHas);
2820     } catch (s) {
2821       return true;
2822     }
2823     return x instanceof WeakSet; // core-js workaround, pre-v2.5.0
2824   } catch (e) {}
2825   return false;
2826 }
2827 
2828 function isElement(x) {
2829   if (!x || typeof x !== 'object') { return false; }
2830   if (typeof HTMLElement !== 'undefined' && x instanceof HTMLElement) {
2831     return true;
2832   }
2833   return typeof x.nodeName === 'string' && typeof x.getAttribute === 'function';
2834 }
2835 
2836 function inspectString(str, opts) {
2837   if (str.length > opts.maxStringLength) {
2838     var remaining = str.length - opts.maxStringLength;
2839     var trailer = '... ' + remaining + ' more character' + (remaining > 1 ? 's' : '');
2840     return inspectString($slice.call(str, 0, opts.maxStringLength), opts) + trailer;
2841   }
2842   // eslint-disable-next-line no-control-regex
2843   var s = $replace.call($replace.call(str, /(['\\])/g, '\\$1'), /[\x00-\x1f]/g, lowbyte);
2844   return wrapQuotes(s, 'single', opts);
2845 }
2846 
2847 function lowbyte(c) {
2848   var n = c.charCodeAt(0);
2849   var x = {
2850     8: 'b',
2851     9: 't',
2852     10: 'n',
2853     12: 'f',
2854     13: 'r'
2855   }[n];
2856   if (x) { return '\\' + x; }
2857   return '\\x' + (n < 0x10 ? '0' : '') + $toUpperCase.call(n.toString(16));
2858 }
2859 
2860 function markBoxed(str) {
2861   return 'Object(' + str + ')';
2862 }
2863 
2864 function weakCollectionOf(type) {
2865   return type + ' { ? }';
2866 }
2867 
2868 function collectionOf(type, size, entries, indent) {
2869   var joinedEntries = indent ? indentedJoin(entries, indent) : $join.call(entries, ', ');
2870   return type + ' (' + size + ') {' + joinedEntries + '}';
2871 }
2872 
2873 function singleLineValues(xs) {
2874   for (var i = 0; i < xs.length; i++) {
2875     if (indexOf(xs[i], '\n') >= 0) {
2876       return false;
2877     }
2878   }
2879   return true;
2880 }
2881 
2882 function getIndent(opts, depth) {
2883   var baseIndent;
2884   if (opts.indent === '\t') {
2885     baseIndent = '\t';
2886   } else if (typeof opts.indent === 'number' && opts.indent > 0) {
2887     baseIndent = $join.call(Array(opts.indent + 1), ' ');
2888   } else {
2889     return null;
2890   }
2891   return {
2892     base: baseIndent,
2893     prev: $join.call(Array(depth + 1), baseIndent)
2894   };
2895 }
2896 
2897 function indentedJoin(xs, indent) {
2898   if (xs.length === 0) { return ''; }
2899   var lineJoiner = '\n' + indent.prev + indent.base;
2900   return lineJoiner + $join.call(xs, ',' + lineJoiner) + '\n' + indent.prev;
2901 }
2902 
2903 function arrObjKeys(obj, inspect) {
2904   var isArr = isArray(obj);
2905   var xs = [];
2906   if (isArr) {
2907     xs.length = obj.length;
2908     for (var i = 0; i < obj.length; i++) {
2909       xs[i] = has(obj, i) ? inspect(obj[i], obj) : '';
2910     }
2911   }
2912   var syms = typeof gOPS === 'function' ? gOPS(obj) : [];
2913   var symMap;
2914   if (hasShammedSymbols) {
2915     symMap = {};
2916     for (var k = 0; k < syms.length; k++) {
2917       symMap['$' + syms[k]] = syms[k];
2918     }
2919   }
2920 
2921   for (var key in obj) { // eslint-disable-line no-restricted-syntax
2922     if (!has(obj, key)) { continue; } // eslint-disable-line no-restricted-syntax, no-continue
2923     if (isArr && String(Number(key)) === key && key < obj.length) { continue; } // eslint-disable-line no-restricted-syntax, no-continue
2924     if (hasShammedSymbols && symMap['$' + key] instanceof Symbol) {
2925       // this is to prevent shammed Symbols, which are stored as strings, from being included in the string key section
2926       continue; // eslint-disable-line no-restricted-syntax, no-continue
2927     } else if ($test.call(/[^\w$]/, key)) {
2928       xs.push(inspect(key, obj) + ': ' + inspect(obj[key], obj));
2929     } else {
2930       xs.push(key + ': ' + inspect(obj[key], obj));
2931     }
2932   }
2933   if (typeof gOPS === 'function') {
2934     for (var j = 0; j < syms.length; j++) {
2935       if (isEnumerable.call(obj, syms[j])) {
2936         xs.push('[' + inspect(syms[j]) + ']: ' + inspect(obj[syms[j]], obj));
2937       }
2938     }
2939   }
2940   return xs;
2941 }
2942 
2943 
2944 /***/ }),
2945 
2946 /***/ "50qU":
2947 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
2948 
2949 "use strict";
2950 
2951 
2952 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
2953  value: true
2954 });
2955 
2956 var _createClass = function () { function defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } } return function (Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }; }();
2957 
2958 var _react = __webpack_require__("cDcd");
2959 
2960 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
2961 
2962 var _propTypes = __webpack_require__("17x9");
2963 
2964 var _propTypes2 = _interopRequireDefault(_propTypes);
2965 
2966 var _airbnbPropTypes = __webpack_require__("Hsqg");
2967 
2968 var _consolidatedEvents = __webpack_require__("1TsT");
2969 
2970 var _object = __webpack_require__("4cSd");
2971 
2972 var _object2 = _interopRequireDefault(_object);
2973 
2974 var _document = __webpack_require__("n1Y7");
2975 
2976 var _document2 = _interopRequireDefault(_document);
2977 
2978 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
2979 
2980 function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }
2981 
2982 function _possibleConstructorReturn(self, call) { if (!self) { throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); } return call && (typeof call === "object" || typeof call === "function") ? call : self; }
2983 
2984 function _inherits(subClass, superClass) { if (typeof superClass !== "function" && superClass !== null) { throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not " + typeof superClass); } subClass.prototype = Object.create(superClass && superClass.prototype, { constructor: { value: subClass, enumerable: false, writable: true, configurable: true } }); if (superClass) Object.setPrototypeOf ? Object.setPrototypeOf(subClass, superClass) : subClass.__proto__ = superClass; }
2985 
2986 var DISPLAY = {
2987  BLOCK: 'block',
2988  FLEX: 'flex',
2989  INLINE: 'inline',
2990  INLINE_BLOCK: 'inline-block',
2991  CONTENTS: 'contents'
2992 };
2993 
2994 var propTypes = (0, _airbnbPropTypes.forbidExtraProps)({
2995  children: _propTypes2['default'].node.isRequired,
2996  onOutsideClick: _propTypes2['default'].func.isRequired,
2997  disabled: _propTypes2['default'].bool,
2998  useCapture: _propTypes2['default'].bool,
2999  display: _propTypes2['default'].oneOf((0, _object2['default'])(DISPLAY))
3000 });
3001 
3002 var defaultProps = {
3003  disabled: false,
3004 
3005  // `useCapture` is set to true by default so that a `stopPropagation` in the
3006  // children will not prevent all outside click handlers from firing - maja
3007  useCapture: true,
3008  display: DISPLAY.BLOCK
3009 };
3010 
3011 var OutsideClickHandler = function (_React$Component) {
3012  _inherits(OutsideClickHandler, _React$Component);
3013 
3014  function OutsideClickHandler() {
3015   var _ref;
3016 
3017   _classCallCheck(this, OutsideClickHandler);
3018 
3019   for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
3020    args[_key] = arguments[_key];
3021   }
3022 
3023   var _this = _possibleConstructorReturn(this, (_ref = OutsideClickHandler.__proto__ || Object.getPrototypeOf(OutsideClickHandler)).call.apply(_ref, [this].concat(args)));
3024 
3025   _this.onMouseDown = _this.onMouseDown.bind(_this);
3026   _this.onMouseUp = _this.onMouseUp.bind(_this);
3027   _this.setChildNodeRef = _this.setChildNodeRef.bind(_this);
3028   return _this;
3029  }
3030 
3031  _createClass(OutsideClickHandler, [{
3032   key: 'componentDidMount',
3033   value: function () {
3034    function componentDidMount() {
3035     var _props = this.props,
3036       disabled = _props.disabled,
3037       useCapture = _props.useCapture;
3038 
3039 
3040     if (!disabled) this.addMouseDownEventListener(useCapture);
3041    }
3042 
3043    return componentDidMount;
3044   }()
3045  }, {
3046   key: 'componentDidUpdate',
3047   value: function () {
3048    function componentDidUpdate(_ref2) {
3049     var prevDisabled = _ref2.disabled;
3050     var _props2 = this.props,
3051       disabled = _props2.disabled,
3052       useCapture = _props2.useCapture;
3053 
3054     if (prevDisabled !== disabled) {
3055      if (disabled) {
3056       this.removeEventListeners();
3057      } else {
3058       this.addMouseDownEventListener(useCapture);
3059      }
3060     }
3061    }
3062 
3063    return componentDidUpdate;
3064   }()
3065  }, {
3066   key: 'componentWillUnmount',
3067   value: function () {
3068    function componentWillUnmount() {
3069     this.removeEventListeners();
3070    }
3071 
3072    return componentWillUnmount;
3073   }()
3074 
3075   // Use mousedown/mouseup to enforce that clicks remain outside the root's
3076   // descendant tree, even when dragged. This should also get triggered on
3077   // touch devices.
3078 
3079  }, {
3080   key: 'onMouseDown',
3081   value: function () {
3082    function onMouseDown(e) {
3083     var useCapture = this.props.useCapture;
3084 
3085 
3086     var isDescendantOfRoot = this.childNode && (0, _document2['default'])(this.childNode, e.target);
3087     if (!isDescendantOfRoot) {
3088      if (this.removeMouseUp) {
3089       this.removeMouseUp();
3090       this.removeMouseUp = null;
3091      }
3092      this.removeMouseUp = (0, _consolidatedEvents.addEventListener)(document, 'mouseup', this.onMouseUp, { capture: useCapture });
3093     }
3094    }
3095 
3096    return onMouseDown;
3097   }()
3098 
3099   // Use mousedown/mouseup to enforce that clicks remain outside the root's
3100   // descendant tree, even when dragged. This should also get triggered on
3101   // touch devices.
3102 
3103  }, {
3104   key: 'onMouseUp',
3105   value: function () {
3106    function onMouseUp(e) {
3107     var onOutsideClick = this.props.onOutsideClick;
3108 
3109 
3110     var isDescendantOfRoot = this.childNode && (0, _document2['default'])(this.childNode, e.target);
3111     if (this.removeMouseUp) {
3112      this.removeMouseUp();
3113      this.removeMouseUp = null;
3114     }
3115 
3116     if (!isDescendantOfRoot) {
3117      onOutsideClick(e);
3118     }
3119    }
3120 
3121    return onMouseUp;
3122   }()
3123  }, {
3124   key: 'setChildNodeRef',
3125   value: function () {
3126    function setChildNodeRef(ref) {
3127     this.childNode = ref;
3128    }
3129 
3130    return setChildNodeRef;
3131   }()
3132  }, {
3133   key: 'addMouseDownEventListener',
3134   value: function () {
3135    function addMouseDownEventListener(useCapture) {
3136     this.removeMouseDown = (0, _consolidatedEvents.addEventListener)(document, 'mousedown', this.onMouseDown, { capture: useCapture });
3137    }
3138 
3139    return addMouseDownEventListener;
3140   }()
3141  }, {
3142   key: 'removeEventListeners',
3143   value: function () {
3144    function removeEventListeners() {
3145     if (this.removeMouseDown) this.removeMouseDown();
3146     if (this.removeMouseUp) this.removeMouseUp();
3147    }
3148 
3149    return removeEventListeners;
3150   }()
3151  }, {
3152   key: 'render',
3153   value: function () {
3154    function render() {
3155     var _props3 = this.props,
3156       children = _props3.children,
3157       display = _props3.display;
3158 
3159 
3160     return _react2['default'].createElement(
3161      'div',
3162      {
3163       ref: this.setChildNodeRef,
3164       style: display !== DISPLAY.BLOCK && (0, _object2['default'])(DISPLAY).includes(display) ? { display: display } : undefined
3165      },
3166      children
3167     );
3168    }
3169 
3170    return render;
3171   }()
3172  }]);
3173 
3174  return OutsideClickHandler;
3175 }(_react2['default'].Component);
3176 
3177 exports['default'] = OutsideClickHandler;
3178 
3179 
3180 OutsideClickHandler.propTypes = propTypes;
3181 OutsideClickHandler.defaultProps = defaultProps;
3182 
3183 /***/ }),
3184 
3185 /***/ "5V/u":
3186 /***/ (function(module, exports) {
3187 
3188 module.exports =
3189 /******/ (function(modules) { // webpackBootstrap
3190 /******/   // The module cache
3191 /******/   var installedModules = {};
3192 /******/
3193 /******/   // The require function
3194 /******/ 	function __webpack_require__(moduleId) {
3195 /******/
3196 /******/     // Check if module is in cache
3197 /******/     if(installedModules[moduleId])
3198 /******/       return installedModules[moduleId].exports;
3199 /******/
3200 /******/     // Create a new module (and put it into the cache)
3201 /******/     var module = installedModules[moduleId] = {
3202 /******/       exports: {},
3203 /******/       id: moduleId,
3204 /******/       loaded: false
3205 /******/     };
3206 /******/
3207 /******/     // Execute the module function
3208 /******/     modules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);
3209 /******/
3210 /******/     // Flag the module as loaded
3211 /******/     module.loaded = true;
3212 /******/
3213 /******/     // Return the exports of the module
3214 /******/     return module.exports;
3215 /******/   }
3216 /******/
3217 /******/
3218 /******/   // expose the modules object (__webpack_modules__)
3219 /******/   __webpack_require__.m = modules;
3220 /******/
3221 /******/   // expose the module cache
3222 /******/   __webpack_require__.c = installedModules;
3223 /******/
3224 /******/   // __webpack_public_path__
3225 /******/   __webpack_require__.p = "";
3226 /******/
3227 /******/   // Load entry module and return exports
3228 /******/   return __webpack_require__(0);
3229 /******/ })
3230 /************************************************************************/
3231 /******/ ([
3232 /* 0 */
3233 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3234 
3235   module.exports = __webpack_require__(1);
3236 
3237 
3238 /***/ }),
3239 /* 1 */
3240 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3241 
3242   'use strict';
3243   
3244   Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
3245    value: true
3246   });
3247   
3248   var _utils = __webpack_require__(2);
3249   
3250   Object.defineProperty(exports, 'combineChunks', {
3251    enumerable: true,
3252    get: function get() {
3253     return _utils.combineChunks;
3254    }
3255   });
3256   Object.defineProperty(exports, 'fillInChunks', {
3257    enumerable: true,
3258    get: function get() {
3259     return _utils.fillInChunks;
3260    }
3261   });
3262   Object.defineProperty(exports, 'findAll', {
3263    enumerable: true,
3264    get: function get() {
3265     return _utils.findAll;
3266    }
3267   });
3268   Object.defineProperty(exports, 'findChunks', {
3269    enumerable: true,
3270    get: function get() {
3271     return _utils.findChunks;
3272    }
3273   });
3274 
3275 /***/ }),
3276 /* 2 */
3277 /***/ (function(module, exports) {
3278 
3279   'use strict';
3280   
3281   Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
3282    value: true
3283   });
3284   
3285   
3286   /**
3287    * Creates an array of chunk objects representing both higlightable and non highlightable pieces of text that match each search word.
3288    * @return Array of "chunks" (where a Chunk is { start:number, end:number, highlight:boolean })
3289    */
3290   var findAll = exports.findAll = function findAll(_ref) {
3291    var autoEscape = _ref.autoEscape,
3292      _ref$caseSensitive = _ref.caseSensitive,
3293      caseSensitive = _ref$caseSensitive === undefined ? false : _ref$caseSensitive,
3294      _ref$findChunks = _ref.findChunks,
3295      findChunks = _ref$findChunks === undefined ? defaultFindChunks : _ref$findChunks,
3296      sanitize = _ref.sanitize,
3297      searchWords = _ref.searchWords,
3298      textToHighlight = _ref.textToHighlight;
3299    return fillInChunks({
3300     chunksToHighlight: combineChunks({
3301      chunks: findChunks({
3302       autoEscape: autoEscape,
3303       caseSensitive: caseSensitive,
3304       sanitize: sanitize,
3305       searchWords: searchWords,
3306       textToHighlight: textToHighlight
3307      })
3308     }),
3309     totalLength: textToHighlight ? textToHighlight.length : 0
3310    });
3311   };
3312   
3313   /**
3314    * Takes an array of {start:number, end:number} objects and combines chunks that overlap into single chunks.
3315    * @return {start:number, end:number}[]
3316    */
3317   
3318   
3319   var combineChunks = exports.combineChunks = function combineChunks(_ref2) {
3320    var chunks = _ref2.chunks;
3321   
3322    chunks = chunks.sort(function (first, second) {
3323     return first.start - second.start;
3324    }).reduce(function (processedChunks, nextChunk) {
3325     // First chunk just goes straight in the array...
3326     if (processedChunks.length === 0) {
3327      return [nextChunk];
3328     } else {
3329      // ... subsequent chunks get checked to see if they overlap...
3330      var prevChunk = processedChunks.pop();
3331      if (nextChunk.start <= prevChunk.end) {
3332       // It may be the case that prevChunk completely surrounds nextChunk, so take the
3333       // largest of the end indeces.
3334       var endIndex = Math.max(prevChunk.end, nextChunk.end);
3335       processedChunks.push({ highlight: false, start: prevChunk.start, end: endIndex });
3336      } else {
3337       processedChunks.push(prevChunk, nextChunk);
3338      }
3339      return processedChunks;
3340     }
3341    }, []);
3342   
3343    return chunks;
3344   };
3345   
3346   /**
3347    * Examine text for any matches.
3348    * If we find matches, add them to the returned array as a "chunk" object ({start:number, end:number}).
3349    * @return {start:number, end:number}[]
3350    */
3351   var defaultFindChunks = function defaultFindChunks(_ref3) {
3352    var autoEscape = _ref3.autoEscape,
3353      caseSensitive = _ref3.caseSensitive,
3354      _ref3$sanitize = _ref3.sanitize,
3355      sanitize = _ref3$sanitize === undefined ? defaultSanitize : _ref3$sanitize,
3356      searchWords = _ref3.searchWords,
3357      textToHighlight = _ref3.textToHighlight;
3358   
3359    textToHighlight = sanitize(textToHighlight);
3360   
3361    return searchWords.filter(function (searchWord) {
3362     return searchWord;
3363    }) // Remove empty words
3364    .reduce(function (chunks, searchWord) {
3365     searchWord = sanitize(searchWord);
3366   
3367     if (autoEscape) {
3368      searchWord = escapeRegExpFn(searchWord);
3369     }
3370   
3371     var regex = new RegExp(searchWord, caseSensitive ? 'g' : 'gi');
3372   
3373     var match = void 0;
3374     while (match = regex.exec(textToHighlight)) {
3375      var _start = match.index;
3376      var _end = regex.lastIndex;
3377      // We do not return zero-length matches
3378      if (_end > _start) {
3379       chunks.push({ highlight: false, start: _start, end: _end });
3380      }
3381   
3382      // Prevent browsers like Firefox from getting stuck in an infinite loop
3383      // See http://www.regexguru.com/2008/04/watch-out-for-zero-length-matches/
3384      if (match.index === regex.lastIndex) {
3385       regex.lastIndex++;
3386      }
3387     }
3388   
3389     return chunks;
3390    }, []);
3391   };
3392   // Allow the findChunks to be overridden in findAll,
3393   // but for backwards compatibility we export as the old name
3394   exports.findChunks = defaultFindChunks;
3395   
3396   /**
3397    * Given a set of chunks to highlight, create an additional set of chunks
3398    * to represent the bits of text between the highlighted text.
3399    * @param chunksToHighlight {start:number, end:number}[]
3400    * @param totalLength number
3401    * @return {start:number, end:number, highlight:boolean}[]
3402    */
3403   
3404   var fillInChunks = exports.fillInChunks = function fillInChunks(_ref4) {
3405    var chunksToHighlight = _ref4.chunksToHighlight,
3406      totalLength = _ref4.totalLength;
3407   
3408    var allChunks = [];
3409    var append = function append(start, end, highlight) {
3410     if (end - start > 0) {
3411      allChunks.push({
3412       start: start,
3413       end: end,
3414       highlight: highlight
3415      });
3416     }
3417    };
3418   
3419    if (chunksToHighlight.length === 0) {
3420     append(0, totalLength, false);
3421    } else {
3422     var lastIndex = 0;
3423     chunksToHighlight.forEach(function (chunk) {
3424      append(lastIndex, chunk.start, false);
3425      append(chunk.start, chunk.end, true);
3426      lastIndex = chunk.end;
3427     });
3428     append(lastIndex, totalLength, false);
3429    }
3430    return allChunks;
3431   };
3432   
3433 	function defaultSanitize(string) {
3434    return string;
3435   }
3436   
3437 	function escapeRegExpFn(string) {
3438    return string.replace(/[\-\[\]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g, '\\$&');
3439   }
3440 
3441 /***/ })
3442 /******/ ]);
3443 
3444 
3445 /***/ }),
3446 
3447 /***/ "5aBA":
3448 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3449 
3450 "use strict";
3451 /** @license React v17.0.2
3452  * react-is.production.min.js
3453  *
3454  * Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
3455  *
3456  * This source code is licensed under the MIT license found in the
3457  * LICENSE file in the root directory of this source tree.
3458  */
3459 var b=60103,c=60106,d=60107,e=60108,f=60114,g=60109,h=60110,k=60112,l=60113,m=60120,n=60115,p=60116,q=60121,r=60122,u=60117,v=60129,w=60131;
3460 if("function"===typeof Symbol&&Symbol.for){var x=Symbol.for;b=x("react.element");c=x("react.portal");d=x("react.fragment");e=x("react.strict_mode");f=x("react.profiler");g=x("react.provider");h=x("react.context");k=x("react.forward_ref");l=x("react.suspense");m=x("react.suspense_list");n=x("react.memo");p=x("react.lazy");q=x("react.block");r=x("react.server.block");u=x("react.fundamental");v=x("react.debug_trace_mode");w=x("react.legacy_hidden")}
3461 function y(a){if("object"===typeof a&&null!==a){var t=a.$$typeof;switch(t){case b:switch(a=a.type,a){case d:case f:case e:case l:case m:return a;default:switch(a=a&&a.$$typeof,a){case h:case k:case p:case n:case g:return a;default:return t}}case c:return t}}}var z=g,A=b,B=k,C=d,D=p,E=n,F=c,G=f,H=e,I=l;exports.ContextConsumer=h;exports.ContextProvider=z;exports.Element=A;exports.ForwardRef=B;exports.Fragment=C;exports.Lazy=D;exports.Memo=E;exports.Portal=F;exports.Profiler=G;exports.StrictMode=H;
3462 exports.Suspense=I;exports.isAsyncMode=function(){return!1};exports.isConcurrentMode=function(){return!1};exports.isContextConsumer=function(a){return y(a)===h};exports.isContextProvider=function(a){return y(a)===g};exports.isElement=function(a){return"object"===typeof a&&null!==a&&a.$$typeof===b};exports.isForwardRef=function(a){return y(a)===k};exports.isFragment=function(a){return y(a)===d};exports.isLazy=function(a){return y(a)===p};exports.isMemo=function(a){return y(a)===n};
3463 exports.isPortal=function(a){return y(a)===c};exports.isProfiler=function(a){return y(a)===f};exports.isStrictMode=function(a){return y(a)===e};exports.isSuspense=function(a){return y(a)===l};exports.isValidElementType=function(a){return"string"===typeof a||"function"===typeof a||a===d||a===f||a===v||a===e||a===l||a===m||a===w||"object"===typeof a&&null!==a&&(a.$$typeof===p||a.$$typeof===n||a.$$typeof===g||a.$$typeof===h||a.$$typeof===k||a.$$typeof===u||a.$$typeof===q||a[0]===r)?!0:!1};
3464 exports.typeOf=y;
3465 
3466 
3467 /***/ }),
3468 
3469 /***/ "5yQQ":
3470 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3471 
3472 "use strict";
3473 
3474 
3475 var implementation = __webpack_require__("nRDI");
3476 
3477 module.exports = function getPolyfill() {
3478   if (typeof document !== 'undefined') {
3479     if (document.contains) {
3480       return document.contains;
3481     }
3482     if (document.body && document.body.contains) {
3483       try {
3484         if (typeof document.body.contains.call(document, '') === 'boolean') {
3485           return document.body.contains;
3486         }
3487       } catch (e) { /**/ }
3488     }
3489   }
3490   return implementation;
3491 };
3492 
3493 
3494 /***/ }),
3495 
3496 /***/ "6/BL":
3497 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3498 
3499 "use strict";
3500 
3501 
3502 var has = __webpack_require__("oNNP");
3503 
3504 var assertRecord = __webpack_require__("10Kj");
3505 
3506 var Type = __webpack_require__("PoQ0");
3507 
3508 // https://ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-isdatadescriptor
3509 
3510 module.exports = function IsDataDescriptor(Desc) {
3511   if (typeof Desc === 'undefined') {
3512     return false;
3513   }
3514 
3515   assertRecord(Type, 'Property Descriptor', 'Desc', Desc);
3516 
3517   if (!has(Desc, '[[Value]]') && !has(Desc, '[[Writable]]')) {
3518     return false;
3519   }
3520 
3521   return true;
3522 };
3523 
3524 
3525 /***/ }),
3526 
3527 /***/ "60zJ":
3528 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3529 
3530 "use strict";
3531 
3532 
3533 // https://262.ecma-international.org/5.1/#sec-8
3534 
3535 module.exports = function Type(x) {
3536   if (x === null) {
3537     return 'Null';
3538   }
3539   if (typeof x === 'undefined') {
3540     return 'Undefined';
3541   }
3542   if (typeof x === 'function' || typeof x === 'object') {
3543     return 'Object';
3544   }
3545   if (typeof x === 'number') {
3546     return 'Number';
3547   }
3548   if (typeof x === 'boolean') {
3549     return 'Boolean';
3550   }
3551   if (typeof x === 'string') {
3552     return 'String';
3553   }
3554 };
3555 
3556 
3557 /***/ }),
3558 
3559 /***/ "6Ehn":
3560 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3561 
3562 "use strict";
3563 
3564 
3565 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
3566 
3567 var $ArrayPrototype = GetIntrinsic('%Array.prototype%');
3568 var $RangeError = GetIntrinsic('%RangeError%');
3569 var $SyntaxError = GetIntrinsic('%SyntaxError%');
3570 var $TypeError = GetIntrinsic('%TypeError%');
3571 
3572 var IsIntegralNumber = __webpack_require__("J2ba");
3573 
3574 var MAX_ARRAY_LENGTH = Math.pow(2, 32) - 1;
3575 
3576 var $setProto = GetIntrinsic('%Object.setPrototypeOf%', true) || (
3577   // eslint-disable-next-line no-proto, no-negated-condition
3578   [].__proto__ !== $ArrayPrototype
3579     ? null
3580     : function (O, proto) {
3581       O.__proto__ = proto; // eslint-disable-line no-proto, no-param-reassign
3582       return O;
3583     }
3584 );
3585 
3586 // https://www.ecma-international.org/ecma-262/12.0/#sec-arraycreate
3587 
3588 module.exports = function ArrayCreate(length) {
3589   if (!IsIntegralNumber(length) || length < 0) {
3590     throw new $TypeError('Assertion failed: `length` must be an integer Number >= 0');
3591   }
3592   if (length > MAX_ARRAY_LENGTH) {
3593     throw new $RangeError('length is greater than (2**32 - 1)');
3594   }
3595   var proto = arguments.length > 1 ? arguments[1] : $ArrayPrototype;
3596   var A = []; // steps 3, 5
3597   if (proto !== $ArrayPrototype) { // step 4
3598     if (!$setProto) {
3599       throw new $SyntaxError('ArrayCreate: a `proto` argument that is not `Array.prototype` is not supported in an environment that does not support setting the [[Prototype]]');
3600     }
3601     $setProto(A, proto);
3602   }
3603   if (length !== 0) { // bypasses the need for step 6
3604     A.length = length;
3605   }
3606   /* step 6, the above as a shortcut for the below
3607   OrdinaryDefineOwnProperty(A, 'length', {
3608     '[[Configurable]]': false,
3609     '[[Enumerable]]': false,
3610     '[[Value]]': length,
3611     '[[Writable]]': true
3612   });
3613   */
3614   return A;
3615 };
3616 
3617 
3618 /***/ }),
3619 
3620 /***/ "6HWY":
3621 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3622 
3623 "use strict";
3624 
3625 
3626 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
3627  value: true
3628 });
3629 exports['default'] = isNextMonth;
3630 
3631 var _moment = __webpack_require__("wy2R");
3632 
3633 var _moment2 = _interopRequireDefault(_moment);
3634 
3635 var _isSameMonth = __webpack_require__("ulUS");
3636 
3637 var _isSameMonth2 = _interopRequireDefault(_isSameMonth);
3638 
3639 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
3640 
3641 function isNextMonth(a, b) {
3642  if (!_moment2['default'].isMoment(a) || !_moment2['default'].isMoment(b)) return false;
3643  return (0, _isSameMonth2['default'])(a.clone().add(1, 'month'), b);
3644 }
3645 
3646 /***/ }),
3647 
3648 /***/ "6I5v":
3649 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3650 
3651 "use strict";
3652 
3653 
3654 module.exports = function sign(number) {
3655   return number >= 0 ? 1 : -1;
3656 };
3657 
3658 
3659 /***/ }),
3660 
3661 /***/ "6XE+":
3662 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3663 
3664 "use strict";
3665 
3666 
3667 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
3668 
3669 var $gOPD = __webpack_require__("knm9");
3670 var $TypeError = GetIntrinsic('%TypeError%');
3671 
3672 var callBound = __webpack_require__("qeuH");
3673 
3674 var $isEnumerable = callBound('Object.prototype.propertyIsEnumerable');
3675 
3676 var has = __webpack_require__("oNNP");
3677 
3678 var IsArray = __webpack_require__("Bl8U");
3679 var IsPropertyKey = __webpack_require__("nR7C");
3680 var IsRegExp = __webpack_require__("a73V");
3681 var ToPropertyDescriptor = __webpack_require__("6orR");
3682 var Type = __webpack_require__("PoQ0");
3683 
3684 // https://ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-ordinarygetownproperty
3685 
3686 module.exports = function OrdinaryGetOwnProperty(O, P) {
3687   if (Type(O) !== 'Object') {
3688     throw new $TypeError('Assertion failed: O must be an Object');
3689   }
3690   if (!IsPropertyKey(P)) {
3691     throw new $TypeError('Assertion failed: P must be a Property Key');
3692   }
3693   if (!has(O, P)) {
3694     return void 0;
3695   }
3696   if (!$gOPD) {
3697     // ES3 / IE 8 fallback
3698     var arrayLength = IsArray(O) && P === 'length';
3699     var regexLastIndex = IsRegExp(O) && P === 'lastIndex';
3700     return {
3701       '[[Configurable]]': !(arrayLength || regexLastIndex),
3702       '[[Enumerable]]': $isEnumerable(O, P),
3703       '[[Value]]': O[P],
3704       '[[Writable]]': true
3705     };
3706   }
3707   return ToPropertyDescriptor($gOPD(O, P));
3708 };
3709 
3710 
3711 /***/ }),
3712 
3713 /***/ "6orR":
3714 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
3715 
3716 "use strict";
3717 
3718 
3719 var has = __webpack_require__("oNNP");
3720 
3721 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
3722 
3723 var $TypeError = GetIntrinsic('%TypeError%');
3724 
3725 var Type = __webpack_require__("PoQ0");
3726 var ToBoolean = __webpack_require__("e87w");
3727 var IsCallable = __webpack_require__("1P9b");
3728 
3729 // https://262.ecma-international.org/5.1/#sec-8.10.5
3730 
3731 module.exports = function ToPropertyDescriptor(Obj) {
3732   if (Type(Obj) !== 'Object') {
3733     throw new $TypeError('ToPropertyDescriptor requires an object');
3734   }
3735 
3736   var desc = {};
3737   if (has(Obj, 'enumerable')) {
3738     desc['[[Enumerable]]'] = ToBoolean(Obj.enumerable);
3739   }
3740   if (has(Obj, 'configurable')) {
3741     desc['[[Configurable]]'] = ToBoolean(Obj.configurable);
3742   }
3743   if (has(Obj, 'value')) {
3744     desc['[[Value]]'] = Obj.value;
3745   }
3746   if (has(Obj, 'writable')) {
3747     desc['[[Writable]]'] = ToBoolean(Obj.writable);
3748   }
3749   if (has(Obj, 'get')) {
3750     var getter = Obj.get;
3751     if (typeof getter !== 'undefined' && !IsCallable(getter)) {
3752       throw new $TypeError('getter must be a function');
3753     }
3754     desc['[[Get]]'] = getter;
3755   }
3756   if (has(Obj, 'set')) {
3757     var setter = Obj.set;
3758     if (typeof setter !== 'undefined' && !IsCallable(setter)) {
3759       throw new $TypeError('setter must be a function');
3760     }
3761     desc['[[Set]]'] = setter;
3762   }
3763 
3764   if ((has(desc, '[[Get]]') || has(desc, '[[Set]]')) && (has(desc, '[[Value]]') || has(desc, '[[Writable]]'))) {
3765     throw new $TypeError('Invalid property descriptor. Cannot both specify accessors and a value or writable attribute');
3766   }
3767   return desc;
3768 };
3769 
3770 
3771 /***/ }),
3772 
3773 /***/ "6zzY":
3774 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
3775 
3776 "use strict";
3777 /* WEBPACK VAR INJECTION */(function(process) {/* unused harmony export ComponentsContext */
3778 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "b", function() { return useComponentsContext; });
3779 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return ContextSystemProvider; });
3780 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
3781 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
3782 /* harmony import */ var lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("YLtl");
3783 /* harmony import */ var lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
3784 /* harmony import */ var _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("Z23Y");
3785 /* harmony import */ var _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__);
3786 
3787 
3788 /**
3789  * External dependencies
3790  */
3791 
3792 /**
3793  * WordPress dependencies
3794  */
3795 
3796 
3797 
3798 const ComponentsContext = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createContext"])(
3799 /** @type {Record<string, any>} */
3800 {});
3801 const useComponentsContext = () => Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useContext"])(ComponentsContext);
3802 /**
3803  * Runs an effect only on update (i.e., ignores the first render)
3804  *
3805  * @param {import('react').EffectCallback} effect
3806  * @param {import('react').DependencyList} deps
3807  */
3808 
3809 function useUpdateEffect(effect, deps) {
3810  const mounted = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useRef"])(false);
3811  Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useEffect"])(() => {
3812   if (mounted.current) {
3813    return effect();
3814   }
3815 
3816   mounted.current = true;
3817   return undefined;
3818  }, deps);
3819 }
3820 /**
3821  * Consolidates incoming ContextSystem values with a (potential) parent ContextSystem value.
3822  *
3823  * Note: This function will warn if it detects an un-memoized `value`
3824  *
3825  * @param {Object}       props
3826  * @param {Record<string, any>} props.value
3827  * @return {Record<string, any>} The consolidated value.
3828  */
3829 
3830 
3831 function useContextSystemBridge(_ref) {
3832  let {
3833   value
3834  } = _ref;
3835  const parentContext = useComponentsContext();
3836  const valueRef = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useRef"])(value);
3837  useUpdateEffect(() => {
3838   if ( // objects are equivalent
3839   Object(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["isEqual"])(valueRef.current, value) && // but not the same reference
3840   valueRef.current !== value) {
3841    typeof process !== "undefined" && process.env && "production" !== "production" ? _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2___default()(`Please memoize your context: $JSON.stringify(value)}`) : void 0;
3842   }
3843  }, [value]); // `parentContext` will always be memoized (i.e., the result of this hook itself)
3844  // or the default value from when the `ComponentsContext` was originally
3845  // initialized (which will never change, it's a static variable)
3846  // so this memoization will prevent `merge` and `cloneDeep` from rerunning unless
3847  // the references to `value` change OR the `parentContext` has an actual material change
3848  // (because again, it's guaranteed to be memoized or a static reference to the empty object
3849  // so we know that the only changes for `parentContext` are material ones... i.e., why we
3850  // don't have to warn in the `useUpdateEffect` hook above for `parentContext` and we only
3851  // need to bother with the `value`). The `useUpdateEffect` above will ensure that we are
3852  // correctly warning when the `value` isn't being properly memoized. All of that to say
3853  // that this should be super safe to assume that `useMemo` will only run on actual
3854  // changes to the two dependencies, therefore saving us calls to `merge` and `cloneDeep`!
3855 
3856  const config = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useMemo"])(() => {
3857   return Object(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["merge"])(Object(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["cloneDeep"])(parentContext), value);
3858  }, [parentContext, value]);
3859  return config;
3860 }
3861 /**
3862  * A Provider component that can modify props for connected components within
3863  * the Context system.
3864  *
3865  * @example
3866  * ```jsx
3867  * <ContextSystemProvider value={{ Button: { size: 'small' }}}>
3868  *  <Button>...</Button>
3869  * </ContextSystemProvider>
3870  * ```
3871  *
3872  * @template {Record<string, any>} T
3873  * @param {Object}          options
3874  * @param {import('react').ReactNode} options.children Children to render.
3875  * @param {T}             options.value  Props to render into connected components.
3876  * @return {JSX.Element} A Provider wrapped component.
3877  */
3878 
3879 
3880 const BaseContextSystemProvider = _ref2 => {
3881  let {
3882   children,
3883   value
3884  } = _ref2;
3885  const contextValue = useContextSystemBridge({
3886   value
3887  });
3888  return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(ComponentsContext.Provider, {
3889   value: contextValue
3890  }, children);
3891 };
3892 
3893 const ContextSystemProvider = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["memo"])(BaseContextSystemProvider);
3894 
3895 /* WEBPACK VAR INJECTION */}.call(this, __webpack_require__("8oxB")))
3896 
3897 /***/ }),
3898 
3899 /***/ "71Og":
3900 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
3901 
3902 "use strict";
3903 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return isButton; });
3904 var buttonInputTypes = ["button", "color", "file", "image", "reset", "submit"];
3905 /**
3906  * Checks whether `element` is a native HTML button element.
3907  *
3908  * @example
3909  * import { isButton } from "reakit-utils";
3910  *
3911  * isButton(document.querySelector("button")); // true
3912  * isButton(document.querySelector("input[type='button']")); // true
3913  * isButton(document.querySelector("div")); // false
3914  * isButton(document.querySelector("input[type='text']")); // false
3915  * isButton(document.querySelector("div[role='button']")); // false
3916  *
3917  * @returns {boolean}
3918  */
3919 
3920 function isButton(element) {
3921  if (element.tagName === "BUTTON") return true;
3922 
3923  if (element.tagName === "INPUT") {
3924   var input = element;
3925   return buttonInputTypes.indexOf(input.type) !== -1;
3926  }
3927 
3928  return false;
3929 }
3930 
3931 
3932 
3933 
3934 /***/ }),
3935 
3936 /***/ "75pU":
3937 /***/ (function(module, exports) {
3938 
3939 //
3940 // Main
3941 //
3942 
3943 function memoize (fn, options) {
3944  var cache = options && options.cache
3945   ? options.cache
3946   : cacheDefault
3947 
3948  var serializer = options && options.serializer
3949   ? options.serializer
3950   : serializerDefault
3951 
3952  var strategy = options && options.strategy
3953   ? options.strategy
3954   : strategyDefault
3955 
3956  return strategy(fn, {
3957   cache: cache,
3958   serializer: serializer
3959  })
3960 }
3961 
3962 //
3963 // Strategy
3964 //
3965 
3966 function isPrimitive (value) {
3967  return value == null || typeof value === 'number' || typeof value === 'boolean' // || typeof value === "string" 'unsafe' primitive for our needs
3968 }
3969 
3970 function monadic (fn, cache, serializer, arg) {
3971  var cacheKey = isPrimitive(arg) ? arg : serializer(arg)
3972 
3973  var computedValue = cache.get(cacheKey)
3974  if (typeof computedValue === 'undefined') {
3975   computedValue = fn.call(this, arg)
3976   cache.set(cacheKey, computedValue)
3977  }
3978 
3979  return computedValue
3980 }
3981 
3982 function variadic (fn, cache, serializer) {
3983  var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 3)
3984  var cacheKey = serializer(args)
3985 
3986  var computedValue = cache.get(cacheKey)
3987  if (typeof computedValue === 'undefined') {
3988   computedValue = fn.apply(this, args)
3989   cache.set(cacheKey, computedValue)
3990  }
3991 
3992  return computedValue
3993 }
3994 
3995 function assemble (fn, context, strategy, cache, serialize) {
3996  return strategy.bind(
3997   context,
3998   fn,
3999   cache,
4000   serialize
4001  )
4002 }
4003 
4004 function strategyDefault (fn, options) {
4005  var strategy = fn.length === 1 ? monadic : variadic
4006 
4007  return assemble(
4008   fn,
4009   this,
4010   strategy,
4011   options.cache.create(),
4012   options.serializer
4013  )
4014 }
4015 
4016 function strategyVariadic (fn, options) {
4017  var strategy = variadic
4018 
4019  return assemble(
4020   fn,
4021   this,
4022   strategy,
4023   options.cache.create(),
4024   options.serializer
4025  )
4026 }
4027 
4028 function strategyMonadic (fn, options) {
4029  var strategy = monadic
4030 
4031  return assemble(
4032   fn,
4033   this,
4034   strategy,
4035   options.cache.create(),
4036   options.serializer
4037  )
4038 }
4039 
4040 //
4041 // Serializer
4042 //
4043 
4044 function serializerDefault () {
4045  return JSON.stringify(arguments)
4046 }
4047 
4048 //
4049 // Cache
4050 //
4051 
4052 function ObjectWithoutPrototypeCache () {
4053  this.cache = Object.create(null)
4054 }
4055 
4056 ObjectWithoutPrototypeCache.prototype.has = function (key) {
4057  return (key in this.cache)
4058 }
4059 
4060 ObjectWithoutPrototypeCache.prototype.get = function (key) {
4061  return this.cache[key]
4062 }
4063 
4064 ObjectWithoutPrototypeCache.prototype.set = function (key, value) {
4065  this.cache[key] = value
4066 }
4067 
4068 var cacheDefault = {
4069  create: function create () {
4070   return new ObjectWithoutPrototypeCache()
4071  }
4072 }
4073 
4074 //
4075 // API
4076 //
4077 
4078 module.exports = memoize
4079 module.exports.strategies = {
4080  variadic: strategyVariadic,
4081  monadic: strategyMonadic
4082 }
4083 
4084 
4085 /***/ }),
4086 
4087 /***/ "7Cbv":
4088 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
4089 
4090 "use strict";
4091 
4092 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/uuid/dist/esm-browser/rng.js
4093 // Unique ID creation requires a high quality random # generator. In the browser we therefore
4094 // require the crypto API and do not support built-in fallback to lower quality random number
4095 // generators (like Math.random()).
4096 var getRandomValues;
4097 var rnds8 = new Uint8Array(16);
4098 function rng() {
4099  // lazy load so that environments that need to polyfill have a chance to do so
4100  if (!getRandomValues) {
4101   // getRandomValues needs to be invoked in a context where "this" is a Crypto implementation. Also,
4102   // find the complete implementation of crypto (msCrypto) on IE11.
4103   getRandomValues = typeof crypto !== 'undefined' && crypto.getRandomValues && crypto.getRandomValues.bind(crypto) || typeof msCrypto !== 'undefined' && typeof msCrypto.getRandomValues === 'function' && msCrypto.getRandomValues.bind(msCrypto);
4104 
4105   if (!getRandomValues) {
4106    throw new Error('crypto.getRandomValues() not supported. See https://github.com/uuidjs/uuid#getrandomvalues-not-supported');
4107   }
4108  }
4109 
4110  return getRandomValues(rnds8);
4111 }
4112 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/uuid/dist/esm-browser/regex.js
4113 /* harmony default export */ var regex = (/^(?:[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}|00000000-0000-0000-0000-000000000000)$/i);
4114 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/uuid/dist/esm-browser/validate.js
4115 
4116 
4117 function validate(uuid) {
4118  return typeof uuid === 'string' && regex.test(uuid);
4119 }
4120 
4121 /* harmony default export */ var esm_browser_validate = (validate);
4122 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/uuid/dist/esm-browser/stringify.js
4123 
4124 /**
4125  * Convert array of 16 byte values to UUID string format of the form:
4126  * XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
4127  */
4128 
4129 var byteToHex = [];
4130 
4131 for (var stringify_i = 0; stringify_i < 256; ++stringify_i) {
4132  byteToHex.push((stringify_i + 0x100).toString(16).substr(1));
4133 }
4134 
4135 function stringify(arr) {
4136  var offset = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : 0;
4137  // Note: Be careful editing this code! It's been tuned for performance
4138  // and works in ways you may not expect. See https://github.com/uuidjs/uuid/pull/434
4139  var uuid = (byteToHex[arr[offset + 0]] + byteToHex[arr[offset + 1]] + byteToHex[arr[offset + 2]] + byteToHex[arr[offset + 3]] + '-' + byteToHex[arr[offset + 4]] + byteToHex[arr[offset + 5]] + '-' + byteToHex[arr[offset + 6]] + byteToHex[arr[offset + 7]] + '-' + byteToHex[arr[offset + 8]] + byteToHex[arr[offset + 9]] + '-' + byteToHex[arr[offset + 10]] + byteToHex[arr[offset + 11]] + byteToHex[arr[offset + 12]] + byteToHex[arr[offset + 13]] + byteToHex[arr[offset + 14]] + byteToHex[arr[offset + 15]]).toLowerCase(); // Consistency check for valid UUID. If this throws, it's likely due to one
4140  // of the following:
4141  // - One or more input array values don't map to a hex octet (leading to
4142  // "undefined" in the uuid)
4143  // - Invalid input values for the RFC `version` or `variant` fields
4144 
4145  if (!esm_browser_validate(uuid)) {
4146   throw TypeError('Stringified UUID is invalid');
4147  }
4148 
4149  return uuid;
4150 }
4151 
4152 /* harmony default export */ var esm_browser_stringify = (stringify);
4153 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/uuid/dist/esm-browser/v4.js
4154 
4155 
4156 
4157 function v4(options, buf, offset) {
4158  options = options || {};
4159  var rnds = options.random || (options.rng || rng)(); // Per 4.4, set bits for version and `clock_seq_hi_and_reserved`
4160 
4161  rnds[6] = rnds[6] & 0x0f | 0x40;
4162  rnds[8] = rnds[8] & 0x3f | 0x80; // Copy bytes to buffer, if provided
4163 
4164  if (buf) {
4165   offset = offset || 0;
4166 
4167   for (var i = 0; i < 16; ++i) {
4168    buf[offset + i] = rnds[i];
4169   }
4170 
4171   return buf;
4172  }
4173 
4174  return esm_browser_stringify(rnds);
4175 }
4176 
4177 /* harmony default export */ var esm_browser_v4 = __webpack_exports__["a"] = (v4);
4178 
4179 /***/ }),
4180 
4181 /***/ "7Jlx":
4182 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
4183 
4184 "use strict";
4185 /* WEBPACK VAR INJECTION */(function(process) {/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return contextConnect; });
4186 /* unused harmony export getConnectNamespace */
4187 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "b", function() { return hasConnectNamespace; });
4188 /* harmony import */ var lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("YLtl");
4189 /* harmony import */ var lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
4190 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("GRId");
4191 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
4192 /* harmony import */ var _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("Z23Y");
4193 /* harmony import */ var _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__);
4194 /* harmony import */ var _constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__ = __webpack_require__("tQ+x");
4195 /* harmony import */ var _get_styled_class_name_from_key__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__ = __webpack_require__("UAm0");
4196 /**
4197  * External dependencies
4198  */
4199 
4200 /**
4201  * WordPress dependencies
4202  */
4203 
4204 
4205 
4206 /**
4207  * Internal dependencies
4208  */
4209 
4210 
4211 
4212 /* eslint-disable jsdoc/valid-types */
4213 
4214 /**
4215  * Forwards ref (React.ForwardRef) and "Connects" (or registers) a component
4216  * within the Context system under a specified namespace.
4217  *
4218  * This is an (experimental) evolution of the initial connect() HOC.
4219  * The hope is that we can improve render performance by removing functional
4220  * component wrappers.
4221  *
4222  * @template {import('./wordpress-component').WordPressComponentProps<{}, any, any>} P
4223  * @param {(props: P, ref: import('react').Ref<any>) => JSX.Element | null} Component      The component to register into the Context system.
4224  * @param {string}                             namespace      The namespace to register the component under.
4225  * @param {Object}                             options
4226  * @param {boolean}                             [options.memo=false]
4227  * @return {import('./wordpress-component').WordPressComponentFromProps<P>} The connected WordPressComponent
4228  */
4229 
4230 function contextConnect(Component, namespace) {
4231  let options = arguments.length > 2 && arguments[2] !== undefined ? arguments[2] : {};
4232 
4233  /* eslint-enable jsdoc/valid-types */
4234  const {
4235   memo: memoProp = false
4236  } = options;
4237  let WrappedComponent = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["forwardRef"])(Component);
4238 
4239  if (memoProp) {
4240   // @ts-ignore
4241   WrappedComponent = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["memo"])(WrappedComponent);
4242  }
4243 
4244  if (typeof namespace === 'undefined') {
4245   typeof process !== "undefined" && process.env && "production" !== "production" ? _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2___default()('contextConnect: Please provide a namespace') : void 0;
4246  } // @ts-ignore internal property
4247 
4248 
4249  let mergedNamespace = WrappedComponent[_constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* CONNECT_STATIC_NAMESPACE */ "c"]] || [namespace];
4250  /**
4251   * Consolidate (merge) namespaces before attaching it to the WrappedComponent.
4252   */
4253 
4254  if (Array.isArray(namespace)) {
4255   mergedNamespace = [...mergedNamespace, ...namespace];
4256  }
4257 
4258  if (typeof namespace === 'string') {
4259   mergedNamespace = [...mergedNamespace, namespace];
4260  }
4261 
4262  WrappedComponent.displayName = namespace; // @ts-ignore internal property
4263 
4264  WrappedComponent[_constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* CONNECT_STATIC_NAMESPACE */ "c"]] = Object(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["uniq"])(mergedNamespace); // @ts-ignore WordPressComponent property
4265 
4266  WrappedComponent.selector = `.$Object(_get_styled_class_name_from_key__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__[/* getStyledClassNameFromKey */ "a"])(namespace)}`; // @ts-ignore
4267 
4268  return WrappedComponent;
4269 }
4270 /**
4271  * Attempts to retrieve the connected namespace from a component.
4272  *
4273  * @param {import('react').ReactChild | undefined | {}} Component The component to retrieve a namespace from.
4274  * @return {Array<string>} The connected namespaces.
4275  */
4276 
4277 function getConnectNamespace(Component) {
4278  if (!Component) return [];
4279  let namespaces = []; // @ts-ignore internal property
4280 
4281  if (Component[_constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* CONNECT_STATIC_NAMESPACE */ "c"]]) {
4282   // @ts-ignore internal property
4283   namespaces = Component[_constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* CONNECT_STATIC_NAMESPACE */ "c"]];
4284  } // @ts-ignore
4285 
4286 
4287  if (Component.type && Component.type[_constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* CONNECT_STATIC_NAMESPACE */ "c"]]) {
4288   // @ts-ignore
4289   namespaces = Component.type[_constants__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* CONNECT_STATIC_NAMESPACE */ "c"]];
4290  }
4291 
4292  return namespaces;
4293 }
4294 /**
4295  * Checks to see if a component is connected within the Context system.
4296  *
4297  * @param {import('react').ReactNode} Component The component to retrieve a namespace from.
4298  * @param {Array<string>|string}   match   The namespace to check.
4299  * @return {boolean} The result.
4300  */
4301 
4302 function hasConnectNamespace(Component, match) {
4303  if (!Component) return false;
4304 
4305  if (typeof match === 'string') {
4306   return getConnectNamespace(Component).includes(match);
4307  }
4308 
4309  if (Array.isArray(match)) {
4310   return match.some(result => getConnectNamespace(Component).includes(result));
4311  }
4312 
4313  return false;
4314 }
4315 
4316 /* WEBPACK VAR INJECTION */}.call(this, __webpack_require__("8oxB")))
4317 
4318 /***/ }),
4319 
4320 /***/ "7bKH":
4321 /***/ (function(__webpack_module__, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
4322 
4323 "use strict";
4324 var o=function(o){var t=o/255;return t<.04045?t/12.92:Math.pow((t+.055)/1.055,2.4)},t=function(t){return.2126*o(t.r)+.7152*o(t.g)+.0722*o(t.b)};/* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (function(o){o.prototype.luminance=function(){return o=t(this.rgba),void 0===(r=2)&&(r=0),void 0===n&&(n=Math.pow(10,r)),Math.round(n*o)/n+0;var o,r,n},o.prototype.contrast=function(r){void 0===r&&(r="#FFF");var n,a,i,e,v,u,d,c=r instanceof o?r:new o(r);return e=this.rgba,v=c.toRgb(),u=t(e),d=t(v),n=u>d?(u+.05)/(d+.05):(d+.05)/(u+.05),void 0===(a=2)&&(a=0),void 0===i&&(i=Math.pow(10,a)),Math.floor(i*n)/i+0},o.prototype.isReadable=function(o,t){return void 0===o&&(o="#FFF"),void 0===t&&(t={}),this.contrast(o)>=(e=void 0===(i=(r=t).size)?"normal":i,"AAA"===(a=void 0===(n=r.level)?"AA":n)&&"normal"===e?7:"AA"===a&&"large"===e?3:4.5);var r,n,a,i,e}});
4325 
4326 
4327 /***/ }),
4328 
4329 /***/ "82c2":
4330 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4331 
4332 "use strict";
4333 
4334 
4335 var keys = __webpack_require__("1seS");
4336 var hasSymbols = typeof Symbol === 'function' && typeof Symbol('foo') === 'symbol';
4337 
4338 var toStr = Object.prototype.toString;
4339 var concat = Array.prototype.concat;
4340 var origDefineProperty = Object.defineProperty;
4341 
4342 var isFunction = function (fn) {
4343   return typeof fn === 'function' && toStr.call(fn) === '[object Function]';
4344 };
4345 
4346 var arePropertyDescriptorsSupported = function () {
4347   var obj = {};
4348   try {
4349     origDefineProperty(obj, 'x', { enumerable: false, value: obj });
4350     // eslint-disable-next-line no-unused-vars, no-restricted-syntax
4351     for (var _ in obj) { // jscs:ignore disallowUnusedVariables
4352       return false;
4353     }
4354     return obj.x === obj;
4355   } catch (e) { /* this is IE 8. */
4356     return false;
4357   }
4358 };
4359 var supportsDescriptors = origDefineProperty && arePropertyDescriptorsSupported();
4360 
4361 var defineProperty = function (object, name, value, predicate) {
4362   if (name in object && (!isFunction(predicate) || !predicate())) {
4363     return;
4364   }
4365   if (supportsDescriptors) {
4366     origDefineProperty(object, name, {
4367       configurable: true,
4368       enumerable: false,
4369       value: value,
4370       writable: true
4371     });
4372   } else {
4373     object[name] = value;
4374   }
4375 };
4376 
4377 var defineProperties = function (object, map) {
4378   var predicates = arguments.length > 2 ? arguments[2] : {};
4379   var props = keys(map);
4380   if (hasSymbols) {
4381     props = concat.call(props, Object.getOwnPropertySymbols(map));
4382   }
4383   for (var i = 0; i < props.length; i += 1) {
4384     defineProperty(object, props[i], map[props[i]], predicates[props[i]]);
4385   }
4386 };
4387 
4388 defineProperties.supportsDescriptors = !!supportsDescriptors;
4389 
4390 module.exports = defineProperties;
4391 
4392 
4393 /***/ }),
4394 
4395 /***/ "8R9v":
4396 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4397 
4398 "use strict";
4399 
4400 
4401 var define = __webpack_require__("82c2");
4402 var getPolyfill = __webpack_require__("yLpt");
4403 
4404 module.exports = function shimAssign() {
4405   var polyfill = getPolyfill();
4406   define(
4407     Object,
4408     { assign: polyfill },
4409     { assign: function () { return Object.assign !== polyfill; } }
4410   );
4411   return polyfill;
4412 };
4413 
4414 
4415 /***/ }),
4416 
4417 /***/ "8oxB":
4418 /***/ (function(module, exports) {
4419 
4420 // shim for using process in browser
4421 var process = module.exports = {};
4422 
4423 // cached from whatever global is present so that test runners that stub it
4424 // don't break things. But we need to wrap it in a try catch in case it is
4425 // wrapped in strict mode code which doesn't define any globals. It's inside a
4426 // function because try/catches deoptimize in certain engines.
4427 
4428 var cachedSetTimeout;
4429 var cachedClearTimeout;
4430 
4431 function defaultSetTimout() {
4432   throw new Error('setTimeout has not been defined');
4433 }
4434 function defaultClearTimeout () {
4435   throw new Error('clearTimeout has not been defined');
4436 }
4437 (function () {
4438   try {
4439     if (typeof setTimeout === 'function') {
4440       cachedSetTimeout = setTimeout;
4441     } else {
4442       cachedSetTimeout = defaultSetTimout;
4443     }
4444   } catch (e) {
4445     cachedSetTimeout = defaultSetTimout;
4446   }
4447   try {
4448     if (typeof clearTimeout === 'function') {
4449       cachedClearTimeout = clearTimeout;
4450     } else {
4451       cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;
4452     }
4453   } catch (e) {
4454     cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;
4455   }
4456 } ())
4457 function runTimeout(fun) {
4458   if (cachedSetTimeout === setTimeout) {
4459     //normal enviroments in sane situations
4460     return setTimeout(fun, 0);
4461   }
4462   // if setTimeout wasn't available but was latter defined
4463   if ((cachedSetTimeout === defaultSetTimout || !cachedSetTimeout) && setTimeout) {
4464     cachedSetTimeout = setTimeout;
4465     return setTimeout(fun, 0);
4466   }
4467   try {
4468     // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness
4469     return cachedSetTimeout(fun, 0);
4470   } catch(e){
4471     try {
4472       // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally
4473       return cachedSetTimeout.call(null, fun, 0);
4474     } catch(e){
4475       // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error
4476       return cachedSetTimeout.call(this, fun, 0);
4477     }
4478   }
4479 
4480 
4481 }
4482 function runClearTimeout(marker) {
4483   if (cachedClearTimeout === clearTimeout) {
4484     //normal enviroments in sane situations
4485     return clearTimeout(marker);
4486   }
4487   // if clearTimeout wasn't available but was latter defined
4488   if ((cachedClearTimeout === defaultClearTimeout || !cachedClearTimeout) && clearTimeout) {
4489     cachedClearTimeout = clearTimeout;
4490     return clearTimeout(marker);
4491   }
4492   try {
4493     // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness
4494     return cachedClearTimeout(marker);
4495   } catch (e){
4496     try {
4497       // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally
4498       return cachedClearTimeout.call(null, marker);
4499     } catch (e){
4500       // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error.
4501       // Some versions of I.E. have different rules for clearTimeout vs setTimeout
4502       return cachedClearTimeout.call(this, marker);
4503     }
4504   }
4505 
4506 
4507 
4508 }
4509 var queue = [];
4510 var draining = false;
4511 var currentQueue;
4512 var queueIndex = -1;
4513 
4514 function cleanUpNextTick() {
4515   if (!draining || !currentQueue) {
4516     return;
4517   }
4518   draining = false;
4519   if (currentQueue.length) {
4520     queue = currentQueue.concat(queue);
4521   } else {
4522     queueIndex = -1;
4523   }
4524   if (queue.length) {
4525     drainQueue();
4526   }
4527 }
4528 
4529 function drainQueue() {
4530   if (draining) {
4531     return;
4532   }
4533   var timeout = runTimeout(cleanUpNextTick);
4534   draining = true;
4535 
4536   var len = queue.length;
4537   while(len) {
4538     currentQueue = queue;
4539     queue = [];
4540     while (++queueIndex < len) {
4541       if (currentQueue) {
4542         currentQueue[queueIndex].run();
4543       }
4544     }
4545     queueIndex = -1;
4546     len = queue.length;
4547   }
4548   currentQueue = null;
4549   draining = false;
4550   runClearTimeout(timeout);
4551 }
4552 
4553 process.nextTick = function (fun) {
4554   var args = new Array(arguments.length - 1);
4555   if (arguments.length > 1) {
4556     for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
4557       args[i - 1] = arguments[i];
4558     }
4559   }
4560   queue.push(new Item(fun, args));
4561   if (queue.length === 1 && !draining) {
4562     runTimeout(drainQueue);
4563   }
4564 };
4565 
4566 // v8 likes predictible objects
4567 function Item(fun, array) {
4568   this.fun = fun;
4569   this.array = array;
4570 }
4571 Item.prototype.run = function () {
4572   this.fun.apply(null, this.array);
4573 };
4574 process.title = 'browser';
4575 process.browser = true;
4576 process.env = {};
4577 process.argv = [];
4578 process.version = ''; // empty string to avoid regexp issues
4579 process.versions = {};
4580 
4581 function noop() {}
4582 
4583 process.on = noop;
4584 process.addListener = noop;
4585 process.once = noop;
4586 process.off = noop;
4587 process.removeListener = noop;
4588 process.removeAllListeners = noop;
4589 process.emit = noop;
4590 process.prependListener = noop;
4591 process.prependOnceListener = noop;
4592 
4593 process.listeners = function (name) { return [] }
4594 
4595 process.binding = function (name) {
4596   throw new Error('process.binding is not supported');
4597 };
4598 
4599 process.cwd = function () { return '/' };
4600 process.chdir = function (dir) {
4601   throw new Error('process.chdir is not supported');
4602 };
4603 process.umask = function() { return 0; };
4604 
4605 
4606 /***/ }),
4607 
4608 /***/ "8sMu":
4609 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4610 
4611 "use strict";
4612 
4613 
4614 // var modulo = require('./modulo');
4615 var $floor = Math.floor;
4616 
4617 // http://262.ecma-international.org/5.1/#sec-5.2
4618 
4619 module.exports = function floor(x) {
4620   // return x - modulo(x, 1);
4621   return $floor(x);
4622 };
4623 
4624 
4625 /***/ }),
4626 
4627 /***/ "9Do8":
4628 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4629 
4630 "use strict";
4631 
4632 
4633 module.exports = __webpack_require__("zt9T");
4634 
4635 /***/ }),
4636 
4637 /***/ "9VDH":
4638 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
4639 
4640 "use strict";
4641 /* harmony import */ var _babel_runtime_helpers_esm_extends__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("wx14");
4642 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("GRId");
4643 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
4644 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("Tqx9");
4645 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__);
4646 /* harmony import */ var _dashicon__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__ = __webpack_require__("vUUf");
4647 
4648 
4649 /**
4650  * External dependencies
4651  */
4652 // eslint-disable-next-line no-restricted-imports
4653 
4654 /**
4655  * WordPress dependencies
4656  */
4657 
4658 
4659 /**
4660  * Internal dependencies
4661  */
4662 
4663 
4664 
4665 function Icon(_ref) {
4666  let {
4667   icon = null,
4668   size = 24,
4669   ...additionalProps
4670  } = _ref;
4671 
4672  if ('string' === typeof icon) {
4673   return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["createElement"])(_dashicon__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* default */ "a"], Object(_babel_runtime_helpers_esm_extends__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* default */ "a"])({
4674    icon: icon
4675   }, additionalProps));
4676  }
4677 
4678  if (Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["isValidElement"])(icon) && _dashicon__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* default */ "a"] === icon.type) {
4679   return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["cloneElement"])(icon, { ...additionalProps
4680   });
4681  }
4682 
4683  if ('function' === typeof icon) {
4684   if (icon.prototype instanceof _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["Component"]) {
4685    return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["createElement"])(icon, {
4686     size,
4687     ...additionalProps
4688    });
4689   }
4690 
4691   return icon({
4692    size,
4693    ...additionalProps
4694   });
4695  }
4696 
4697  if (icon && (icon.type === 'svg' || icon.type === _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__["SVG"])) {
4698   const appliedProps = {
4699    width: size,
4700    height: size,
4701    ...icon.props,
4702    ...additionalProps
4703   };
4704   return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__["SVG"], appliedProps);
4705  }
4706 
4707  if (Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["isValidElement"])(icon)) {
4708   return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["cloneElement"])(icon, {
4709    // @ts-ignore Just forwarding the size prop along
4710    size,
4711    ...additionalProps
4712   });
4713  }
4714 
4715  return icon;
4716 }
4717 
4718 /* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (Icon);
4719 
4720 
4721 /***/ }),
4722 
4723 /***/ "9Zbq":
4724 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
4725 
4726 "use strict";
4727 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return matches; });
4728 /**
4729  * Ponyfill for `Element.prototype.matches`
4730  *
4731  * @see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/matches
4732  */
4733 function matches(element, selectors) {
4734  if ("matches" in element) {
4735   return element.matches(selectors);
4736  }
4737 
4738  if ("msMatchesSelector" in element) {
4739   return element.msMatchesSelector(selectors);
4740  }
4741 
4742  return element.webkitMatchesSelector(selectors);
4743 }
4744 
4745 
4746 
4747 
4748 /***/ }),
4749 
4750 /***/ "9cOx":
4751 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4752 
4753 "use strict";
4754 
4755 
4756 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
4757 
4758 var $Array = GetIntrinsic('%Array%');
4759 
4760 // eslint-disable-next-line global-require
4761 var toStr = !$Array.isArray && __webpack_require__("qeuH")('Object.prototype.toString');
4762 
4763 // https://ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-isarray
4764 
4765 module.exports = $Array.isArray || function IsArray(argument) {
4766   return toStr(argument) === '[object Array]';
4767 };
4768 
4769 
4770 /***/ }),
4771 
4772 /***/ "9gmn":
4773 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4774 
4775 "use strict";
4776 
4777 
4778 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
4779  value: true
4780 });
4781 
4782 var _react = __webpack_require__("cDcd");
4783 
4784 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
4785 
4786 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
4787 
4788 var ChevronUp = function () {
4789  function ChevronUp(props) {
4790   return _react2['default'].createElement(
4791    'svg',
4792    props,
4793    _react2['default'].createElement('path', {
4794     d: 'M32.1 712.6l453.2-452.2c11-11 21-11 32 0l453.2 452.2c4 5 6 10 6 16 0 13-10 23-22 23-7 0-12-2-16-7L501.3 308.5 64.1 744.7c-4 5-9 7-15 7-7 0-12-2-17-7-9-11-9-21 0-32.1z'
4795    })
4796   );
4797  }
4798 
4799  return ChevronUp;
4800 }();
4801 
4802 ChevronUp.defaultProps = {
4803  viewBox: '0 0 1000 1000'
4804 };
4805 exports['default'] = ChevronUp;
4806 
4807 /***/ }),
4808 
4809 /***/ "9pTB":
4810 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4811 
4812 "use strict";
4813 /* WEBPACK VAR INJECTION */(function(global) {
4814 
4815 var define = __webpack_require__("82c2");
4816 var isSymbol = __webpack_require__("/sVA");
4817 
4818 var globalKey = '__ global cache key __';
4819 /* istanbul ignore else */
4820 // eslint-disable-next-line no-restricted-properties
4821 if (typeof Symbol === 'function' && isSymbol(Symbol('foo')) && typeof Symbol['for'] === 'function') {
4822   // eslint-disable-next-line no-restricted-properties
4823   globalKey = Symbol['for'](globalKey);
4824 }
4825 
4826 var trueThunk = function () {
4827   return true;
4828 };
4829 
4830 var ensureCache = function ensureCache() {
4831   if (!global[globalKey]) {
4832     var properties = {};
4833     properties[globalKey] = {};
4834     var predicates = {};
4835     predicates[globalKey] = trueThunk;
4836     define(global, properties, predicates);
4837   }
4838   return global[globalKey];
4839 };
4840 
4841 var cache = ensureCache();
4842 
4843 var isPrimitive = function isPrimitive(val) {
4844   return val === null || (typeof val !== 'object' && typeof val !== 'function');
4845 };
4846 
4847 var getPrimitiveKey = function getPrimitiveKey(val) {
4848   if (isSymbol(val)) {
4849     return Symbol.prototype.valueOf.call(val);
4850   }
4851   return typeof val + ' | ' + String(val);
4852 };
4853 
4854 var requirePrimitiveKey = function requirePrimitiveKey(val) {
4855   if (!isPrimitive(val)) {
4856     throw new TypeError('key must not be an object');
4857   }
4858 };
4859 
4860 var globalCache = {
4861   clear: function clear() {
4862     delete global[globalKey];
4863     cache = ensureCache();
4864   },
4865 
4866   'delete': function deleteKey(key) {
4867     requirePrimitiveKey(key);
4868     delete cache[getPrimitiveKey(key)];
4869     return !globalCache.has(key);
4870   },
4871 
4872   get: function get(key) {
4873     requirePrimitiveKey(key);
4874     return cache[getPrimitiveKey(key)];
4875   },
4876 
4877   has: function has(key) {
4878     requirePrimitiveKey(key);
4879     return getPrimitiveKey(key) in cache;
4880   },
4881 
4882   set: function set(key, value) {
4883     requirePrimitiveKey(key);
4884     var primitiveKey = getPrimitiveKey(key);
4885     var props = {};
4886     props[primitiveKey] = value;
4887     var predicates = {};
4888     predicates[primitiveKey] = trueThunk;
4889     define(cache, props, predicates);
4890     return globalCache.has(key);
4891   },
4892 
4893   setIfMissingThenGet: function setIfMissingThenGet(key, valueThunk) {
4894     if (globalCache.has(key)) {
4895       return globalCache.get(key);
4896     }
4897     var item = valueThunk();
4898     globalCache.set(key, item);
4899     return item;
4900   }
4901 };
4902 
4903 module.exports = globalCache;
4904 
4905 /* WEBPACK VAR INJECTION */}.call(this, __webpack_require__("yLpj")))
4906 
4907 /***/ }),
4908 
4909 /***/ "AClM":
4910 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
4911 
4912 "use strict";
4913 
4914 // EXPORTS
4915 __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return /* binding */ ensureFocus; });
4916 
4917 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/reakit-utils/es/getActiveElement.js
4918 var getActiveElement = __webpack_require__("Nym8");
4919 
4920 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/reakit-utils/es/hasFocus.js
4921 
4922 
4923 
4924 /**
4925  * Checks if `element` has focus. Elements that are referenced by
4926  * `aria-activedescendant` are also considered.
4927  *
4928  * @example
4929  * import { hasFocus } from "reakit-utils";
4930  *
4931  * hasFocus(document.getElementById("id"));
4932  */
4933 
4934 function hasFocus(element) {
4935  var activeElement = Object(getActiveElement["a" /* getActiveElement */])(element);
4936  if (!activeElement) return false;
4937  if (activeElement === element) return true;
4938  var activeDescendant = activeElement.getAttribute("aria-activedescendant");
4939  if (!activeDescendant) return false;
4940  return activeDescendant === element.id;
4941 }
4942 
4943 
4944 
4945 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/reakit-utils/es/ensureFocus.js
4946 
4947 
4948 
4949 
4950 /**
4951  * Ensures `element` will receive focus if it's not already.
4952  *
4953  * @example
4954  * import { ensureFocus } from "reakit-utils";
4955  *
4956  * ensureFocus(document.activeElement); // does nothing
4957  *
4958  * const element = document.querySelector("input");
4959  *
4960  * ensureFocus(element); // focuses element
4961  * ensureFocus(element, { preventScroll: true }); // focuses element preventing scroll jump
4962  *
4963  * function isActive(el) {
4964  *  return el.dataset.active === "true";
4965  * }
4966  *
4967  * ensureFocus(document.querySelector("[data-active='true']"), { isActive }); // does nothing
4968  *
4969  * @returns {number} `requestAnimationFrame` call ID so it can be passed to `cancelAnimationFrame` if needed.
4970  */
4971 function ensureFocus(element, _temp) {
4972  var _ref = _temp === void 0 ? {} : _temp,
4973    preventScroll = _ref.preventScroll,
4974    _ref$isActive = _ref.isActive,
4975    isActive = _ref$isActive === void 0 ? hasFocus : _ref$isActive;
4976 
4977  if (isActive(element)) return -1;
4978  element.focus({
4979   preventScroll: preventScroll
4980  });
4981  if (isActive(element)) return -1;
4982  return requestAnimationFrame(function () {
4983   element.focus({
4984    preventScroll: preventScroll
4985   });
4986  });
4987 }
4988 
4989 
4990 
4991 
4992 /***/ }),
4993 
4994 /***/ "AM7I":
4995 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
4996 
4997 "use strict";
4998 
4999 
5000 /* globals
5001   AggregateError,
5002   Atomics,
5003   FinalizationRegistry,
5004   SharedArrayBuffer,
5005   WeakRef,
5006 */
5007 
5008 var undefined;
5009 
5010 var $SyntaxError = SyntaxError;
5011 var $Function = Function;
5012 var $TypeError = TypeError;
5013 
5014 // eslint-disable-next-line consistent-return
5015 var getEvalledConstructor = function (expressionSyntax) {
5016   try {
5017     // eslint-disable-next-line no-new-func
5018     return Function('"use strict"; return (' + expressionSyntax + ').constructor;')();
5019   } catch (e) {}
5020 };
5021 
5022 var $gOPD = Object.getOwnPropertyDescriptor;
5023 if ($gOPD) {
5024   try {
5025     $gOPD({}, '');
5026   } catch (e) {
5027     $gOPD = null; // this is IE 8, which has a broken gOPD
5028   }
5029 }
5030 
5031 var throwTypeError = function () {
5032   throw new $TypeError();
5033 };
5034 var ThrowTypeError = $gOPD
5035   ? (function () {
5036     try {
5037       // eslint-disable-next-line no-unused-expressions, no-caller, no-restricted-properties
5038       arguments.callee; // IE 8 does not throw here
5039       return throwTypeError;
5040     } catch (calleeThrows) {
5041       try {
5042         // IE 8 throws on Object.getOwnPropertyDescriptor(arguments, '')
5043         return $gOPD(arguments, 'callee').get;
5044       } catch (gOPDthrows) {
5045         return throwTypeError;
5046       }
5047     }
5048   }())
5049   : throwTypeError;
5050 
5051 var hasSymbols = __webpack_require__("UVaH")();
5052 
5053 var getProto = Object.getPrototypeOf || function (x) { return x.__proto__; }; // eslint-disable-line no-proto
5054 
5055 var asyncGenFunction = getEvalledConstructor('async function* () {}');
5056 var asyncGenFunctionPrototype = asyncGenFunction ? asyncGenFunction.prototype : undefined;
5057 var asyncGenPrototype = asyncGenFunctionPrototype ? asyncGenFunctionPrototype.prototype : undefined;
5058 
5059 var TypedArray = typeof Uint8Array === 'undefined' ? undefined : getProto(Uint8Array);
5060 
5061 var INTRINSICS = {
5062   '%AggregateError%': typeof AggregateError === 'undefined' ? undefined : AggregateError,
5063   '%Array%': Array,
5064   '%ArrayBuffer%': typeof ArrayBuffer === 'undefined' ? undefined : ArrayBuffer,
5065   '%ArrayIteratorPrototype%': hasSymbols ? getProto([][Symbol.iterator]()) : undefined,
5066   '%AsyncFromSyncIteratorPrototype%': undefined,
5067   '%AsyncFunction%': getEvalledConstructor('async function () {}'),
5068   '%AsyncGenerator%': asyncGenFunctionPrototype,
5069   '%AsyncGeneratorFunction%': asyncGenFunction,
5070   '%AsyncIteratorPrototype%': asyncGenPrototype ? getProto(asyncGenPrototype) : undefined,
5071   '%Atomics%': typeof Atomics === 'undefined' ? undefined : Atomics,
5072   '%BigInt%': typeof BigInt === 'undefined' ? undefined : BigInt,
5073   '%Boolean%': Boolean,
5074   '%DataView%': typeof DataView === 'undefined' ? undefined : DataView,
5075   '%Date%': Date,
5076   '%decodeURI%': decodeURI,
5077   '%decodeURIComponent%': decodeURIComponent,
5078   '%encodeURI%': encodeURI,
5079   '%encodeURIComponent%': encodeURIComponent,
5080   '%Error%': Error,
5081   '%eval%': eval, // eslint-disable-line no-eval
5082   '%EvalError%': EvalError,
5083   '%Float32Array%': typeof Float32Array === 'undefined' ? undefined : Float32Array,
5084   '%Float64Array%': typeof Float64Array === 'undefined' ? undefined : Float64Array,
5085   '%FinalizationRegistry%': typeof FinalizationRegistry === 'undefined' ? undefined : FinalizationRegistry,
5086   '%Function%': $Function,
5087   '%GeneratorFunction%': getEvalledConstructor('function* () {}'),
5088   '%Int8Array%': typeof Int8Array === 'undefined' ? undefined : Int8Array,
5089   '%Int16Array%': typeof Int16Array === 'undefined' ? undefined : Int16Array,
5090   '%Int32Array%': typeof Int32Array === 'undefined' ? undefined : Int32Array,
5091   '%isFinite%': isFinite,
5092   '%isNaN%': isNaN,
5093   '%IteratorPrototype%': hasSymbols ? getProto(getProto([][Symbol.iterator]())) : undefined,
5094   '%JSON%': typeof JSON === 'object' ? JSON : undefined,
5095   '%Map%': typeof Map === 'undefined' ? undefined : Map,
5096   '%MapIteratorPrototype%': typeof Map === 'undefined' || !hasSymbols ? undefined : getProto(new Map()[Symbol.iterator]()),
5097   '%Math%': Math,
5098   '%Number%': Number,
5099   '%Object%': Object,
5100   '%parseFloat%': parseFloat,
5101   '%parseInt%': parseInt,
5102   '%Promise%': typeof Promise === 'undefined' ? undefined : Promise,
5103   '%Proxy%': typeof Proxy === 'undefined' ? undefined : Proxy,
5104   '%RangeError%': RangeError,
5105   '%ReferenceError%': ReferenceError,
5106   '%Reflect%': typeof Reflect === 'undefined' ? undefined : Reflect,
5107   '%RegExp%': RegExp,
5108   '%Set%': typeof Set === 'undefined' ? undefined : Set,
5109   '%SetIteratorPrototype%': typeof Set === 'undefined' || !hasSymbols ? undefined : getProto(new Set()[Symbol.iterator]()),
5110   '%SharedArrayBuffer%': typeof SharedArrayBuffer === 'undefined' ? undefined : SharedArrayBuffer,
5111   '%String%': String,
5112   '%StringIteratorPrototype%': hasSymbols ? getProto(''[Symbol.iterator]()) : undefined,
5113   '%Symbol%': hasSymbols ? Symbol : undefined,
5114   '%SyntaxError%': $SyntaxError,
5115   '%ThrowTypeError%': ThrowTypeError,
5116   '%TypedArray%': TypedArray,
5117   '%TypeError%': $TypeError,
5118   '%Uint8Array%': typeof Uint8Array === 'undefined' ? undefined : Uint8Array,
5119   '%Uint8ClampedArray%': typeof Uint8ClampedArray === 'undefined' ? undefined : Uint8ClampedArray,
5120   '%Uint16Array%': typeof Uint16Array === 'undefined' ? undefined : Uint16Array,
5121   '%Uint32Array%': typeof Uint32Array === 'undefined' ? undefined : Uint32Array,
5122   '%URIError%': URIError,
5123   '%WeakMap%': typeof WeakMap === 'undefined' ? undefined : WeakMap,
5124   '%WeakRef%': typeof WeakRef === 'undefined' ? undefined : WeakRef,
5125   '%WeakSet%': typeof WeakSet === 'undefined' ? undefined : WeakSet
5126 };
5127 
5128 var LEGACY_ALIASES = {
5129   '%ArrayBufferPrototype%': ['ArrayBuffer', 'prototype'],
5130   '%ArrayPrototype%': ['Array', 'prototype'],
5131   '%ArrayProto_entries%': ['Array', 'prototype', 'entries'],
5132   '%ArrayProto_forEach%': ['Array', 'prototype', 'forEach'],
5133   '%ArrayProto_keys%': ['Array', 'prototype', 'keys'],
5134   '%ArrayProto_values%': ['Array', 'prototype', 'values'],
5135   '%AsyncFunctionPrototype%': ['AsyncFunction', 'prototype'],
5136   '%AsyncGenerator%': ['AsyncGeneratorFunction', 'prototype'],
5137   '%AsyncGeneratorPrototype%': ['AsyncGeneratorFunction', 'prototype', 'prototype'],
5138   '%BooleanPrototype%': ['Boolean', 'prototype'],
5139   '%DataViewPrototype%': ['DataView', 'prototype'],
5140   '%DatePrototype%': ['Date', 'prototype'],
5141   '%ErrorPrototype%': ['Error', 'prototype'],
5142   '%EvalErrorPrototype%': ['EvalError', 'prototype'],
5143   '%Float32ArrayPrototype%': ['Float32Array', 'prototype'],
5144   '%Float64ArrayPrototype%': ['Float64Array', 'prototype'],
5145   '%FunctionPrototype%': ['Function', 'prototype'],
5146   '%Generator%': ['GeneratorFunction', 'prototype'],
5147   '%GeneratorPrototype%': ['GeneratorFunction', 'prototype', 'prototype'],
5148   '%Int8ArrayPrototype%': ['Int8Array', 'prototype'],
5149   '%Int16ArrayPrototype%': ['Int16Array', 'prototype'],
5150   '%Int32ArrayPrototype%': ['Int32Array', 'prototype'],
5151   '%JSONParse%': ['JSON', 'parse'],
5152   '%JSONStringify%': ['JSON', 'stringify'],
5153   '%MapPrototype%': ['Map', 'prototype'],
5154   '%NumberPrototype%': ['Number', 'prototype'],
5155   '%ObjectPrototype%': ['Object', 'prototype'],
5156   '%ObjProto_toString%': ['Object', 'prototype', 'toString'],
5157   '%ObjProto_valueOf%': ['Object', 'prototype', 'valueOf'],
5158   '%PromisePrototype%': ['Promise', 'prototype'],
5159   '%PromiseProto_then%': ['Promise', 'prototype', 'then'],
5160   '%Promise_all%': ['Promise', 'all'],
5161   '%Promise_reject%': ['Promise', 'reject'],
5162   '%Promise_resolve%': ['Promise', 'resolve'],
5163   '%RangeErrorPrototype%': ['RangeError', 'prototype'],
5164   '%ReferenceErrorPrototype%': ['ReferenceError', 'prototype'],
5165   '%RegExpPrototype%': ['RegExp', 'prototype'],
5166   '%SetPrototype%': ['Set', 'prototype'],
5167   '%SharedArrayBufferPrototype%': ['SharedArrayBuffer', 'prototype'],
5168   '%StringPrototype%': ['String', 'prototype'],
5169   '%SymbolPrototype%': ['Symbol', 'prototype'],
5170   '%SyntaxErrorPrototype%': ['SyntaxError', 'prototype'],
5171   '%TypedArrayPrototype%': ['TypedArray', 'prototype'],
5172   '%TypeErrorPrototype%': ['TypeError', 'prototype'],
5173   '%Uint8ArrayPrototype%': ['Uint8Array', 'prototype'],
5174   '%Uint8ClampedArrayPrototype%': ['Uint8ClampedArray', 'prototype'],
5175   '%Uint16ArrayPrototype%': ['Uint16Array', 'prototype'],
5176   '%Uint32ArrayPrototype%': ['Uint32Array', 'prototype'],
5177   '%URIErrorPrototype%': ['URIError', 'prototype'],
5178   '%WeakMapPrototype%': ['WeakMap', 'prototype'],
5179   '%WeakSetPrototype%': ['WeakSet', 'prototype']
5180 };
5181 
5182 var bind = __webpack_require__("D3zA");
5183 var hasOwn = __webpack_require__("oNNP");
5184 var $concat = bind.call(Function.call, Array.prototype.concat);
5185 var $spliceApply = bind.call(Function.apply, Array.prototype.splice);
5186 var $replace = bind.call(Function.call, String.prototype.replace);
5187 var $strSlice = bind.call(Function.call, String.prototype.slice);
5188 
5189 /* adapted from https://github.com/lodash/lodash/blob/4.17.15/dist/lodash.js#L6735-L6744 */
5190 var rePropName = /[^%.[\]]+|\[(?:(-?\d+(?:\.\d+)?)|(["'])((?:(?!\2)[^\\]|\\.)*?)\2)\]|(?=(?:\.|\[\])(?:\.|\[\]|%$))/g;
5191 var reEscapeChar = /\\(\\)?/g; /** Used to match backslashes in property paths. */
5192 var stringToPath = function stringToPath(string) {
5193   var first = $strSlice(string, 0, 1);
5194   var last = $strSlice(string, -1);
5195   if (first === '%' && last !== '%') {
5196     throw new $SyntaxError('invalid intrinsic syntax, expected closing `%`');
5197   } else if (last === '%' && first !== '%') {
5198     throw new $SyntaxError('invalid intrinsic syntax, expected opening `%`');
5199   }
5200   var result = [];
5201   $replace(string, rePropName, function (match, number, quote, subString) {
5202     result[result.length] = quote ? $replace(subString, reEscapeChar, '$1') : number || match;
5203   });
5204   return result;
5205 };
5206 /* end adaptation */
5207 
5208 var getBaseIntrinsic = function getBaseIntrinsic(name, allowMissing) {
5209   var intrinsicName = name;
5210   var alias;
5211   if (hasOwn(LEGACY_ALIASES, intrinsicName)) {
5212     alias = LEGACY_ALIASES[intrinsicName];
5213     intrinsicName = '%' + alias[0] + '%';
5214   }
5215 
5216   if (hasOwn(INTRINSICS, intrinsicName)) {
5217     var value = INTRINSICS[intrinsicName];
5218     if (typeof value === 'undefined' && !allowMissing) {
5219       throw new $TypeError('intrinsic ' + name + ' exists, but is not available. Please file an issue!');
5220     }
5221 
5222     return {
5223       alias: alias,
5224       name: intrinsicName,
5225       value: value
5226     };
5227   }
5228 
5229   throw new $SyntaxError('intrinsic ' + name + ' does not exist!');
5230 };
5231 
5232 module.exports = function GetIntrinsic(name, allowMissing) {
5233   if (typeof name !== 'string' || name.length === 0) {
5234     throw new $TypeError('intrinsic name must be a non-empty string');
5235   }
5236   if (arguments.length > 1 && typeof allowMissing !== 'boolean') {
5237     throw new $TypeError('"allowMissing" argument must be a boolean');
5238   }
5239 
5240   var parts = stringToPath(name);
5241   var intrinsicBaseName = parts.length > 0 ? parts[0] : '';
5242 
5243   var intrinsic = getBaseIntrinsic('%' + intrinsicBaseName + '%', allowMissing);
5244   var intrinsicRealName = intrinsic.name;
5245   var value = intrinsic.value;
5246   var skipFurtherCaching = false;
5247 
5248   var alias = intrinsic.alias;
5249   if (alias) {
5250     intrinsicBaseName = alias[0];
5251     $spliceApply(parts, $concat([0, 1], alias));
5252   }
5253 
5254   for (var i = 1, isOwn = true; i < parts.length; i += 1) {
5255     var part = parts[i];
5256     var first = $strSlice(part, 0, 1);
5257     var last = $strSlice(part, -1);
5258     if (
5259       (
5260         (first === '"' || first === "'" || first === '`')
5261         || (last === '"' || last === "'" || last === '`')
5262       )
5263       && first !== last
5264     ) {
5265       throw new $SyntaxError('property names with quotes must have matching quotes');
5266     }
5267     if (part === 'constructor' || !isOwn) {
5268       skipFurtherCaching = true;
5269     }
5270 
5271     intrinsicBaseName += '.' + part;
5272     intrinsicRealName = '%' + intrinsicBaseName + '%';
5273 
5274     if (hasOwn(INTRINSICS, intrinsicRealName)) {
5275       value = INTRINSICS[intrinsicRealName];
5276     } else if (value != null) {
5277       if (!(part in value)) {
5278         if (!allowMissing) {
5279           throw new $TypeError('base intrinsic for ' + name + ' exists, but the property is not available.');
5280         }
5281         return void undefined;
5282       }
5283       if ($gOPD && (i + 1) >= parts.length) {
5284         var desc = $gOPD(value, part);
5285         isOwn = !!desc;
5286 
5287         // By convention, when a data property is converted to an accessor
5288         // property to emulate a data property that does not suffer from
5289         // the override mistake, that accessor's getter is marked with
5290         // an `originalValue` property. Here, when we detect this, we
5291         // uphold the illusion by pretending to see that original data
5292         // property, i.e., returning the value rather than the getter
5293         // itself.
5294         if (isOwn && 'get' in desc && !('originalValue' in desc.get)) {
5295           value = desc.get;
5296         } else {
5297           value = value[part];
5298         }
5299       } else {
5300         isOwn = hasOwn(value, part);
5301         value = value[part];
5302       }
5303 
5304       if (isOwn && !skipFurtherCaching) {
5305         INTRINSICS[intrinsicRealName] = value;
5306       }
5307     }
5308   }
5309   return value;
5310 };
5311 
5312 
5313 /***/ }),
5314 
5315 /***/ "AP2z":
5316 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
5317 
5318 var Symbol = __webpack_require__("nmnc");
5319 
5320 /** Used for built-in method references. */
5321 var objectProto = Object.prototype;
5322 
5323 /** Used to check objects for own properties. */
5324 var hasOwnProperty = objectProto.hasOwnProperty;
5325 
5326 /**
5327  * Used to resolve the
5328  * [`toStringTag`](http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/#sec-object.prototype.tostring)
5329  * of values.
5330  */
5331 var nativeObjectToString = objectProto.toString;
5332 
5333 /** Built-in value references. */
5334 var symToStringTag = Symbol ? Symbol.toStringTag : undefined;
5335 
5336 /**
5337  * A specialized version of `baseGetTag` which ignores `Symbol.toStringTag` values.
5338  *
5339  * @private
5340  * @param {*} value The value to query.
5341  * @returns {string} Returns the raw `toStringTag`.
5342  */
5343 function getRawTag(value) {
5344  var isOwn = hasOwnProperty.call(value, symToStringTag),
5345    tag = value[symToStringTag];
5346 
5347  try {
5348   value[symToStringTag] = undefined;
5349   var unmasked = true;
5350  } catch (e) {}
5351 
5352  var result = nativeObjectToString.call(value);
5353  if (unmasked) {
5354   if (isOwn) {
5355    value[symToStringTag] = tag;
5356   } else {
5357    delete value[symToStringTag];
5358   }
5359  }
5360  return result;
5361 }
5362 
5363 module.exports = getRawTag;
5364 
5365 
5366 /***/ }),
5367 
5368 /***/ "APjL":
5369 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
5370 
5371 "use strict";
5372 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return closest; });
5373 /* harmony import */ var _matches_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("9Zbq");
5374 
5375 
5376 /**
5377  * Ponyfill for `Element.prototype.closest`
5378  *
5379  * @example
5380  * import { closest } from "reakit-utils";
5381  *
5382  * closest(document.getElementById("id"), "div");
5383  * // same as
5384  * document.getElementById("id").closest("div");
5385  */
5386 function closest(element, selectors) {
5387  if ("closest" in element) return element.closest(selectors);
5388 
5389  do {
5390   if (Object(_matches_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* matches */ "a"])(element, selectors)) return element;
5391   element = element.parentElement || element.parentNode;
5392  } while (element !== null && element.nodeType === 1);
5393 
5394  return null;
5395 }
5396 
5397 
5398 
5399 
5400 /***/ }),
5401 
5402 /***/ "AXvK":
5403 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
5404 
5405 "use strict";
5406 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return useIsomorphicEffect; });
5407 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("cDcd");
5408 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
5409 /* harmony import */ var _canUseDOM_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("+ipW");
5410 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 /**
5416  * `React.useLayoutEffect` that fallbacks to `React.useEffect` on server side
5417  * rendering.
5418  */
5419 
5420 var useIsomorphicEffect = !_canUseDOM_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__[/* canUseDOM */ "a"] ? react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useEffect"] : react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useLayoutEffect"];
5421 
5422 
5423 
5424 
5425 /***/ }),
5426 
5427 /***/ "Ae65":
5428 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
5429 
5430 "use strict";
5431 
5432 
5433 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
5434  value: true
5435 });
5436 exports['default'] = getCalendarDaySettings;
5437 
5438 var _getPhrase = __webpack_require__("oOcr");
5439 
5440 var _getPhrase2 = _interopRequireDefault(_getPhrase);
5441 
5442 var _constants = __webpack_require__("Fv1B");
5443 
5444 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
5445 
5446 function getCalendarDaySettings(day, ariaLabelFormat, daySize, modifiers, phrases) {
5447  var chooseAvailableDate = phrases.chooseAvailableDate,
5448    dateIsUnavailable = phrases.dateIsUnavailable,
5449    dateIsSelected = phrases.dateIsSelected;
5450 
5451 
5452  var daySizeStyles = {
5453   width: daySize,
5454   height: daySize - 1
5455  };
5456 
5457  var useDefaultCursor = modifiers.has('blocked-minimum-nights') || modifiers.has('blocked-calendar') || modifiers.has('blocked-out-of-range');
5458 
5459  var selected = modifiers.has('selected') || modifiers.has('selected-start') || modifiers.has('selected-end');
5460 
5461  var hoveredSpan = !selected && (modifiers.has('hovered-span') || modifiers.has('after-hovered-start'));
5462 
5463  var isOutsideRange = modifiers.has('blocked-out-of-range');
5464 
5465  var formattedDate = { date: day.format(ariaLabelFormat) };
5466 
5467  var ariaLabel = (0, _getPhrase2['default'])(chooseAvailableDate, formattedDate);
5468  if (modifiers.has(_constants.BLOCKED_MODIFIER)) {
5469   ariaLabel = (0, _getPhrase2['default'])(dateIsUnavailable, formattedDate);
5470  } else if (selected) {
5471   ariaLabel = (0, _getPhrase2['default'])(dateIsSelected, formattedDate);
5472  }
5473 
5474  return {
5475   daySizeStyles: daySizeStyles,
5476   useDefaultCursor: useDefaultCursor,
5477   selected: selected,
5478   hoveredSpan: hoveredSpan,
5479   isOutsideRange: isOutsideRange,
5480   ariaLabel: ariaLabel
5481  };
5482 }
5483 
5484 /***/ }),
5485 
5486 /***/ "AeFk":
5487 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
5488 
5489 "use strict";
5490 /* unused harmony export ClassNames */
5491 /* unused harmony export Global */
5492 /* unused harmony export createElement */
5493 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return css; });
5494 /* unused harmony export jsx */
5495 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "b", function() { return keyframes; });
5496 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("cDcd");
5497 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
5498 /* harmony import */ var _emotion_cache__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("+1VY");
5499 /* harmony import */ var _emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("ek6p");
5500 /* harmony import */ var _babel_runtime_helpers_extends__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__ = __webpack_require__("pVnL");
5501 /* harmony import */ var _babel_runtime_helpers_extends__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_babel_runtime_helpers_extends__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__);
5502 /* harmony import */ var _emotion_weak_memoize__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__ = __webpack_require__("gRFL");
5503 /* harmony import */ var hoist_non_react_statics__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__ = __webpack_require__("2mql");
5504 /* harmony import */ var hoist_non_react_statics__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(hoist_non_react_statics__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__);
5505 /* harmony import */ var _emotion_utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__ = __webpack_require__("eVQB");
5506 /* harmony import */ var _emotion_serialize__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__ = __webpack_require__("Exhd");
5507 /* harmony import */ var _emotion_sheet__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__ = __webpack_require__("ep+1");
5508 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 
5515 
5516 
5517 
5518 
5519 
5520 var pkg = {
5521   name: "@emotion/react",
5522   version: "11.7.1",
5523   main: "dist/emotion-react.cjs.js",
5524   module: "dist/emotion-react.esm.js",
5525   browser: {
5526     "./dist/emotion-react.cjs.js": "./dist/emotion-react.browser.cjs.js",
5527     "./dist/emotion-react.esm.js": "./dist/emotion-react.browser.esm.js"
5528   },
5529   types: "types/index.d.ts",
5530   files: [
5531     "src",
5532     "dist",
5533     "jsx-runtime",
5534     "jsx-dev-runtime",
5535     "_isolated-hnrs",
5536     "types/*.d.ts",
5537     "macro.js",
5538     "macro.d.ts",
5539     "macro.js.flow"
5540   ],
5541   sideEffects: false,
5542   author: "mitchellhamilton <mitchell@mitchellhamilton.me>",
5543   license: "MIT",
5544   scripts: {
5545     "test:typescript": "dtslint types"
5546   },
5547   dependencies: {
5548     "@babel/runtime": "^7.13.10",
5549     "@emotion/cache": "^11.7.1",
5550     "@emotion/serialize": "^1.0.2",
5551     "@emotion/sheet": "^1.1.0",
5552     "@emotion/utils": "^1.0.0",
5553     "@emotion/weak-memoize": "^0.2.5",
5554     "hoist-non-react-statics": "^3.3.1"
5555   },
5556   peerDependencies: {
5557     "@babel/core": "^7.0.0",
5558     react: ">=16.8.0"
5559   },
5560   peerDependenciesMeta: {
5561     "@babel/core": {
5562       optional: true
5563     },
5564     "@types/react": {
5565       optional: true
5566     }
5567   },
5568   devDependencies: {
5569     "@babel/core": "^7.13.10",
5570     "@emotion/css": "11.7.1",
5571     "@emotion/css-prettifier": "1.0.1",
5572     "@emotion/server": "11.4.0",
5573     "@emotion/styled": "11.6.0",
5574     "@types/react": "^16.9.11",
5575     dtslint: "^0.3.0",
5576     "html-tag-names": "^1.1.2",
5577     react: "16.14.0",
5578     "svg-tag-names": "^1.1.1"
5579   },
5580   repository: "https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/react",
5581   publishConfig: {
5582     access: "public"
5583   },
5584   "umd:main": "dist/emotion-react.umd.min.js",
5585   preconstruct: {
5586     entrypoints: [
5587       "./index.js",
5588       "./jsx-runtime.js",
5589       "./jsx-dev-runtime.js",
5590       "./_isolated-hnrs.js"
5591     ],
5592     umdName: "emotionReact"
5593   }
5594 };
5595 
5596 var jsx = function jsx(type, props) {
5597  var args = arguments;
5598 
5599  if (props == null || !_emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* h */ "f"].call(props, 'css')) {
5600   // $FlowFixMe
5601   return react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"].apply(undefined, args);
5602  }
5603 
5604  var argsLength = args.length;
5605  var createElementArgArray = new Array(argsLength);
5606  createElementArgArray[0] = _emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* E */ "b"];
5607  createElementArgArray[1] = Object(_emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* c */ "e"])(type, props);
5608 
5609  for (var i = 2; i < argsLength; i++) {
5610   createElementArgArray[i] = args[i];
5611  } // $FlowFixMe
5612 
5613 
5614  return react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"].apply(null, createElementArgArray);
5615 };
5616 
5617 var warnedAboutCssPropForGlobal = false; // maintain place over rerenders.
5618 // initial render from browser, insertBefore context.sheet.tags[0] or if a style hasn't been inserted there yet, appendChild
5619 // initial client-side render from SSR, use place of hydrating tag
5620 
5621 var Global = /* #__PURE__ */Object(_emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* w */ "g"])(function (props, cache) {
5622  if (false) {}
5623 
5624  var styles = props.styles;
5625  var serialized = Object(_emotion_serialize__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* serializeStyles */ "a"])([styles], undefined, Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useContext"])(_emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* T */ "c"]));
5626  // but it is based on a constant that will never change at runtime
5627  // it's effectively like having two implementations and switching them out
5628  // so it's not actually breaking anything
5629 
5630 
5631  var sheetRef = Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useRef"])();
5632  Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useLayoutEffect"])(function () {
5633   var key = cache.key + "-global";
5634   var sheet = new _emotion_sheet__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__[/* StyleSheet */ "a"]({
5635    key: key,
5636    nonce: cache.sheet.nonce,
5637    container: cache.sheet.container,
5638    speedy: cache.sheet.isSpeedy
5639   });
5640   var rehydrating = false; // $FlowFixMe
5641 
5642   var node = document.querySelector("style[data-emotion=\"" + key + " " + serialized.name + "\"]");
5643 
5644   if (cache.sheet.tags.length) {
5645    sheet.before = cache.sheet.tags[0];
5646   }
5647 
5648   if (node !== null) {
5649    rehydrating = true; // clear the hash so this node won't be recognizable as rehydratable by other <Global/>s
5650 
5651    node.setAttribute('data-emotion', key);
5652    sheet.hydrate([node]);
5653   }
5654 
5655   sheetRef.current = [sheet, rehydrating];
5656   return function () {
5657    sheet.flush();
5658   };
5659  }, [cache]);
5660  Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useLayoutEffect"])(function () {
5661   var sheetRefCurrent = sheetRef.current;
5662   var sheet = sheetRefCurrent[0],
5663     rehydrating = sheetRefCurrent[1];
5664 
5665   if (rehydrating) {
5666    sheetRefCurrent[1] = false;
5667    return;
5668   }
5669 
5670   if (serialized.next !== undefined) {
5671    // insert keyframes
5672    Object(_emotion_utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__[/* insertStyles */ "b"])(cache, serialized.next, true);
5673   }
5674 
5675   if (sheet.tags.length) {
5676    // if this doesn't exist then it will be null so the style element will be appended
5677    var element = sheet.tags[sheet.tags.length - 1].nextElementSibling;
5678    sheet.before = element;
5679    sheet.flush();
5680   }
5681 
5682   cache.insert("", serialized, sheet, false);
5683  }, [cache, serialized.name]);
5684  return null;
5685 });
5686 
5687 if (false) {}
5688 
5689 function css() {
5690  for (var _len = arguments.length, args = new Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
5691   args[_key] = arguments[_key];
5692  }
5693 
5694  return Object(_emotion_serialize__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* serializeStyles */ "a"])(args);
5695 }
5696 
5697 var keyframes = function keyframes() {
5698  var insertable = css.apply(void 0, arguments);
5699  var name = "animation-" + insertable.name; // $FlowFixMe
5700 
5701  return {
5702   name: name,
5703   styles: "@keyframes " + name + "{" + insertable.styles + "}",
5704   anim: 1,
5705   toString: function toString() {
5706    return "_EMO_" + this.name + "_" + this.styles + "_EMO_";
5707   }
5708  };
5709 };
5710 
5711 var classnames = function classnames(args) {
5712  var len = args.length;
5713  var i = 0;
5714  var cls = '';
5715 
5716  for (; i < len; i++) {
5717   var arg = args[i];
5718   if (arg == null) continue;
5719   var toAdd = void 0;
5720 
5721   switch (typeof arg) {
5722    case 'boolean':
5723     break;
5724 
5725    case 'object':
5726     {
5727      if (Array.isArray(arg)) {
5728       toAdd = classnames(arg);
5729      } else {
5730       if (false) {}
5731 
5732       toAdd = '';
5733 
5734       for (var k in arg) {
5735        if (arg[k] && k) {
5736         toAdd && (toAdd += ' ');
5737         toAdd += k;
5738        }
5739       }
5740      }
5741 
5742      break;
5743     }
5744 
5745    default:
5746     {
5747      toAdd = arg;
5748     }
5749   }
5750 
5751   if (toAdd) {
5752    cls && (cls += ' ');
5753    cls += toAdd;
5754   }
5755  }
5756 
5757  return cls;
5758 };
5759 
5760 function merge(registered, css, className) {
5761  var registeredStyles = [];
5762  var rawClassName = Object(_emotion_utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__[/* getRegisteredStyles */ "a"])(registered, registeredStyles, className);
5763 
5764  if (registeredStyles.length < 2) {
5765   return className;
5766  }
5767 
5768  return rawClassName + css(registeredStyles);
5769 }
5770 
5771 var Noop = function Noop() {
5772  return null;
5773 };
5774 
5775 var ClassNames = /* #__PURE__ */Object(_emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* w */ "g"])(function (props, cache) {
5776  var hasRendered = false;
5777 
5778  var css = function css() {
5779   if (hasRendered && "production" !== 'production') {
5780    throw new Error('css can only be used during render');
5781   }
5782 
5783   for (var _len = arguments.length, args = new Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
5784    args[_key] = arguments[_key];
5785   }
5786 
5787   var serialized = Object(_emotion_serialize__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* serializeStyles */ "a"])(args, cache.registered);
5788 
5789   {
5790    Object(_emotion_utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__[/* insertStyles */ "b"])(cache, serialized, false);
5791   }
5792 
5793   return cache.key + "-" + serialized.name;
5794  };
5795 
5796  var cx = function cx() {
5797   if (hasRendered && "production" !== 'production') {
5798    throw new Error('cx can only be used during render');
5799   }
5800 
5801   for (var _len2 = arguments.length, args = new Array(_len2), _key2 = 0; _key2 < _len2; _key2++) {
5802    args[_key2] = arguments[_key2];
5803   }
5804 
5805   return merge(cache.registered, css, classnames(args));
5806  };
5807 
5808  var content = {
5809   css: css,
5810   cx: cx,
5811   theme: Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useContext"])(_emotion_element_699e6908_browser_esm_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* T */ "c"])
5812  };
5813  var ele = props.children(content);
5814  hasRendered = true;
5815  var possiblyStyleElement = /*#__PURE__*/Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(Noop, null);
5816 
5817 
5818  return /*#__PURE__*/Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["Fragment"], null, possiblyStyleElement, ele);
5819 });
5820 
5821 if (false) {}
5822 
5823 if (false) { var globalKey, globalContext, isJest, isBrowser; }
5824 
5825 
5826 
5827 
5828 /***/ }),
5829 
5830 /***/ "Asd8":
5831 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
5832 
5833 "use strict";
5834 
5835 
5836 var fnToStr = Function.prototype.toString;
5837 var reflectApply = typeof Reflect === 'object' && Reflect !== null && Reflect.apply;
5838 var badArrayLike;
5839 var isCallableMarker;
5840 if (typeof reflectApply === 'function' && typeof Object.defineProperty === 'function') {
5841   try {
5842     badArrayLike = Object.defineProperty({}, 'length', {
5843       get: function () {
5844         throw isCallableMarker;
5845       }
5846     });
5847     isCallableMarker = {};
5848     // eslint-disable-next-line no-throw-literal
5849     reflectApply(function () { throw 42; }, null, badArrayLike);
5850   } catch (_) {
5851     if (_ !== isCallableMarker) {
5852       reflectApply = null;
5853     }
5854   }
5855 } else {
5856   reflectApply = null;
5857 }
5858 
5859 var constructorRegex = /^\s*class\b/;
5860 var isES6ClassFn = function isES6ClassFunction(value) {
5861   try {
5862     var fnStr = fnToStr.call(value);
5863     return constructorRegex.test(fnStr);
5864   } catch (e) {
5865     return false; // not a function
5866   }
5867 };
5868 
5869 var tryFunctionObject = function tryFunctionToStr(value) {
5870   try {
5871     if (isES6ClassFn(value)) { return false; }
5872     fnToStr.call(value);
5873     return true;
5874   } catch (e) {
5875     return false;
5876   }
5877 };
5878 var toStr = Object.prototype.toString;
5879 var fnClass = '[object Function]';
5880 var genClass = '[object GeneratorFunction]';
5881 var hasToStringTag = typeof Symbol === 'function' && !!Symbol.toStringTag; // better: use `has-tostringtag`
5882 /* globals document: false */
5883 var documentDotAll = typeof document === 'object' && typeof document.all === 'undefined' && document.all !== undefined ? document.all : {};
5884 
5885 module.exports = reflectApply
5886   ? function isCallable(value) {
5887     if (value === documentDotAll) { return true; }
5888     if (!value) { return false; }
5889     if (typeof value !== 'function' && typeof value !== 'object') { return false; }
5890     if (typeof value === 'function' && !value.prototype) { return true; }
5891     try {
5892       reflectApply(value, null, badArrayLike);
5893     } catch (e) {
5894       if (e !== isCallableMarker) { return false; }
5895     }
5896     return !isES6ClassFn(value);
5897   }
5898   : function isCallable(value) {
5899     if (value === documentDotAll) { return true; }
5900     if (!value) { return false; }
5901     if (typeof value !== 'function' && typeof value !== 'object') { return false; }
5902     if (typeof value === 'function' && !value.prototype) { return true; }
5903     if (hasToStringTag) { return tryFunctionObject(value); }
5904     if (isES6ClassFn(value)) { return false; }
5905     var strClass = toStr.call(value);
5906     return strClass === fnClass || strClass === genClass;
5907   };
5908 
5909 
5910 /***/ }),
5911 
5912 /***/ "B6Q+":
5913 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
5914 
5915 "use strict";
5916 
5917 
5918 var hasSymbols = __webpack_require__("qGip");
5919 
5920 module.exports = function hasToStringTagShams() {
5921   return hasSymbols() && !!Symbol.toStringTag;
5922 };
5923 
5924 
5925 /***/ }),
5926 
5927 /***/ "BZp5":
5928 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
5929 
5930 "use strict";
5931 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return _objectWithoutPropertiesLoose; });
5932 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "b", function() { return _objectSpread2; });
5933 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "c", function() { return _createForOfIteratorHelperLoose; });
5934 function _defineProperty(obj, key, value) {
5935  if (key in obj) {
5936   Object.defineProperty(obj, key, {
5937    value: value,
5938    enumerable: true,
5939    configurable: true,
5940    writable: true
5941   });
5942  } else {
5943   obj[key] = value;
5944  }
5945 
5946  return obj;
5947 }
5948 
5949 function ownKeys(object, enumerableOnly) {
5950  var keys = Object.keys(object);
5951 
5952  if (Object.getOwnPropertySymbols) {
5953   var symbols = Object.getOwnPropertySymbols(object);
5954   if (enumerableOnly) symbols = symbols.filter(function (sym) {
5955    return Object.getOwnPropertyDescriptor(object, sym).enumerable;
5956   });
5957   keys.push.apply(keys, symbols);
5958  }
5959 
5960  return keys;
5961 }
5962 
5963 function _objectSpread2(target) {
5964  for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
5965   var source = arguments[i] != null ? arguments[i] : {};
5966 
5967   if (i % 2) {
5968    ownKeys(Object(source), true).forEach(function (key) {
5969     _defineProperty(target, key, source[key]);
5970    });
5971   } else if (Object.getOwnPropertyDescriptors) {
5972    Object.defineProperties(target, Object.getOwnPropertyDescriptors(source));
5973   } else {
5974    ownKeys(Object(source)).forEach(function (key) {
5975     Object.defineProperty(target, key, Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key));
5976    });
5977   }
5978  }
5979 
5980  return target;
5981 }
5982 
5983 function _objectWithoutPropertiesLoose(source, excluded) {
5984  if (source == null) return {};
5985  var target = {};
5986  var sourceKeys = Object.keys(source);
5987  var key, i;
5988 
5989  for (i = 0; i < sourceKeys.length; i++) {
5990   key = sourceKeys[i];
5991   if (excluded.indexOf(key) >= 0) continue;
5992   target[key] = source[key];
5993  }
5994 
5995  return target;
5996 }
5997 
5998 function _unsupportedIterableToArray(o, minLen) {
5999  if (!o) return;
6000  if (typeof o === "string") return _arrayLikeToArray(o, minLen);
6001  var n = Object.prototype.toString.call(o).slice(8, -1);
6002  if (n === "Object" && o.constructor) n = o.constructor.name;
6003  if (n === "Map" || n === "Set") return Array.from(o);
6004  if (n === "Arguments" || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n)) return _arrayLikeToArray(o, minLen);
6005 }
6006 
6007 function _arrayLikeToArray(arr, len) {
6008  if (len == null || len > arr.length) len = arr.length;
6009 
6010  for (var i = 0, arr2 = new Array(len); i < len; i++) arr2[i] = arr[i];
6011 
6012  return arr2;
6013 }
6014 
6015 function _createForOfIteratorHelperLoose(o, allowArrayLike) {
6016  var it;
6017 
6018  if (typeof Symbol === "undefined" || o[Symbol.iterator] == null) {
6019   if (Array.isArray(o) || (it = _unsupportedIterableToArray(o)) || allowArrayLike && o && typeof o.length === "number") {
6020    if (it) o = it;
6021    var i = 0;
6022    return function () {
6023     if (i >= o.length) return {
6024      done: true
6025     };
6026     return {
6027      done: false,
6028      value: o[i++]
6029     };
6030    };
6031   }
6032 
6033   throw new TypeError("Invalid attempt to iterate non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.");
6034  }
6035 
6036  it = o[Symbol.iterator]();
6037  return it.next.bind(it);
6038 }
6039 
6040 
6041 
6042 
6043 /***/ }),
6044 
6045 /***/ "BeK9":
6046 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6047 
6048 "use strict";
6049 
6050 
6051 module.exports = function isPrimitive(value) {
6052   return value === null || (typeof value !== 'function' && typeof value !== 'object');
6053 };
6054 
6055 
6056 /***/ }),
6057 
6058 /***/ "Bl8U":
6059 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6060 
6061 "use strict";
6062 
6063 
6064 var GetIntrinsic = __webpack_require__("j1Hc");
6065 
6066 var $Array = GetIntrinsic('%Array%');
6067 
6068 // eslint-disable-next-line global-require
6069 var toStr = !$Array.isArray && __webpack_require__("qeuH")('Object.prototype.toString');
6070 
6071 // https://ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-isarray
6072 
6073 module.exports = $Array.isArray || function IsArray(argument) {
6074   return toStr(argument) === '[object Array]';
6075 };
6076 
6077 
6078 /***/ }),
6079 
6080 /***/ "Bpkj":
6081 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
6082 
6083 "use strict";
6084 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
6085 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
6086 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("Tqx9");
6087 /* harmony import */ var _wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
6088 
6089 
6090 /**
6091  * WordPress dependencies
6092  */
6093 
6094 const link = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["SVG"], {
6095  xmlns: "http://www.w3.org/2000/svg",
6096  viewBox: "0 0 24 24"
6097 }, Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(_wordpress_primitives__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["Path"], {
6098  d: "M15.6 7.2H14v1.5h1.6c2 0 3.7 1.7 3.7 3.7s-1.7 3.7-3.7 3.7H14v1.5h1.6c2.8 0 5.2-2.3 5.2-5.2 0-2.9-2.3-5.2-5.2-5.2zM4.7 12.4c0-2 1.7-3.7 3.7-3.7H10V7.2H8.4c-2.9 0-5.2 2.3-5.2 5.2 0 2.9 2.3 5.2 5.2 5.2H10v-1.5H8.4c-2 0-3.7-1.7-3.7-3.7zm4.6.9h5.3v-1.5H9.3v1.5z"
6099 }));
6100 /* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (link);
6101 
6102 
6103 /***/ }),
6104 
6105 /***/ "C6yU":
6106 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
6107 
6108 "use strict";
6109 /* WEBPACK VAR INJECTION */(function(process) {/* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return useContextSystem; });
6110 /* harmony import */ var _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("Z23Y");
6111 /* harmony import */ var _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
6112 /* harmony import */ var _context_system_provider__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("6zzY");
6113 /* harmony import */ var _utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("Ohaz");
6114 /* harmony import */ var _get_styled_class_name_from_key__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__ = __webpack_require__("UAm0");
6115 /* harmony import */ var _utils_hooks_use_cx__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__ = __webpack_require__("h9+V");
6116 /**
6117  * WordPress dependencies
6118  */
6119 
6120 /**
6121  * Internal dependencies
6122  */
6123 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 /**
6129  * @template TProps
6130  * @typedef {TProps & { className: string }} ConnectedProps
6131  */
6132 
6133 /**
6134  * Custom hook that derives registered props from the Context system.
6135  * These derived props are then consolidated with incoming component props.
6136  *
6137  * @template {{ className?: string }} P
6138  * @param {P}   props   Incoming props from the component.
6139  * @param {string} namespace The namespace to register and to derive context props from.
6140  * @return {ConnectedProps<P>} The connected props.
6141  */
6142 
6143 function useContextSystem(props, namespace) {
6144  const contextSystemProps = Object(_context_system_provider__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__[/* useComponentsContext */ "b"])();
6145 
6146  if (typeof namespace === 'undefined') {
6147   typeof process !== "undefined" && process.env && "production" !== "production" ? _wordpress_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default()('useContextSystem: Please provide a namespace') : void 0;
6148  }
6149 
6150  const contextProps = (contextSystemProps === null || contextSystemProps === void 0 ? void 0 : contextSystemProps[namespace]) || {};
6151  /* eslint-disable jsdoc/no-undefined-types */
6152 
6153  /** @type {ConnectedProps<P>} */
6154  // @ts-ignore We fill in the missing properties below
6155 
6156  const finalComponentProps = { ...Object(_utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* getConnectedNamespace */ "a"])(),
6157   ...Object(_utils__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* getNamespace */ "b"])(namespace)
6158  };
6159  /* eslint-enable jsdoc/no-undefined-types */
6160 
6161  const {
6162   _overrides: overrideProps,
6163   ...otherContextProps
6164  } = contextProps;
6165  const initialMergedProps = Object.entries(otherContextProps).length ? Object.assign({}, otherContextProps, props) : props;
6166  const cx = Object(_utils_hooks_use_cx__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__[/* useCx */ "a"])();
6167  const classes = cx(Object(_get_styled_class_name_from_key__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__[/* getStyledClassNameFromKey */ "a"])(namespace), props.className); // Provides the ability to customize the render of the component.
6168 
6169  const rendered = typeof initialMergedProps.renderChildren === 'function' ? initialMergedProps.renderChildren(initialMergedProps) : initialMergedProps.children;
6170 
6171  for (const key in initialMergedProps) {
6172   // @ts-ignore filling in missing props
6173   finalComponentProps[key] = initialMergedProps[key];
6174  }
6175 
6176  for (const key in overrideProps) {
6177   // @ts-ignore filling in missing props
6178   finalComponentProps[key] = overrideProps[key];
6179  } // @ts-ignore
6180 
6181 
6182  finalComponentProps.children = rendered;
6183  finalComponentProps.className = classes;
6184  return finalComponentProps;
6185 }
6186 
6187 /* WEBPACK VAR INJECTION */}.call(this, __webpack_require__("8oxB")))
6188 
6189 /***/ }),
6190 
6191 /***/ "Cw+6":
6192 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
6193 
6194 "use strict";
6195 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
6196 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
6197 /* harmony import */ var lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("YLtl");
6198 /* harmony import */ var lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__);
6199 
6200 
6201 /**
6202  * External dependencies
6203  */
6204 
6205 /** @typedef {string | { display: string, ariaLabel: string }} Shortcut */
6206 
6207 /**
6208  * @typedef Props
6209  * @property {Shortcut} shortcut  Shortcut configuration
6210  * @property {string}  [className] Classname
6211  */
6212 
6213 /**
6214  * @param {Props} props Props
6215  * @return {JSX.Element | null} Element
6216  */
6217 
6218 function Shortcut(_ref) {
6219  let {
6220   shortcut,
6221   className
6222  } = _ref;
6223 
6224  if (!shortcut) {
6225   return null;
6226  }
6227 
6228  let displayText;
6229  let ariaLabel;
6230 
6231  if (Object(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["isString"])(shortcut)) {
6232   displayText = shortcut;
6233  }
6234 
6235  if (Object(lodash__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__["isObject"])(shortcut)) {
6236   displayText = shortcut.display;
6237   ariaLabel = shortcut.ariaLabel;
6238  }
6239 
6240  return Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])("span", {
6241   className: className,
6242   "aria-label": ariaLabel
6243  }, displayText);
6244 }
6245 
6246 /* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (Shortcut);
6247 
6248 
6249 /***/ }),
6250 
6251 /***/ "Cx2f":
6252 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6253 
6254 "use strict";
6255 
6256 
6257 var toPrimitive = __webpack_require__("WZeS");
6258 
6259 // https://ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-toprimitive
6260 
6261 module.exports = function ToPrimitive(input) {
6262   if (arguments.length > 1) {
6263     return toPrimitive(input, arguments[1]);
6264   }
6265   return toPrimitive(input);
6266 };
6267 
6268 
6269 /***/ }),
6270 
6271 /***/ "D3zA":
6272 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6273 
6274 "use strict";
6275 
6276 
6277 var implementation = __webpack_require__("aI7X");
6278 
6279 module.exports = Function.prototype.bind || implementation;
6280 
6281 
6282 /***/ }),
6283 
6284 /***/ "DHWS":
6285 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6286 
6287 "use strict";
6288 
6289 
6290 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
6291  value: true
6292 });
6293 
6294 var _react = __webpack_require__("cDcd");
6295 
6296 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
6297 
6298 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
6299 
6300 var ChevronDown = function () {
6301  function ChevronDown(props) {
6302   return _react2['default'].createElement(
6303    'svg',
6304    props,
6305    _react2['default'].createElement('path', {
6306     d: 'M967.5 288.5L514.3 740.7c-11 11-21 11-32 0L29.1 288.5c-4-5-6-11-6-16 0-13 10-23 23-23 6 0 11 2 15 7l437.2 436.2 437.2-436.2c4-5 9-7 16-7 6 0 11 2 16 7 9 10.9 9 21 0 32z'
6307    })
6308   );
6309  }
6310 
6311  return ChevronDown;
6312 }();
6313 
6314 ChevronDown.defaultProps = {
6315  viewBox: '0 0 1000 1000'
6316 };
6317 exports['default'] = ChevronDown;
6318 
6319 /***/ }),
6320 
6321 /***/ "DZdY":
6322 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
6323 
6324 "use strict";
6325 
6326 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@babel/runtime/helpers/esm/extends.js
6327 var esm_extends = __webpack_require__("wx14");
6328 
6329 // EXTERNAL MODULE: external "React"
6330 var external_React_ = __webpack_require__("cDcd");
6331 
6332 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/memoize/dist/emotion-memoize.browser.esm.js
6333 var emotion_memoize_browser_esm = __webpack_require__("SVgp");
6334 
6335 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/@emotion/is-prop-valid/dist/emotion-is-prop-valid.browser.esm.js
6336 
6337 
6338 var reactPropsRegex = /^((children|dangerouslySetInnerHTML|key|ref|autoFocus|defaultValue|defaultChecked|innerHTML|suppressContentEditableWarning|suppressHydrationWarning|valueLink|accept|acceptCharset|accessKey|action|allow|allowUserMedia|allowPaymentRequest|allowFullScreen|allowTransparency|alt|async|autoComplete|autoPlay|capture|cellPadding|cellSpacing|challenge|charSet|checked|cite|classID|className|cols|colSpan|content|contentEditable|contextMenu|controls|controlsList|coords|crossOrigin|data|dateTime|decoding|default|defer|dir|disabled|disablePictureInPicture|download|draggable|encType|enterKeyHint|form|formAction|formEncType|formMethod|formNoValidate|formTarget|frameBorder|headers|height|hidden|high|href|hrefLang|htmlFor|httpEquiv|id|inputMode|integrity|is|keyParams|keyType|kind|label|lang|list|loading|loop|low|marginHeight|marginWidth|max|maxLength|media|mediaGroup|method|min|minLength|multiple|muted|name|nonce|noValidate|open|optimum|pattern|placeholder|playsInline|poster|preload|profile|radioGroup|readOnly|referrerPolicy|rel|required|reversed|role|rows|rowSpan|sandbox|scope|scoped|scrolling|seamless|selected|shape|size|sizes|slot|span|spellCheck|src|srcDoc|srcLang|srcSet|start|step|style|summary|tabIndex|target|title|translate|type|useMap|value|width|wmode|wrap|about|datatype|inlist|prefix|property|resource|typeof|vocab|autoCapitalize|autoCorrect|autoSave|color|incremental|fallback|inert|itemProp|itemScope|itemType|itemID|itemRef|on|option|results|security|unselectable|accentHeight|accumulate|additive|alignmentBaseline|allowReorder|alphabetic|amplitude|arabicForm|ascent|attributeName|attributeType|autoReverse|azimuth|baseFrequency|baselineShift|baseProfile|bbox|begin|bias|by|calcMode|capHeight|clip|clipPathUnits|clipPath|clipRule|colorInterpolation|colorInterpolationFilters|colorProfile|colorRendering|contentScriptType|contentStyleType|cursor|cx|cy|d|decelerate|descent|diffuseConstant|direction|display|divisor|dominantBaseline|dur|dx|dy|edgeMode|elevation|enableBackground|end|exponent|externalResourcesRequired|fill|fillOpacity|fillRule|filter|filterRes|filterUnits|floodColor|floodOpacity|focusable|fontFamily|fontSize|fontSizeAdjust|fontStretch|fontStyle|fontVariant|fontWeight|format|from|fr|fx|fy|g1|g2|glyphName|glyphOrientationHorizontal|glyphOrientationVertical|glyphRef|gradientTransform|gradientUnits|hanging|horizAdvX|horizOriginX|ideographic|imageRendering|in|in2|intercept|k|k1|k2|k3|k4|kernelMatrix|kernelUnitLength|kerning|keyPoints|keySplines|keyTimes|lengthAdjust|letterSpacing|lightingColor|limitingConeAngle|local|markerEnd|markerMid|markerStart|markerHeight|markerUnits|markerWidth|mask|maskContentUnits|maskUnits|mathematical|mode|numOctaves|offset|opacity|operator|order|orient|orientation|origin|overflow|overlinePosition|overlineThickness|panose1|paintOrder|pathLength|patternContentUnits|patternTransform|patternUnits|pointerEvents|points|pointsAtX|pointsAtY|pointsAtZ|preserveAlpha|preserveAspectRatio|primitiveUnits|r|radius|refX|refY|renderingIntent|repeatCount|repeatDur|requiredExtensions|requiredFeatures|restart|result|rotate|rx|ry|scale|seed|shapeRendering|slope|spacing|specularConstant|specularExponent|speed|spreadMethod|startOffset|stdDeviation|stemh|stemv|stitchTiles|stopColor|stopOpacity|strikethroughPosition|strikethroughThickness|string|stroke|strokeDasharray|strokeDashoffset|strokeLinecap|strokeLinejoin|strokeMiterlimit|strokeOpacity|strokeWidth|surfaceScale|systemLanguage|tableValues|targetX|targetY|textAnchor|textDecoration|textRendering|textLength|to|transform|u1|u2|underlinePosition|underlineThickness|unicode|unicodeBidi|unicodeRange|unitsPerEm|vAlphabetic|vHanging|vIdeographic|vMathematical|values|vectorEffect|version|vertAdvY|vertOriginX|vertOriginY|viewBox|viewTarget|visibility|widths|wordSpacing|writingMode|x|xHeight|x1|x2|xChannelSelector|xlinkActuate|xlinkArcrole|xlinkHref|xlinkRole|xlinkShow|xlinkTitle|xlinkType|xmlBase|xmlns|xmlnsXlink|xmlLang|xmlSpace|y|y1|y2|yChannelSelector|z|zoomAndPan|for|class|autofocus)|(([Dd][Aa][Tt][Aa]|[Aa][Rr][Ii][Aa]|x)-.*))$/; // https://esbench.com/bench/5bfee68a4cd7e6009ef61d23
6339 
6340 var isPropValid = /* #__PURE__ */Object(emotion_memoize_browser_esm["a" /* default */])(function (prop) {
6341  return reactPropsRegex.test(prop) || prop.charCodeAt(0) === 111
6342  /* o */
6343  && prop.charCodeAt(1) === 110
6344  /* n */
6345  && prop.charCodeAt(2) < 91;
6346 }
6347 /* Z+1 */
6348 );
6349 
6350 /* harmony default export */ var emotion_is_prop_valid_browser_esm = (isPropValid);
6351 
6352 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/react/dist/emotion-element-699e6908.browser.esm.js
6353 var emotion_element_699e6908_browser_esm = __webpack_require__("ek6p");
6354 
6355 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/utils/dist/emotion-utils.browser.esm.js
6356 var emotion_utils_browser_esm = __webpack_require__("eVQB");
6357 
6358 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/serialize/dist/emotion-serialize.browser.esm.js + 2 modules
6359 var emotion_serialize_browser_esm = __webpack_require__("Exhd");
6360 
6361 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/@emotion/styled/base/dist/emotion-styled-base.browser.esm.js
6362 
6363 
6364 
6365 
6366 
6367 
6368 
6369 var testOmitPropsOnStringTag = emotion_is_prop_valid_browser_esm;
6370 
6371 var testOmitPropsOnComponent = function testOmitPropsOnComponent(key) {
6372  return key !== 'theme';
6373 };
6374 
6375 var getDefaultShouldForwardProp = function getDefaultShouldForwardProp(tag) {
6376  return typeof tag === 'string' && // 96 is one less than the char code
6377  // for "a" so this is checking that
6378  // it's a lowercase character
6379  tag.charCodeAt(0) > 96 ? testOmitPropsOnStringTag : testOmitPropsOnComponent;
6380 };
6381 var composeShouldForwardProps = function composeShouldForwardProps(tag, options, isReal) {
6382  var shouldForwardProp;
6383 
6384  if (options) {
6385   var optionsShouldForwardProp = options.shouldForwardProp;
6386   shouldForwardProp = tag.__emotion_forwardProp && optionsShouldForwardProp ? function (propName) {
6387    return tag.__emotion_forwardProp(propName) && optionsShouldForwardProp(propName);
6388   } : optionsShouldForwardProp;
6389  }
6390 
6391  if (typeof shouldForwardProp !== 'function' && isReal) {
6392   shouldForwardProp = tag.__emotion_forwardProp;
6393  }
6394 
6395  return shouldForwardProp;
6396 };
6397 
6398 var ILLEGAL_ESCAPE_SEQUENCE_ERROR = "You have illegal escape sequence in your template literal, most likely inside content's property value.\nBecause you write your CSS inside a JavaScript string you actually have to do double escaping, so for example \"content: '\\00d7';\" should become \"content: '\\\\00d7';\".\nYou can read more about this here:\nhttps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals#ES2018_revision_of_illegal_escape_sequences";
6399 
6400 var Noop = function Noop() {
6401  return null;
6402 };
6403 
6404 var emotion_styled_base_browser_esm_createStyled = function createStyled(tag, options) {
6405  if (false) {}
6406 
6407  var isReal = tag.__emotion_real === tag;
6408  var baseTag = isReal && tag.__emotion_base || tag;
6409  var identifierName;
6410  var targetClassName;
6411 
6412  if (options !== undefined) {
6413   identifierName = options.label;
6414   targetClassName = options.target;
6415  }
6416 
6417  var shouldForwardProp = composeShouldForwardProps(tag, options, isReal);
6418  var defaultShouldForwardProp = shouldForwardProp || getDefaultShouldForwardProp(baseTag);
6419  var shouldUseAs = !defaultShouldForwardProp('as');
6420  return function () {
6421   var args = arguments;
6422   var styles = isReal && tag.__emotion_styles !== undefined ? tag.__emotion_styles.slice(0) : [];
6423 
6424   if (identifierName !== undefined) {
6425    styles.push("label:" + identifierName + ";");
6426   }
6427 
6428   if (args[0] == null || args[0].raw === undefined) {
6429    styles.push.apply(styles, args);
6430   } else {
6431    if (false) {}
6432 
6433    styles.push(args[0][0]);
6434    var len = args.length;
6435    var i = 1;
6436 
6437    for (; i < len; i++) {
6438     if (false) {}
6439 
6440     styles.push(args[i], args[0][i]);
6441    }
6442   } // $FlowFixMe: we need to cast StatelessFunctionalComponent to our PrivateStyledComponent class
6443 
6444 
6445   var Styled = Object(emotion_element_699e6908_browser_esm["g" /* w */])(function (props, cache, ref) {
6446    var finalTag = shouldUseAs && props.as || baseTag;
6447    var className = '';
6448    var classInterpolations = [];
6449    var mergedProps = props;
6450 
6451    if (props.theme == null) {
6452     mergedProps = {};
6453 
6454     for (var key in props) {
6455      mergedProps[key] = props[key];
6456     }
6457 
6458     mergedProps.theme = Object(external_React_["useContext"])(emotion_element_699e6908_browser_esm["c" /* T */]);
6459    }
6460 
6461    if (typeof props.className === 'string') {
6462     className = Object(emotion_utils_browser_esm["a" /* getRegisteredStyles */])(cache.registered, classInterpolations, props.className);
6463    } else if (props.className != null) {
6464     className = props.className + " ";
6465    }
6466 
6467    var serialized = Object(emotion_serialize_browser_esm["a" /* serializeStyles */])(styles.concat(classInterpolations), cache.registered, mergedProps);
6468    var rules = Object(emotion_utils_browser_esm["b" /* insertStyles */])(cache, serialized, typeof finalTag === 'string');
6469    className += cache.key + "-" + serialized.name;
6470 
6471    if (targetClassName !== undefined) {
6472     className += " " + targetClassName;
6473    }
6474 
6475    var finalShouldForwardProp = shouldUseAs && shouldForwardProp === undefined ? getDefaultShouldForwardProp(finalTag) : defaultShouldForwardProp;
6476    var newProps = {};
6477 
6478    for (var _key in props) {
6479     if (shouldUseAs && _key === 'as') continue;
6480 
6481     if ( // $FlowFixMe
6482     finalShouldForwardProp(_key)) {
6483      newProps[_key] = props[_key];
6484     }
6485    }
6486 
6487    newProps.className = className;
6488    newProps.ref = ref;
6489    var ele = /*#__PURE__*/Object(external_React_["createElement"])(finalTag, newProps);
6490    var possiblyStyleElement = /*#__PURE__*/Object(external_React_["createElement"])(Noop, null);
6491 
6492 
6493    return /*#__PURE__*/Object(external_React_["createElement"])(external_React_["Fragment"], null, possiblyStyleElement, ele);
6494   });
6495   Styled.displayName = identifierName !== undefined ? identifierName : "Styled(" + (typeof baseTag === 'string' ? baseTag : baseTag.displayName || baseTag.name || 'Component') + ")";
6496   Styled.defaultProps = tag.defaultProps;
6497   Styled.__emotion_real = Styled;
6498   Styled.__emotion_base = baseTag;
6499   Styled.__emotion_styles = styles;
6500   Styled.__emotion_forwardProp = shouldForwardProp;
6501   Object.defineProperty(Styled, 'toString', {
6502    value: function value() {
6503     if (targetClassName === undefined && "production" !== 'production') {
6504      return 'NO_COMPONENT_SELECTOR';
6505     } // $FlowFixMe: coerce undefined to string
6506 
6507 
6508     return "." + targetClassName;
6509    }
6510   });
6511 
6512   Styled.withComponent = function (nextTag, nextOptions) {
6513    return createStyled(nextTag, Object(esm_extends["a" /* default */])({}, options, nextOptions, {
6514     shouldForwardProp: composeShouldForwardProps(Styled, nextOptions, true)
6515    })).apply(void 0, styles);
6516   };
6517 
6518   return Styled;
6519  };
6520 };
6521 
6522 /* harmony default export */ var emotion_styled_base_browser_esm = __webpack_exports__["a"] = (emotion_styled_base_browser_esm_createStyled);
6523 
6524 
6525 /***/ }),
6526 
6527 /***/ "DciD":
6528 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6529 
6530 "use strict";
6531 
6532 
6533 function noop() {
6534  return null;
6535 }
6536 
6537 noop.isRequired = noop;
6538 
6539 function noopThunk() {
6540  return noop;
6541 }
6542 
6543 module.exports = {
6544  and: noopThunk,
6545  between: noopThunk,
6546  booleanSome: noopThunk,
6547  childrenHavePropXorChildren: noopThunk,
6548  childrenOf: noopThunk,
6549  childrenOfType: noopThunk,
6550  childrenSequenceOf: noopThunk,
6551  componentWithName: noopThunk,
6552  disallowedIf: noopThunk,
6553  elementType: noopThunk,
6554  empty: noopThunk,
6555  explicitNull: noopThunk,
6556  forbidExtraProps: Object,
6557  integer: noopThunk,
6558  keysOf: noopThunk,
6559  mutuallyExclusiveProps: noopThunk,
6560  mutuallyExclusiveTrueProps: noopThunk,
6561  nChildren: noopThunk,
6562  nonNegativeInteger: noop,
6563  nonNegativeNumber: noopThunk,
6564  numericString: noopThunk,
6565  object: noopThunk,
6566  or: noopThunk,
6567  predicate: noopThunk,
6568  range: noopThunk,
6569  ref: noopThunk,
6570  requiredBy: noopThunk,
6571  restrictedProp: noopThunk,
6572  sequenceOf: noopThunk,
6573  shape: noopThunk,
6574  stringEndsWith: noopThunk,
6575  stringStartsWith: noopThunk,
6576  uniqueArray: noopThunk,
6577  uniqueArrayOf: noopThunk,
6578  valuesOf: noopThunk,
6579  withShape: noopThunk
6580 };
6581 
6582 
6583 /***/ }),
6584 
6585 /***/ "DmXP":
6586 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6587 
6588 "use strict";
6589 
6590 
6591 var getDay = Date.prototype.getDay;
6592 var tryDateObject = function tryDateGetDayCall(value) {
6593   try {
6594     getDay.call(value);
6595     return true;
6596   } catch (e) {
6597     return false;
6598   }
6599 };
6600 
6601 var toStr = Object.prototype.toString;
6602 var dateClass = '[object Date]';
6603 var hasToStringTag = typeof Symbol === 'function' && typeof Symbol.toStringTag === 'symbol';
6604 
6605 module.exports = function isDateObject(value) {
6606   if (typeof value !== 'object' || value === null) {
6607     return false;
6608   }
6609   return hasToStringTag ? tryDateObject(value) : toStr.call(value) === dateClass;
6610 };
6611 
6612 
6613 /***/ }),
6614 
6615 /***/ "DzJC":
6616 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
6617 
6618 var debounce = __webpack_require__("sEfC"),
6619   isObject = __webpack_require__("GoyQ");
6620 
6621 /** Error message constants. */
6622 var FUNC_ERROR_TEXT = 'Expected a function';
6623 
6624 /**
6625  * Creates a throttled function that only invokes `func` at most once per
6626  * every `wait` milliseconds. The throttled function comes with a `cancel`
6627  * method to cancel delayed `func` invocations and a `flush` method to
6628  * immediately invoke them. Provide `options` to indicate whether `func`
6629  * should be invoked on the leading and/or trailing edge of the `wait`
6630  * timeout. The `func` is invoked with the last arguments provided to the
6631  * throttled function. Subsequent calls to the throttled function return the
6632  * result of the last `func` invocation.
6633  *
6634  * **Note:** If `leading` and `trailing` options are `true`, `func` is
6635  * invoked on the trailing edge of the timeout only if the throttled function
6636  * is invoked more than once during the `wait` timeout.
6637  *
6638  * If `wait` is `0` and `leading` is `false`, `func` invocation is deferred
6639  * until to the next tick, similar to `setTimeout` with a timeout of `0`.
6640  *
6641  * See [David Corbacho's article](https://css-tricks.com/debouncing-throttling-explained-examples/)
6642  * for details over the differences between `_.throttle` and `_.debounce`.
6643  *
6644  * @static
6645  * @memberOf _
6646  * @since 0.1.0
6647  * @category Function
6648  * @param {Function} func The function to throttle.
6649  * @param {number} [wait=0] The number of milliseconds to throttle invocations to.
6650  * @param {Object} [options={}] The options object.
6651  * @param {boolean} [options.leading=true]
6652  * Specify invoking on the leading edge of the timeout.
6653  * @param {boolean} [options.trailing=true]
6654  * Specify invoking on the trailing edge of the timeout.
6655  * @returns {Function} Returns the new throttled function.
6656  * @example
6657  *
6658  * // Avoid excessively updating the position while scrolling.
6659  * jQuery(window).on('scroll', _.throttle(updatePosition, 100));
6660  *
6661  * // Invoke `renewToken` when the click event is fired, but not more than once every 5 minutes.
6662  * var throttled = _.throttle(renewToken, 300000, { 'trailing': false });
6663  * jQuery(element).on('click', throttled);
6664  *
6665  * // Cancel the trailing throttled invocation.
6666  * jQuery(window).on('popstate', throttled.cancel);
6667  */
6668 function throttle(func, wait, options) {
6669  var leading = true,
6670    trailing = true;
6671 
6672  if (typeof func != 'function') {
6673   throw new TypeError(FUNC_ERROR_TEXT);
6674  }
6675  if (isObject(options)) {
6676   leading = 'leading' in options ? !!options.leading : leading;
6677   trailing = 'trailing' in options ? !!options.trailing : trailing;
6678  }
6679  return debounce(func, wait, {
6680   'leading': leading,
6681   'maxWait': wait,
6682   'trailing': trailing
6683  });
6684 }
6685 
6686 module.exports = throttle;
6687 
6688 
6689 /***/ }),
6690 
6691 /***/ "ExA7":
6692 /***/ (function(module, exports) {
6693 
6694 /**
6695  * Checks if `value` is object-like. A value is object-like if it's not `null`
6696  * and has a `typeof` result of "object".
6697  *
6698  * @static
6699  * @memberOf _
6700  * @since 4.0.0
6701  * @category Lang
6702  * @param {*} value The value to check.
6703  * @returns {boolean} Returns `true` if `value` is object-like, else `false`.
6704  * @example
6705  *
6706  * _.isObjectLike({});
6707  * // => true
6708  *
6709  * _.isObjectLike([1, 2, 3]);
6710  * // => true
6711  *
6712  * _.isObjectLike(_.noop);
6713  * // => false
6714  *
6715  * _.isObjectLike(null);
6716  * // => false
6717  */
6718 function isObjectLike(value) {
6719  return value != null && typeof value == 'object';
6720 }
6721 
6722 module.exports = isObjectLike;
6723 
6724 
6725 /***/ }),
6726 
6727 /***/ "Exhd":
6728 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
6729 
6730 "use strict";
6731 
6732 // EXPORTS
6733 __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return /* binding */ emotion_serialize_browser_esm_serializeStyles; });
6734 
6735 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/@emotion/hash/dist/hash.browser.esm.js
6736 /* eslint-disable */
6737 // Inspired by https://github.com/garycourt/murmurhash-js
6738 // Ported from https://github.com/aappleby/smhasher/blob/61a0530f28277f2e850bfc39600ce61d02b518de/src/MurmurHash2.cpp#L37-L86
6739 function murmur2(str) {
6740  // 'm' and 'r' are mixing constants generated offline.
6741  // They're not really 'magic', they just happen to work well.
6742  // const m = 0x5bd1e995;
6743  // const r = 24;
6744  // Initialize the hash
6745  var h = 0; // Mix 4 bytes at a time into the hash
6746 
6747  var k,
6748    i = 0,
6749    len = str.length;
6750 
6751  for (; len >= 4; ++i, len -= 4) {
6752   k = str.charCodeAt(i) & 0xff | (str.charCodeAt(++i) & 0xff) << 8 | (str.charCodeAt(++i) & 0xff) << 16 | (str.charCodeAt(++i) & 0xff) << 24;
6753   k =
6754   /* Math.imul(k, m): */
6755   (k & 0xffff) * 0x5bd1e995 + ((k >>> 16) * 0xe995 << 16);
6756   k ^=
6757   /* k >>> r: */
6758   k >>> 24;
6759   h =
6760   /* Math.imul(k, m): */
6761   (k & 0xffff) * 0x5bd1e995 + ((k >>> 16) * 0xe995 << 16) ^
6762   /* Math.imul(h, m): */
6763   (h & 0xffff) * 0x5bd1e995 + ((h >>> 16) * 0xe995 << 16);
6764  } // Handle the last few bytes of the input array
6765 
6766 
6767  switch (len) {
6768   case 3:
6769    h ^= (str.charCodeAt(i + 2) & 0xff) << 16;
6770 
6771   case 2:
6772    h ^= (str.charCodeAt(i + 1) & 0xff) << 8;
6773 
6774   case 1:
6775    h ^= str.charCodeAt(i) & 0xff;
6776    h =
6777    /* Math.imul(h, m): */
6778    (h & 0xffff) * 0x5bd1e995 + ((h >>> 16) * 0xe995 << 16);
6779  } // Do a few final mixes of the hash to ensure the last few
6780  // bytes are well-incorporated.
6781 
6782 
6783  h ^= h >>> 13;
6784  h =
6785  /* Math.imul(h, m): */
6786  (h & 0xffff) * 0x5bd1e995 + ((h >>> 16) * 0xe995 << 16);
6787  return ((h ^ h >>> 15) >>> 0).toString(36);
6788 }
6789 
6790 /* harmony default export */ var hash_browser_esm = (murmur2);
6791 
6792 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/@emotion/unitless/dist/unitless.browser.esm.js
6793 var unitlessKeys = {
6794  animationIterationCount: 1,
6795  borderImageOutset: 1,
6796  borderImageSlice: 1,
6797  borderImageWidth: 1,
6798  boxFlex: 1,
6799  boxFlexGroup: 1,
6800  boxOrdinalGroup: 1,
6801  columnCount: 1,
6802  columns: 1,
6803  flex: 1,
6804  flexGrow: 1,
6805  flexPositive: 1,
6806  flexShrink: 1,
6807  flexNegative: 1,
6808  flexOrder: 1,
6809  gridRow: 1,
6810  gridRowEnd: 1,
6811  gridRowSpan: 1,
6812  gridRowStart: 1,
6813  gridColumn: 1,
6814  gridColumnEnd: 1,
6815  gridColumnSpan: 1,
6816  gridColumnStart: 1,
6817  msGridRow: 1,
6818  msGridRowSpan: 1,
6819  msGridColumn: 1,
6820  msGridColumnSpan: 1,
6821  fontWeight: 1,
6822  lineHeight: 1,
6823  opacity: 1,
6824  order: 1,
6825  orphans: 1,
6826  tabSize: 1,
6827  widows: 1,
6828  zIndex: 1,
6829  zoom: 1,
6830  WebkitLineClamp: 1,
6831  // SVG-related properties
6832  fillOpacity: 1,
6833  floodOpacity: 1,
6834  stopOpacity: 1,
6835  strokeDasharray: 1,
6836  strokeDashoffset: 1,
6837  strokeMiterlimit: 1,
6838  strokeOpacity: 1,
6839  strokeWidth: 1
6840 };
6841 
6842 /* harmony default export */ var unitless_browser_esm = (unitlessKeys);
6843 
6844 // EXTERNAL MODULE: ./node_modules/@emotion/memoize/dist/emotion-memoize.browser.esm.js
6845 var emotion_memoize_browser_esm = __webpack_require__("SVgp");
6846 
6847 // CONCATENATED MODULE: ./node_modules/@emotion/serialize/dist/emotion-serialize.browser.esm.js
6848 
6849 
6850 
6851 
6852 var ILLEGAL_ESCAPE_SEQUENCE_ERROR = "You have illegal escape sequence in your template literal, most likely inside content's property value.\nBecause you write your CSS inside a JavaScript string you actually have to do double escaping, so for example \"content: '\\00d7';\" should become \"content: '\\\\00d7';\".\nYou can read more about this here:\nhttps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals#ES2018_revision_of_illegal_escape_sequences";
6853 var UNDEFINED_AS_OBJECT_KEY_ERROR = "You have passed in falsy value as style object's key (can happen when in example you pass unexported component as computed key).";
6854 var hyphenateRegex = /[A-Z]|^ms/g;
6855 var animationRegex = /_EMO_([^_]+?)_([^]*?)_EMO_/g;
6856 
6857 var isCustomProperty = function isCustomProperty(property) {
6858  return property.charCodeAt(1) === 45;
6859 };
6860 
6861 var isProcessableValue = function isProcessableValue(value) {
6862  return value != null && typeof value !== 'boolean';
6863 };
6864 
6865 var processStyleName = /* #__PURE__ */Object(emotion_memoize_browser_esm["a" /* default */])(function (styleName) {
6866  return isCustomProperty(styleName) ? styleName : styleName.replace(hyphenateRegex, '-$&').toLowerCase();
6867 });
6868 
6869 var emotion_serialize_browser_esm_processStyleValue = function processStyleValue(key, value) {
6870  switch (key) {
6871   case 'animation':
6872   case 'animationName':
6873    {
6874     if (typeof value === 'string') {
6875      return value.replace(animationRegex, function (match, p1, p2) {
6876       cursor = {
6877        name: p1,
6878        styles: p2,
6879        next: cursor
6880       };
6881       return p1;
6882      });
6883     }
6884    }
6885  }
6886 
6887  if (unitless_browser_esm[key] !== 1 && !isCustomProperty(key) && typeof value === 'number' && value !== 0) {
6888   return value + 'px';
6889  }
6890 
6891  return value;
6892 };
6893 
6894 if (false) { var hyphenatedCache, hyphenPattern, msPattern, oldProcessStyleValue, contentValues, contentValuePattern; }
6895 
6896 function handleInterpolation(mergedProps, registered, interpolation) {
6897  if (interpolation == null) {
6898   return '';
6899  }
6900 
6901  if (interpolation.__emotion_styles !== undefined) {
6902   if (false) {}
6903 
6904   return interpolation;
6905  }
6906 
6907  switch (typeof interpolation) {
6908   case 'boolean':
6909    {
6910     return '';
6911    }
6912 
6913   case 'object':
6914    {
6915     if (interpolation.anim === 1) {
6916      cursor = {
6917       name: interpolation.name,
6918       styles: interpolation.styles,
6919       next: cursor
6920      };
6921      return interpolation.name;
6922     }
6923 
6924     if (interpolation.styles !== undefined) {
6925      var next = interpolation.next;
6926 
6927      if (next !== undefined) {
6928       // not the most efficient thing ever but this is a pretty rare case
6929       // and there will be very few iterations of this generally
6930       while (next !== undefined) {
6931        cursor = {
6932         name: next.name,
6933         styles: next.styles,
6934         next: cursor
6935        };
6936        next = next.next;
6937       }
6938      }
6939 
6940      var styles = interpolation.styles + ";";
6941 
6942      if (false) {}
6943 
6944      return styles;
6945     }
6946 
6947     return createStringFromObject(mergedProps, registered, interpolation);
6948    }
6949 
6950   case 'function':
6951    {
6952     if (mergedProps !== undefined) {
6953      var previousCursor = cursor;
6954      var result = interpolation(mergedProps);
6955      cursor = previousCursor;
6956      return handleInterpolation(mergedProps, registered, result);
6957     } else if (false) {}
6958 
6959     break;
6960    }
6961 
6962   case 'string':
6963    if (false) { var replaced, matched; }
6964 
6965    break;
6966  } // finalize string values (regular strings and functions interpolated into css calls)
6967 
6968 
6969  if (registered == null) {
6970   return interpolation;
6971  }
6972 
6973  var cached = registered[interpolation];
6974  return cached !== undefined ? cached : interpolation;
6975 }
6976 
6977 function createStringFromObject(mergedProps, registered, obj) {
6978  var string = '';
6979 
6980  if (Array.isArray(obj)) {
6981   for (var i = 0; i < obj.length; i++) {
6982    string += handleInterpolation(mergedProps, registered, obj[i]) + ";";
6983   }
6984  } else {
6985   for (var _key in obj) {
6986    var value = obj[_key];
6987 
6988    if (typeof value !== 'object') {
6989     if (registered != null && registered[value] !== undefined) {
6990      string += _key + "{" + registered[value] + "}";
6991     } else if (isProcessableValue(value)) {
6992      string += processStyleName(_key) + ":" + emotion_serialize_browser_esm_processStyleValue(_key, value) + ";";
6993     }
6994    } else {
6995     if (_key === 'NO_COMPONENT_SELECTOR' && "production" !== 'production') {
6996      throw new Error('Component selectors can only be used in conjunction with @emotion/babel-plugin.');
6997     }
6998 
6999     if (Array.isArray(value) && typeof value[0] === 'string' && (registered == null || registered[value[0]] === undefined)) {
7000      for (var _i = 0; _i < value.length; _i++) {
7001       if (isProcessableValue(value[_i])) {
7002        string += processStyleName(_key) + ":" + emotion_serialize_browser_esm_processStyleValue(_key, value[_i]) + ";";
7003       }
7004      }
7005     } else {
7006      var interpolated = handleInterpolation(mergedProps, registered, value);
7007 
7008      switch (_key) {
7009       case 'animation':
7010       case 'animationName':
7011        {
7012         string += processStyleName(_key) + ":" + interpolated + ";";
7013         break;
7014        }
7015 
7016       default:
7017        {
7018         if (false) {}
7019 
7020         string += _key + "{" + interpolated + "}";
7021        }
7022      }
7023     }
7024    }
7025   }
7026  }
7027 
7028  return string;
7029 }
7030 
7031 var labelPattern = /label:\s*([^\s;\n{]+)\s*(;|$)/g;
7032 var sourceMapPattern;
7033 
7034 if (false) {} // this is the cursor for keyframes
7035 // keyframes are stored on the SerializedStyles object as a linked list
7036 
7037 
7038 var cursor;
7039 var emotion_serialize_browser_esm_serializeStyles = function serializeStyles(args, registered, mergedProps) {
7040  if (args.length === 1 && typeof args[0] === 'object' && args[0] !== null && args[0].styles !== undefined) {
7041   return args[0];
7042  }
7043 
7044  var stringMode = true;
7045  var styles = '';
7046  cursor = undefined;
7047  var strings = args[0];
7048 
7049  if (strings == null || strings.raw === undefined) {
7050   stringMode = false;
7051   styles += handleInterpolation(mergedProps, registered, strings);
7052  } else {
7053   if (false) {}
7054 
7055   styles += strings[0];
7056  } // we start at 1 since we've already handled the first arg
7057 
7058 
7059  for (var i = 1; i < args.length; i++) {
7060   styles += handleInterpolation(mergedProps, registered, args[i]);
7061 
7062   if (stringMode) {
7063    if (false) {}
7064 
7065    styles += strings[i];
7066   }
7067  }
7068 
7069  var sourceMap;
7070 
7071  if (false) {} // using a global regex with .exec is stateful so lastIndex has to be reset each time
7072 
7073 
7074  labelPattern.lastIndex = 0;
7075  var identifierName = '';
7076  var match; // https://esbench.com/bench/5b809c2cf2949800a0f61fb5
7077 
7078  while ((match = labelPattern.exec(styles)) !== null) {
7079   identifierName += '-' + // $FlowFixMe we know it's not null
7080   match[1];
7081  }
7082 
7083  var name = hash_browser_esm(styles) + identifierName;
7084 
7085  if (false) {}
7086 
7087  return {
7088   name: name,
7089   styles: styles,
7090   next: cursor
7091  };
7092 };
7093 
7094 
7095 
7096 
7097 /***/ }),
7098 
7099 /***/ "F7ZS":
7100 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
7101 
7102 "use strict";
7103 
7104 
7105 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
7106  value: true
7107 });
7108 exports['default'] = getCalendarMonthWeeks;
7109 
7110 var _moment = __webpack_require__("wy2R");
7111 
7112 var _moment2 = _interopRequireDefault(_moment);
7113 
7114 var _constants = __webpack_require__("Fv1B");
7115 
7116 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
7117 
7118 function getCalendarMonthWeeks(month, enableOutsideDays) {
7119  var firstDayOfWeek = arguments.length > 2 && arguments[2] !== undefined ? arguments[2] : _moment2['default'].localeData().firstDayOfWeek();
7120 
7121  if (!_moment2['default'].isMoment(month) || !month.isValid()) {
7122   throw new TypeError('`month` must be a valid moment object');
7123  }
7124  if (_constants.WEEKDAYS.indexOf(firstDayOfWeek) === -1) {
7125   throw new TypeError('`firstDayOfWeek` must be an integer between 0 and 6');
7126  }
7127 
7128  // set utc offset to get correct dates in future (when timezone changes)
7129  var firstOfMonth = month.clone().startOf('month').hour(12);
7130  var lastOfMonth = month.clone().endOf('month').hour(12);
7131 
7132  // calculate the exact first and last days to fill the entire matrix
7133  // (considering days outside month)
7134  var prevDays = (firstOfMonth.day() + 7 - firstDayOfWeek) % 7;
7135  var nextDays = (firstDayOfWeek + 6 - lastOfMonth.day()) % 7;
7136  var firstDay = firstOfMonth.clone().subtract(prevDays, 'day');
7137  var lastDay = lastOfMonth.clone().add(nextDays, 'day');
7138 
7139  var totalDays = lastDay.diff(firstDay, 'days') + 1;
7140 
7141  var currentDay = firstDay.clone();
7142  var weeksInMonth = [];
7143 
7144  for (var i = 0; i < totalDays; i += 1) {
7145   if (i % 7 === 0) {
7146    weeksInMonth.push([]);
7147   }
7148 
7149   var day = null;
7150   if (i >= prevDays && i < totalDays - nextDays || enableOutsideDays) {
7151    day = currentDay.clone();
7152   }
7153 
7154   weeksInMonth[weeksInMonth.length - 1].push(day);
7155 
7156   currentDay.add(1, 'day');
7157  }
7158 
7159  return weeksInMonth;
7160 }
7161 
7162 /***/ }),
7163 
7164 /***/ "FpZJ":
7165 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
7166 
7167 "use strict";
7168 
7169 
7170 /* eslint complexity: [2, 18], max-statements: [2, 33] */
7171 module.exports = function hasSymbols() {
7172   if (typeof Symbol !== 'function' || typeof Object.getOwnPropertySymbols !== 'function') { return false; }
7173   if (typeof Symbol.iterator === 'symbol') { return true; }
7174 
7175   var obj = {};
7176   var sym = Symbol('test');
7177   var symObj = Object(sym);
7178   if (typeof sym === 'string') { return false; }
7179 
7180   if (Object.prototype.toString.call(sym) !== '[object Symbol]') { return false; }
7181   if (Object.prototype.toString.call(symObj) !== '[object Symbol]') { return false; }
7182 
7183   // temp disabled per https://github.com/ljharb/object.assign/issues/17
7184   // if (sym instanceof Symbol) { return false; }
7185   // temp disabled per https://github.com/WebReflection/get-own-property-symbols/issues/4
7186   // if (!(symObj instanceof Symbol)) { return false; }
7187 
7188   // if (typeof Symbol.prototype.toString !== 'function') { return false; }
7189   // if (String(sym) !== Symbol.prototype.toString.call(sym)) { return false; }
7190 
7191   var symVal = 42;
7192   obj[sym] = symVal;
7193   for (sym in obj) { return false; } // eslint-disable-line no-restricted-syntax
7194   if (typeof Object.keys === 'function' && Object.keys(obj).length !== 0) { return false; }
7195 
7196   if (typeof Object.getOwnPropertyNames === 'function' && Object.getOwnPropertyNames(obj).length !== 0) { return false; }
7197 
7198   var syms = Object.getOwnPropertySymbols(obj);
7199   if (syms.length !== 1 || syms[0] !== sym) { return false; }
7200 
7201   if (!Object.prototype.propertyIsEnumerable.call(obj, sym)) { return false; }
7202 
7203   if (typeof Object.getOwnPropertyDescriptor === 'function') {
7204     var descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, sym);
7205     if (descriptor.value !== symVal || descriptor.enumerable !== true) { return false; }
7206   }
7207 
7208   return true;
7209 };
7210 
7211 
7212 /***/ }),
7213 
7214 /***/ "FqII":
7215 /***/ (function(module, exports) {
7216 
7217 (function() { module.exports = window["wp"]["date"]; }());
7218 
7219 /***/ }),
7220 
7221 /***/ "FufO":
7222 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
7223 
7224 "use strict";
7225 
7226 
7227 // modified from https://github.com/es-shims/es6-shim
7228 var keys = __webpack_require__("1seS");
7229 var canBeObject = function (obj) {
7230   return typeof obj !== 'undefined' && obj !== null;
7231 };
7232 var hasSymbols = __webpack_require__("FpZJ")();
7233 var callBound = __webpack_require__("VF6F");
7234 var toObject = Object;
7235 var $push = callBound('Array.prototype.push');
7236 var $propIsEnumerable = callBound('Object.prototype.propertyIsEnumerable');
7237 var originalGetSymbols = hasSymbols ? Object.getOwnPropertySymbols : null;
7238 
7239 // eslint-disable-next-line no-unused-vars
7240 module.exports = function assign(target, source1) {
7241   if (!canBeObject(target)) { throw new TypeError('target must be an object'); }
7242   var objTarget = toObject(target);
7243   var s, source, i, props, syms, value, key;
7244   for (s = 1; s < arguments.length; ++s) {
7245     source = toObject(arguments[s]);
7246     props = keys(source);
7247     var getSymbols = hasSymbols && (Object.getOwnPropertySymbols || originalGetSymbols);
7248     if (getSymbols) {
7249       syms = getSymbols(source);
7250       for (i = 0; i < syms.length; ++i) {
7251         key = syms[i];
7252         if ($propIsEnumerable(source, key)) {
7253           $push(props, key);
7254         }
7255       }
7256     }
7257     for (i = 0; i < props.length; ++i) {
7258       key = props[i];
7259       value = source[key];
7260       if ($propIsEnumerable(source, key)) {
7261         objTarget[key] = value;
7262       }
7263     }
7264   }
7265   return objTarget;
7266 };
7267 
7268 
7269 /***/ }),
7270 
7271 /***/ "Fv1B":
7272 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
7273 
7274 "use strict";
7275 
7276 
7277 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
7278  value: true
7279 });
7280 var DISPLAY_FORMAT = exports.DISPLAY_FORMAT = 'L';
7281 var ISO_FORMAT = exports.ISO_FORMAT = 'YYYY-MM-DD';
7282 var ISO_MONTH_FORMAT = exports.ISO_MONTH_FORMAT = 'YYYY-MM';
7283 
7284 var START_DATE = exports.START_DATE = 'startDate';
7285 var END_DATE = exports.END_DATE = 'endDate';
7286 
7287 var HORIZONTAL_ORIENTATION = exports.HORIZONTAL_ORIENTATION = 'horizontal';
7288 var VERTICAL_ORIENTATION = exports.VERTICAL_ORIENTATION = 'vertical';
7289 var VERTICAL_SCROLLABLE = exports.VERTICAL_SCROLLABLE = 'verticalScrollable';
7290 
7291 var ICON_BEFORE_POSITION = exports.ICON_BEFORE_POSITION = 'before';
7292 var ICON_AFTER_POSITION = exports.ICON_AFTER_POSITION = 'after';
7293 
7294 var INFO_POSITION_TOP = exports.INFO_POSITION_TOP = 'top';
7295 var INFO_POSITION_BOTTOM = exports.INFO_POSITION_BOTTOM = 'bottom';
7296 var INFO_POSITION_BEFORE = exports.INFO_POSITION_BEFORE = 'before';
7297 var INFO_POSITION_AFTER = exports.INFO_POSITION_AFTER = 'after';
7298 
7299 var ANCHOR_LEFT = exports.ANCHOR_LEFT = 'left';
7300 var ANCHOR_RIGHT = exports.ANCHOR_RIGHT = 'right';
7301 
7302 var OPEN_DOWN = exports.OPEN_DOWN = 'down';
7303 var OPEN_UP = exports.OPEN_UP = 'up';
7304 
7305 var DAY_SIZE = exports.DAY_SIZE = 39;
7306 var BLOCKED_MODIFIER = exports.BLOCKED_MODIFIER = 'blocked';
7307 var WEEKDAYS = exports.WEEKDAYS = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
7308 
7309 var FANG_WIDTH_PX = exports.FANG_WIDTH_PX = 20;
7310 var FANG_HEIGHT_PX = exports.FANG_HEIGHT_PX = 10;
7311 var DEFAULT_VERTICAL_SPACING = exports.DEFAULT_VERTICAL_SPACING = 22;
7312 
7313 var MODIFIER_KEY_NAMES = exports.MODIFIER_KEY_NAMES = new Set(['Shift', 'Control', 'Alt', 'Meta']);
7314 
7315 /***/ }),
7316 
7317 /***/ "G3V0":
7318 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
7319 
7320 "use strict";
7321 /* unused harmony export Tabbable */
7322 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return useTabbable; });
7323 /* harmony import */ var _rollupPluginBabelHelpers_1f0bf8c2_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("BZp5");
7324 /* harmony import */ var reakit_system_createComponent__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("hE48");
7325 /* harmony import */ var reakit_system_createHook__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("qdes");
7326 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__ = __webpack_require__("cDcd");
7327 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__);
7328 /* harmony import */ var reakit_utils_useForkRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__ = __webpack_require__("aU41");
7329 /* harmony import */ var reakit_utils_isButton__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__ = __webpack_require__("71Og");
7330 /* harmony import */ var reakit_warning__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_6__ = __webpack_require__("KA1K");
7331 /* harmony import */ var reakit_utils_useLiveRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__ = __webpack_require__("eNtd");
7332 /* harmony import */ var reakit_utils_useIsomorphicEffect__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__ = __webpack_require__("AXvK");
7333 /* harmony import */ var reakit_utils_hasFocusWithin__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__ = __webpack_require__("PcHe");
7334 /* harmony import */ var reakit_utils_isPortalEvent__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__ = __webpack_require__("Vq1w");
7335 /* harmony import */ var reakit_utils_dom__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__ = __webpack_require__("reMF");
7336 /* harmony import */ var reakit_utils_tabbable__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__ = __webpack_require__("kqkJ");
7337 /* harmony import */ var _Role_Role_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__ = __webpack_require__("zGFp");
7338 
7339 
7340 
7341 
7342 
7343 
7344 
7345 
7346 
7347 
7348 
7349 
7350 
7351 
7352 
7353 
7354 // Automatically generated
7355 var TABBABLE_KEYS = ["disabled", "focusable"];
7356 
7357 var isSafariOrFirefoxOnMac = Object(reakit_utils_dom__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__[/* isUA */ "a"])("Mac") && !Object(reakit_utils_dom__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__[/* isUA */ "a"])("Chrome") && (Object(reakit_utils_dom__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__[/* isUA */ "a"])("Safari") || Object(reakit_utils_dom__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_11__[/* isUA */ "a"])("Firefox"));
7358 
7359 function focusIfNeeded(element) {
7360  if (!Object(reakit_utils_hasFocusWithin__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_9__[/* hasFocusWithin */ "a"])(element) && Object(reakit_utils_tabbable__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_12__[/* isFocusable */ "c"])(element)) {
7361   element.focus();
7362  }
7363 }
7364 
7365 function isNativeTabbable(element) {
7366  return ["BUTTON", "INPUT", "SELECT", "TEXTAREA", "A"].includes(element.tagName);
7367 }
7368 
7369 function supportsDisabledAttribute(element) {
7370  return ["BUTTON", "INPUT", "SELECT", "TEXTAREA"].includes(element.tagName);
7371 }
7372 
7373 function getTabIndex(trulyDisabled, nativeTabbable, supportsDisabled, htmlTabIndex) {
7374  if (trulyDisabled) {
7375   if (nativeTabbable && !supportsDisabled) {
7376    // Anchor, audio and video tags don't support the `disabled` attribute.
7377    // We must pass tabIndex={-1} so they don't receive focus on tab.
7378    return -1;
7379   } // Elements that support the `disabled` attribute don't need tabIndex.
7380 
7381 
7382   return undefined;
7383  }
7384 
7385  if (nativeTabbable) {
7386   // If the element is enabled and it's natively tabbable, we don't need to
7387   // specify a tabIndex attribute unless it's explicitly set by the user.
7388   return htmlTabIndex;
7389  } // If the element is enabled and is not natively tabbable, we have to
7390  // fallback tabIndex={0}.
7391 
7392 
7393  return htmlTabIndex || 0;
7394 }
7395 
7396 function useDisableEvent(htmlEventRef, disabled) {
7397  return Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__["useCallback"])(function (event) {
7398   var _htmlEventRef$current;
7399 
7400   (_htmlEventRef$current = htmlEventRef.current) === null || _htmlEventRef$current === void 0 ? void 0 : _htmlEventRef$current.call(htmlEventRef, event);
7401   if (event.defaultPrevented) return;
7402 
7403   if (disabled) {
7404    event.stopPropagation();
7405    event.preventDefault();
7406   }
7407  }, [htmlEventRef, disabled]);
7408 }
7409 
7410 var useTabbable = Object(reakit_system_createHook__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* createHook */ "a"])({
7411  name: "Tabbable",
7412  compose: _Role_Role_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_13__[/* useRole */ "a"],
7413  keys: TABBABLE_KEYS,
7414  useOptions: function useOptions(options, _ref) {
7415   var disabled = _ref.disabled;
7416   return Object(_rollupPluginBabelHelpers_1f0bf8c2_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* a */ "b"])({
7417    disabled: disabled
7418   }, options);
7419  },
7420  useProps: function useProps(options, _ref2) {
7421   var htmlRef = _ref2.ref,
7422     htmlTabIndex = _ref2.tabIndex,
7423     htmlOnClickCapture = _ref2.onClickCapture,
7424     htmlOnMouseDownCapture = _ref2.onMouseDownCapture,
7425     htmlOnMouseDown = _ref2.onMouseDown,
7426     htmlOnKeyPressCapture = _ref2.onKeyPressCapture,
7427     htmlStyle = _ref2.style,
7428     htmlProps = Object(_rollupPluginBabelHelpers_1f0bf8c2_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* _ */ "a"])(_ref2, ["ref", "tabIndex", "onClickCapture", "onMouseDownCapture", "onMouseDown", "onKeyPressCapture", "style"]);
7429 
7430   var ref = Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__["useRef"])(null);
7431   var onClickCaptureRef = Object(reakit_utils_useLiveRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* useLiveRef */ "a"])(htmlOnClickCapture);
7432   var onMouseDownCaptureRef = Object(reakit_utils_useLiveRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* useLiveRef */ "a"])(htmlOnMouseDownCapture);
7433   var onMouseDownRef = Object(reakit_utils_useLiveRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* useLiveRef */ "a"])(htmlOnMouseDown);
7434   var onKeyPressCaptureRef = Object(reakit_utils_useLiveRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7__[/* useLiveRef */ "a"])(htmlOnKeyPressCapture);
7435   var trulyDisabled = !!options.disabled && !options.focusable;
7436 
7437   var _React$useState = Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__["useState"])(true),
7438     nativeTabbable = _React$useState[0],
7439     setNativeTabbable = _React$useState[1];
7440 
7441   var _React$useState2 = Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__["useState"])(true),
7442     supportsDisabled = _React$useState2[0],
7443     setSupportsDisabled = _React$useState2[1];
7444 
7445   var style = options.disabled ? Object(_rollupPluginBabelHelpers_1f0bf8c2_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* a */ "b"])({
7446    pointerEvents: "none"
7447   }, htmlStyle) : htmlStyle;
7448   Object(reakit_utils_useIsomorphicEffect__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_8__[/* useIsomorphicEffect */ "a"])(function () {
7449    var tabbable = ref.current;
7450 
7451    if (!tabbable) {
7452      false ? undefined : void 0;
7453     return;
7454    }
7455 
7456    if (!isNativeTabbable(tabbable)) {
7457     setNativeTabbable(false);
7458    }
7459 
7460    if (!supportsDisabledAttribute(tabbable)) {
7461     setSupportsDisabled(false);
7462    }
7463   }, []);
7464   var onClickCapture = useDisableEvent(onClickCaptureRef, options.disabled);
7465   var onMouseDownCapture = useDisableEvent(onMouseDownCaptureRef, options.disabled);
7466   var onKeyPressCapture = useDisableEvent(onKeyPressCaptureRef, options.disabled);
7467   var onMouseDown = Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__["useCallback"])(function (event) {
7468    var _onMouseDownRef$curre;
7469 
7470    (_onMouseDownRef$curre = onMouseDownRef.current) === null || _onMouseDownRef$curre === void 0 ? void 0 : _onMouseDownRef$curre.call(onMouseDownRef, event);
7471    var element = event.currentTarget;
7472    if (event.defaultPrevented) return; // Safari and Firefox on MacOS don't focus on buttons on mouse down
7473    // like other browsers/platforms. Instead, they focus on the closest
7474    // focusable ancestor element, which is ultimately the body element. So
7475    // we make sure to give focus to the tabbable element on mouse down so
7476    // it works consistently across browsers.
7477 
7478    if (!isSafariOrFirefoxOnMac) return;
7479    if (Object(reakit_utils_isPortalEvent__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_10__[/* isPortalEvent */ "a"])(event)) return;
7480    if (!Object(reakit_utils_isButton__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_5__[/* isButton */ "a"])(element)) return; // We can't focus right away after on mouse down, otherwise it would
7481    // prevent drag events from happening. So we schedule the focus to the
7482    // next animation frame.
7483 
7484    var raf = requestAnimationFrame(function () {
7485     element.removeEventListener("mouseup", focusImmediately, true);
7486     focusIfNeeded(element);
7487    }); // If mouseUp happens before the next animation frame (which is common
7488    // on touch screens or by just tapping the trackpad on MacBook's), we
7489    // cancel the animation frame and immediately focus on the element.
7490 
7491    var focusImmediately = function focusImmediately() {
7492     cancelAnimationFrame(raf);
7493     focusIfNeeded(element);
7494    }; // By listening to the event in the capture phase, we make sure the
7495    // focus event is fired before the onMouseUp and onMouseUpCapture React
7496    // events, which is aligned with the default browser behavior.
7497 
7498 
7499    element.addEventListener("mouseup", focusImmediately, {
7500     once: true,
7501     capture: true
7502    });
7503   }, []);
7504   return Object(_rollupPluginBabelHelpers_1f0bf8c2_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__[/* a */ "b"])({
7505    ref: Object(reakit_utils_useForkRef__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_4__[/* useForkRef */ "a"])(ref, htmlRef),
7506    style: style,
7507    tabIndex: getTabIndex(trulyDisabled, nativeTabbable, supportsDisabled, htmlTabIndex),
7508    disabled: trulyDisabled && supportsDisabled ? true : undefined,
7509    "aria-disabled": options.disabled ? true : undefined,
7510    onClickCapture: onClickCapture,
7511    onMouseDownCapture: onMouseDownCapture,
7512    onMouseDown: onMouseDown,
7513    onKeyPressCapture: onKeyPressCapture
7514   }, htmlProps);
7515  }
7516 });
7517 var Tabbable = Object(reakit_system_createComponent__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__[/* createComponent */ "a"])({
7518  as: "div",
7519  useHook: useTabbable
7520 });
7521 
7522 
7523 
7524 
7525 /***/ }),
7526 
7527 /***/ "GET3":
7528 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
7529 
7530 "use strict";
7531 
7532 
7533 Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
7534  value: true
7535 });
7536 exports.PureCustomizableCalendarDay = exports.selectedStyles = exports.lastInRangeStyles = exports.selectedSpanStyles = exports.hoveredSpanStyles = exports.blockedOutOfRangeStyles = exports.blockedCalendarStyles = exports.blockedMinNightsStyles = exports.highlightedCalendarStyles = exports.outsideStyles = exports.defaultStyles = undefined;
7537 
7538 var _extends = Object.assign || function (target) { for (var i = 1; i < arguments.length; i++) { var source = arguments[i]; for (var key in source) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(source, key)) { target[key] = source[key]; } } } return target; };
7539 
7540 var _createClass = function () { function defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } } return function (Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }; }();
7541 
7542 var _object = __webpack_require__("Koq/");
7543 
7544 var _object2 = _interopRequireDefault(_object);
7545 
7546 var _react = __webpack_require__("cDcd");
7547 
7548 var _react2 = _interopRequireDefault(_react);
7549 
7550 var _propTypes = __webpack_require__("17x9");
7551 
7552 var _propTypes2 = _interopRequireDefault(_propTypes);
7553 
7554 var _reactAddonsShallowCompare = __webpack_require__("YZDV");
7555 
7556 var _reactAddonsShallowCompare2 = _interopRequireDefault(_reactAddonsShallowCompare);
7557 
7558 var _reactMomentProptypes = __webpack_require__("XGBb");
7559 
7560 var _reactMomentProptypes2 = _interopRequireDefault(_reactMomentProptypes);
7561 
7562 var _airbnbPropTypes = __webpack_require__("Hsqg");
7563 
7564 var _reactWithStyles = __webpack_require__("TG4+");
7565 
7566 var _moment = __webpack_require__("wy2R");
7567 
7568 var _moment2 = _interopRequireDefault(_moment);
7569 
7570 var _defaultPhrases = __webpack_require__("vV+G");
7571 
7572 var _getPhrasePropTypes = __webpack_require__("yc2e");
7573 
7574 var _getPhrasePropTypes2 = _interopRequireDefault(_getPhrasePropTypes);
7575 
7576 var _getCalendarDaySettings = __webpack_require__("Ae65");
7577 
7578 var _getCalendarDaySettings2 = _interopRequireDefault(_getCalendarDaySettings);
7579 
7580 var _constants = __webpack_require__("Fv1B");
7581 
7582 var _DefaultTheme = __webpack_require__("xOhs");
7583 
7584 var _DefaultTheme2 = _interopRequireDefault(_DefaultTheme);
7585 
7586 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
7587 
7588 function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }
7589 
7590 function _possibleConstructorReturn(self, call) { if (!self) { throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); } return call && (typeof call === "object" || typeof call === "function") ? call : self; }
7591 
7592 function _inherits(subClass, superClass) { if (typeof superClass !== "function" && superClass !== null) { throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not " + typeof superClass); } subClass.prototype = Object.create(superClass && superClass.prototype, { constructor: { value: subClass, enumerable: false, writable: true, configurable: true } }); if (superClass) Object.setPrototypeOf ? Object.setPrototypeOf(subClass, superClass) : subClass.__proto__ = superClass; }
7593 
7594 var color = _DefaultTheme2['default'].reactDates.color;
7595 
7596 
7597 function getStyles(stylesObj, isHovered) {
7598  if (!stylesObj) return null;
7599 
7600  var hover = stylesObj.hover;
7601 
7602  if (isHovered && hover) {
7603   return hover;
7604  }
7605 
7606  return stylesObj;
7607 }
7608 
7609 var DayStyleShape = _propTypes2['default'].shape({
7610  background: _propTypes2['default'].string,
7611  border: (0, _airbnbPropTypes.or)([_propTypes2['default'].string, _propTypes2['default'].number]),
7612  color: _propTypes2['default'].string,
7613 
7614  hover: _propTypes2['default'].shape({
7615   background: _propTypes2['default'].string,
7616   border: (0, _airbnbPropTypes.or)([_propTypes2['default'].string, _propTypes2['default'].number]),
7617   color: _propTypes2['default'].string
7618  })
7619 });
7620 
7621 var propTypes = (0, _airbnbPropTypes.forbidExtraProps)((0, _object2['default'])({}, _reactWithStyles.withStylesPropTypes, {
7622  day: _reactMomentProptypes2['default'].momentObj,
7623  daySize: _airbnbPropTypes.nonNegativeInteger,
7624  isOutsideDay: _propTypes2['default'].bool,
7625  modifiers: _propTypes2['default'].instanceOf(Set),
7626  isFocused: _propTypes2['default'].bool,
7627  tabIndex: _propTypes2['default'].oneOf([0, -1]),
7628  onDayClick: _propTypes2['default'].func,
7629  onDayMouseEnter: _propTypes2['default'].func,
7630  onDayMouseLeave: _propTypes2['default'].func,
7631  renderDayContents: _propTypes2['default'].func,
7632  ariaLabelFormat: _propTypes2['default'].string,
7633 
7634  // style overrides
7635  defaultStyles: DayStyleShape,
7636  outsideStyles: DayStyleShape,
7637  todayStyles: DayStyleShape,
7638  firstDayOfWeekStyles: DayStyleShape,
7639  lastDayOfWeekStyles: DayStyleShape,
7640  highlightedCalendarStyles: DayStyleShape,
7641  blockedMinNightsStyles: DayStyleShape,
7642  blockedCalendarStyles: DayStyleShape,
7643  blockedOutOfRangeStyles: DayStyleShape,
7644  hoveredSpanStyles: DayStyleShape,
7645  selectedSpanStyles: DayStyleShape,
7646  lastInRangeStyles: DayStyleShape,
7647  selectedStyles: DayStyleShape,
7648  selectedStartStyles: DayStyleShape,
7649  selectedEndStyles: DayStyleShape,
7650  afterHoveredStartStyles: DayStyleShape,
7651 
7652  // internationalization
7653  phrases: _propTypes2['default'].shape((0, _getPhrasePropTypes2['default'])(_defaultPhrases.CalendarDayPhrases))
7654 }));
7655 
7656 var defaultStyles = exports.defaultStyles = {
7657  border: '1px solid ' + String(color.core.borderLight),
7658  color: color.text,
7659  background: color.background,
7660 
7661  hover: {
7662   background: color.core.borderLight,
7663   border: '1px double ' + String(color.core.borderLight),
7664   color: 'inherit'
7665  }
7666 };
7667 
7668 var outsideStyles = exports.outsideStyles = {
7669  background: color.outside.backgroundColor,
7670  border: 0,
7671  color: color.outside.color
7672 };
7673 
7674 var highlightedCalendarStyles = exports.highlightedCalendarStyles = {
7675  background: color.highlighted.backgroundColor,
7676  color: color.highlighted.color,
7677 
7678  hover: {
7679   background: color.highlighted.backgroundColor_hover,
7680   color: color.highlighted.color_active
7681  }
7682 };
7683 
7684 var blockedMinNightsStyles = exports.blockedMinNightsStyles = {
7685  background: color.minimumNights.backgroundColor,
7686  border: '1px solid ' + String(color.minimumNights.borderColor),
7687  color: color.minimumNights.color,
7688 
7689  hover: {
7690   background: color.minimumNights.backgroundColor_hover,
7691   color: color.minimumNights.color_active
7692  }
7693 };
7694 
7695 var blockedCalendarStyles = exports.blockedCalendarStyles = {
7696  background: color.blocked_calendar.backgroundColor,
7697  border: '1px solid ' + String(color.blocked_calendar.borderColor),
7698  color: color.blocked_calendar.color,
7699 
7700  hover: {
7701   background: color.blocked_calendar.backgroundColor_hover,
7702   border: '1px solid ' + String(color.blocked_calendar.borderColor),
7703   color: color.blocked_calendar.color_active
7704  }
7705 };
7706 
7707 var blockedOutOfRangeStyles = exports.blockedOutOfRangeStyles = {
7708  background: color.blocked_out_of_range.backgroundColor,
7709  border: '1px solid ' + String(color.blocked_out_of_range.borderColor),
7710  color: color.blocked_out_of_range.color,
7711 
7712  hover: {
7713   background: color.blocked_out_of_range.backgroundColor_hover,
7714   border: '1px solid ' + String(color.blocked_out_of_range.borderColor),
7715   color: color.blocked_out_of_range.color_active
7716  }
7717 };
7718 
7719 var hoveredSpanStyles = exports.hoveredSpanStyles = {
7720  background: color.hoveredSpan.backgroundColor,
7721  border: '1px solid ' + String(color.hoveredSpan.borderColor),
7722  color: color.hoveredSpan.color,
7723 
7724  hover: {
7725   background: color.hoveredSpan.backgroundColor_hover,
7726   border: '1px solid ' + String(color.hoveredSpan.borderColor),
7727   color: color.hoveredSpan.color_active
7728  }
7729 };
7730 
7731 var selectedSpanStyles = exports.selectedSpanStyles = {
7732  background: color.selectedSpan.backgroundColor,
7733  border: '1px solid ' + String(color.selectedSpan.borderColor),
7734  color: color.selectedSpan.color,
7735 
7736  hover: {
7737   background: color.selectedSpan.backgroundColor_hover,
7738   border: '1px solid ' + String(color.selectedSpan.borderColor),
7739   color: color.selectedSpan.color_active
7740  }
7741 };
7742 
7743 var lastInRangeStyles = exports.lastInRangeStyles = {
7744  borderRight: color.core.primary
7745 };
7746 
7747 var selectedStyles = exports.selectedStyles = {
7748  background: color.selected.backgroundColor,
7749  border: '1px solid ' + String(color.selected.borderColor),
7750  color: color.selected.color,
7751 
7752  hover: {
7753   background: color.selected.backgroundColor_hover,
7754   border: '1px solid ' + String(color.selected.borderColor),
7755   color: color.selected.color_active
7756  }
7757 };
7758 
7759 var defaultProps = {
7760  day: (0, _moment2['default'])(),
7761  daySize: _constants.DAY_SIZE,
7762  isOutsideDay: false,
7763  modifiers: new Set(),
7764  isFocused: false,
7765  tabIndex: -1,
7766  onDayClick: function () {
7767   function onDayClick() {}
7768 
7769   return onDayClick;
7770  }(),
7771  onDayMouseEnter: function () {
7772   function onDayMouseEnter() {}
7773 
7774   return onDayMouseEnter;
7775  }(),
7776  onDayMouseLeave: function () {
7777   function onDayMouseLeave() {}
7778 
7779   return onDayMouseLeave;
7780  }(),
7781 
7782  renderDayContents: null,
7783  ariaLabelFormat: 'dddd, LL',
7784 
7785  // style defaults
7786  defaultStyles: defaultStyles,
7787  outsideStyles: outsideStyles,
7788  todayStyles: {},
7789  highlightedCalendarStyles: highlightedCalendarStyles,
7790  blockedMinNightsStyles: blockedMinNightsStyles,
7791  blockedCalendarStyles: blockedCalendarStyles,
7792  blockedOutOfRangeStyles: blockedOutOfRangeStyles,
7793  hoveredSpanStyles: hoveredSpanStyles,
7794  selectedSpanStyles: selectedSpanStyles,
7795  lastInRangeStyles: lastInRangeStyles,
7796  selectedStyles: selectedStyles,
7797  selectedStartStyles: {},
7798  selectedEndStyles: {},
7799  afterHoveredStartStyles: {},
7800  firstDayOfWeekStyles: {},
7801  lastDayOfWeekStyles: {},
7802 
7803  // internationalization
7804  phrases: _defaultPhrases.CalendarDayPhrases
7805 };
7806 
7807 var CustomizableCalendarDay = function (_React$Component) {
7808  _inherits(CustomizableCalendarDay, _React$Component);
7809 
7810  function CustomizableCalendarDay() {
7811   var _ref;
7812 
7813   _classCallCheck(this, CustomizableCalendarDay);
7814 
7815   for (var _len = arguments.length, args = Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
7816    args[_key] = arguments[_key];
7817   }
7818 
7819   var _this = _possibleConstructorReturn(this, (_ref = CustomizableCalendarDay.__proto__ || Object.getPrototypeOf(CustomizableCalendarDay)).call.apply(_ref, [this].concat(args)));
7820 
7821   _this.state = {
7822    isHovered: false
7823   };
7824 
7825   _this.setButtonRef = _this.setButtonRef.bind(_this);
7826   return _this;
7827  }
7828 
7829  _createClass(CustomizableCalendarDay, [{
7830   key: 'shouldComponentUpdate',
7831   value: function () {
7832    function shouldComponentUpdate(nextProps, nextState) {
7833     return (0, _reactAddonsShallowCompare2['default'])(this, nextProps, nextState);
7834    }
7835 
7836    return shouldComponentUpdate;
7837   }()
7838  }, {
7839   key: 'componentDidUpdate',
7840   value: function () {
7841    function componentDidUpdate(prevProps) {
7842     var _props = this.props,
7843       isFocused = _props.isFocused,
7844       tabIndex = _props.tabIndex;
7845 
7846     if (tabIndex === 0) {
7847      if (isFocused || tabIndex !== prevProps.tabIndex) {
7848       this.buttonRef.focus();
7849      }
7850     }
7851    }
7852 
7853    return componentDidUpdate;
7854   }()
7855  }, {
7856   key: 'onDayClick',
7857   value: function () {
7858    function onDayClick(day, e) {
7859     var onDayClick = this.props.onDayClick;
7860 
7861     onDayClick(day, e);
7862    }
7863 
7864    return onDayClick;
7865   }()
7866  }, {
7867   key: 'onDayMouseEnter',
7868   value: function () {
7869    function onDayMouseEnter(day, e) {
7870     var onDayMouseEnter = this.props.onDayMouseEnter;
7871 
7872     this.setState({ isHovered: true });
7873     onDayMouseEnter(day, e);
7874    }
7875 
7876    return onDayMouseEnter;
7877   }()
7878  }, {
7879   key: 'onDayMouseLeave',
7880   value: function () {
7881    function onDayMouseLeave(day, e) {
7882     var onDayMouseLeave = this.props.onDayMouseLeave;
7883 
7884     this.setState({ isHovered: false });
7885     onDayMouseLeave(day, e);
7886    }
7887 
7888    return onDayMouseLeave;
7889   }()
7890  }, {
7891   key: 'onKeyDown',
7892   value: function () {
7893    function onKeyDown(day, e) {
7894     var onDayClick = this.props.onDayClick;
7895     var key = e.key;
7896 
7897     if (key === 'Enter' || key === ' ') {
7898      onDayClick(day, e);
7899     }
7900    }
7901 
7902    return onKeyDown;
7903   }()
7904  }, {
7905   key: 'setButtonRef',
7906   value: function () {
7907    function setButtonRef(ref) {
7908     this.buttonRef = ref;
7909    }
7910 
7911    return setButtonRef;
7912   }()
7913  }, {
7914   key: 'render',
7915   value: function () {
7916    function render() {
7917     var _this2 = this;
7918 
7919     var _props2 = this.props,
7920       day = _props2.day,
7921       ariaLabelFormat = _props2.ariaLabelFormat,
7922       daySize = _props2.daySize,
7923       isOutsideDay = _props2.isOutsideDay,
7924       modifiers = _props2.modifiers,
7925       tabIndex = _props2.tabIndex,
7926       renderDayContents = _props2.renderDayContents,
7927       styles = _props2.styles,
7928       phrases = _props2.phrases,
7929       defaultStylesWithHover = _props2.defaultStyles,
7930       outsideStylesWithHover = _props2.outsideStyles,
7931       todayStylesWithHover = _props2.todayStyles,
7932       firstDayOfWeekStylesWithHover = _props2.firstDayOfWeekStyles,
7933       lastDayOfWeekStylesWithHover = _props2.lastDayOfWeekStyles,
7934       highlightedCalendarStylesWithHover = _props2.highlightedCalendarStyles,
7935       blockedMinNightsStylesWithHover = _props2.blockedMinNightsStyles,
7936       blockedCalendarStylesWithHover = _props2.blockedCalendarStyles,
7937       blockedOutOfRangeStylesWithHover = _props2.blockedOutOfRangeStyles,
7938       hoveredSpanStylesWithHover = _props2.hoveredSpanStyles,
7939       selectedSpanStylesWithHover = _props2.selectedSpanStyles,
7940       lastInRangeStylesWithHover = _props2.lastInRangeStyles,
7941       selectedStylesWithHover = _props2.selectedStyles,
7942       selectedStartStylesWithHover = _props2.selectedStartStyles,
7943       selectedEndStylesWithHover = _props2.selectedEndStyles,
7944       afterHoveredStartStylesWithHover = _props2.afterHoveredStartStyles;
7945     var isHovered = this.state.isHovered;
7946 
7947 
7948     if (!day) return _react2['default'].createElement('td', null);
7949 
7950     var _getCalendarDaySettin = (0, _getCalendarDaySettings2['default'])(day, ariaLabelFormat, daySize, modifiers, phrases),
7951       daySizeStyles = _getCalendarDaySettin.daySizeStyles,
7952       useDefaultCursor = _getCalendarDaySettin.useDefaultCursor,
7953       selected = _getCalendarDaySettin.selected,
7954       hoveredSpan = _getCalendarDaySettin.hoveredSpan,
7955       isOutsideRange = _getCalendarDaySettin.isOutsideRange,
7956       ariaLabel = _getCalendarDaySettin.ariaLabel;
7957 
7958     return _react2['default'].createElement(
7959      'td',
7960      _extends({}, (0, _reactWithStyles.css)(styles.CalendarDay, useDefaultCursor && styles.CalendarDay__defaultCursor, daySizeStyles, getStyles(defaultStylesWithHover, isHovered), isOutsideDay && getStyles(outsideStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('today') && getStyles(todayStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('first-day-of-week') && getStyles(firstDayOfWeekStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('last-day-of-week') && getStyles(lastDayOfWeekStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('highlighted-calendar') && getStyles(highlightedCalendarStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('blocked-minimum-nights') && getStyles(blockedMinNightsStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('blocked-calendar') && getStyles(blockedCalendarStylesWithHover, isHovered), hoveredSpan && getStyles(hoveredSpanStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('after-hovered-start') && getStyles(afterHoveredStartStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('selected-span') && getStyles(selectedSpanStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('last-in-range') && getStyles(lastInRangeStylesWithHover, isHovered), selected && getStyles(selectedStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('selected-start') && getStyles(selectedStartStylesWithHover, isHovered), modifiers.has('selected-end') && getStyles(selectedEndStylesWithHover, isHovered), isOutsideRange && getStyles(blockedOutOfRangeStylesWithHover, isHovered)), {
7961       role: 'button' // eslint-disable-line jsx-a11y/no-noninteractive-element-to-interactive-role
7962       , ref: this.setButtonRef,
7963       'aria-label': ariaLabel,
7964       onMouseEnter: function () {
7965        function onMouseEnter(e) {
7966         _this2.onDayMouseEnter(day, e);
7967        }
7968 
7969        return onMouseEnter;
7970       }(),
7971       onMouseLeave: function () {
7972        function onMouseLeave(e) {
7973         _this2.onDayMouseLeave(day, e);
7974        }
7975 
7976        return onMouseLeave;
7977       }(),
7978       onMouseUp: function () {
7979        function onMouseUp(e) {
7980         e.currentTarget.blur();
7981        }
7982 
7983        return onMouseUp;
7984       }(),
7985       onClick: function () {
7986        function onClick(e) {
7987         _this2.onDayClick(day, e);
7988        }
7989 
7990        return onClick;
7991       }(),
7992       onKeyDown: function () {
7993        function onKeyDown(e) {
7994         _this2.onKeyDown(day, e);
7995        }
7996 
7997        return onKeyDown;
7998       }(),
7999       tabIndex: tabIndex
8000      }),
8001      renderDayContents ? renderDayContents(day, modifiers) : day.format('D')
8002     );
8003    }
8004 
8005    return render;
8006   }()
8007  }]);
8008 
8009  return CustomizableCalendarDay;
8010 }(_react2['default'].Component);
8011 
8012 CustomizableCalendarDay.propTypes = propTypes;
8013 CustomizableCalendarDay.defaultProps = defaultProps;
8014 
8015 exports.PureCustomizableCalendarDay = CustomizableCalendarDay;
8016 exports['default'] = (0, _reactWithStyles.withStyles)(function (_ref2) {
8017  var font = _ref2.reactDates.font;
8018  return {
8019   CalendarDay: {
8020    boxSizing: 'border-box',
8021    cursor: 'pointer',
8022    fontSize: font.size,
8023    textAlign: 'center',
8024 
8025    ':active': {
8026     outline: 0
8027    }
8028   },
8029 
8030   CalendarDay__defaultCursor: {
8031    cursor: 'default'
8032   }
8033  };
8034 })(CustomizableCalendarDay);
8035 
8036 /***/ }),
8037 
8038 /***/ "GG7f":
8039 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8040 
8041 // eslint-disable-next-line import/no-unresolved
8042 __webpack_require__("H24B");
8043 
8044 
8045 /***/ }),
8046 
8047 /***/ "GK4x":
8048 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
8049 
8050 "use strict";
8051 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("GRId");
8052 /* harmony import */ var _wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
8053 /**
8054  * WordPress dependencies
8055  */
8056 
8057 const ToolbarContext = Object(_wordpress_element__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createContext"])();
8058 /* harmony default export */ __webpack_exports__["a"] = (ToolbarContext);
8059 
8060 
8061 /***/ }),
8062 
8063 /***/ "GRId":
8064 /***/ (function(module, exports) {
8065 
8066 (function() { module.exports = window["wp"]["element"]; }());
8067 
8068 /***/ }),
8069 
8070 /***/ "Gn0q":
8071 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8072 
8073 "use strict";
8074 
8075 
8076 var define = __webpack_require__("82c2");
8077 var getPolyfill = __webpack_require__("5yQQ");
8078 
8079 module.exports = function shimContains() {
8080   var polyfill = getPolyfill();
8081   if (typeof document !== 'undefined') {
8082     define(
8083       document,
8084       { contains: polyfill },
8085       { contains: function () { return document.contains !== polyfill; } }
8086     );
8087     if (typeof Element !== 'undefined') {
8088       define(
8089         Element.prototype,
8090         { contains: polyfill },
8091         { contains: function () { return Element.prototype.contains !== polyfill; } }
8092       );
8093     }
8094   }
8095   return polyfill;
8096 };
8097 
8098 
8099 /***/ }),
8100 
8101 /***/ "GoyQ":
8102 /***/ (function(module, exports) {
8103 
8104 /**
8105  * Checks if `value` is the
8106  * [language type](http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/#sec-ecmascript-language-types)
8107  * of `Object`. (e.g. arrays, functions, objects, regexes, `new Number(0)`, and `new String('')`)
8108  *
8109  * @static
8110  * @memberOf _
8111  * @since 0.1.0
8112  * @category Lang
8113  * @param {*} value The value to check.
8114  * @returns {boolean} Returns `true` if `value` is an object, else `false`.
8115  * @example
8116  *
8117  * _.isObject({});
8118  * // => true
8119  *
8120  * _.isObject([1, 2, 3]);
8121  * // => true
8122  *
8123  * _.isObject(_.noop);
8124  * // => true
8125  *
8126  * _.isObject(null);
8127  * // => false
8128  */
8129 function isObject(value) {
8130  var type = typeof value;
8131  return value != null && (type == 'object' || type == 'function');
8132 }
8133 
8134 module.exports = isObject;
8135 
8136 
8137 /***/ }),
8138 
8139 /***/ "H24B":
8140 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8141 
8142 "use strict";
8143 
8144 
8145 var _registerCSSInterfaceWithDefaultTheme = __webpack_require__("TUyu");
8146 
8147 var _registerCSSInterfaceWithDefaultTheme2 = _interopRequireDefault(_registerCSSInterfaceWithDefaultTheme);
8148 
8149 function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { 'default': obj }; }
8150 
8151 (0, _registerCSSInterfaceWithDefaultTheme2['default'])();
8152 
8153 /***/ }),
8154 
8155 /***/ "Hsqg":
8156 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8157 
8158 module.exports = true ? __webpack_require__("DciD") : undefined;
8159 
8160 
8161 
8162 /***/ }),
8163 
8164 /***/ "HwJD":
8165 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8166 
8167 "use strict";
8168 
8169 
8170 module.exports = Number.isNaN || function isNaN(a) {
8171   return a !== a;
8172 };
8173 
8174 
8175 /***/ }),
8176 
8177 /***/ "HyUg":
8178 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8179 
8180 "use strict";
8181 
8182 
8183 var origSymbol = typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol;
8184 var hasSymbolSham = __webpack_require__("eJkf");
8185 
8186 module.exports = function hasNativeSymbols() {
8187   if (typeof origSymbol !== 'function') { return false; }
8188   if (typeof Symbol !== 'function') { return false; }
8189   if (typeof origSymbol('foo') !== 'symbol') { return false; }
8190   if (typeof Symbol('bar') !== 'symbol') { return false; }
8191 
8192   return hasSymbolSham();
8193 };
8194 
8195 
8196 /***/ }),
8197 
8198 /***/ "I/A+":
8199 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
8200 
8201 "use strict";
8202 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return _objectWithoutPropertiesLoose; });
8203 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "b", function() { return _objectSpread2; });
8204 /* unused harmony export b */
8205 function _defineProperty(obj, key, value) {
8206  if (key in obj) {
8207   Object.defineProperty(obj, key, {
8208    value: value,
8209    enumerable: true,
8210    configurable: true,
8211    writable: true
8212   });
8213  } else {
8214   obj[key] = value;
8215  }
8216 
8217  return obj;
8218 }
8219 
8220 function ownKeys(object, enumerableOnly) {
8221  var keys = Object.keys(object);
8222 
8223  if (Object.getOwnPropertySymbols) {
8224   var symbols = Object.getOwnPropertySymbols(object);
8225   if (enumerableOnly) symbols = symbols.filter(function (sym) {
8226    return Object.getOwnPropertyDescriptor(object, sym).enumerable;
8227   });
8228   keys.push.apply(keys, symbols);
8229  }
8230 
8231  return keys;
8232 }
8233 
8234 function _objectSpread2(target) {
8235  for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
8236   var source = arguments[i] != null ? arguments[i] : {};
8237 
8238   if (i % 2) {
8239    ownKeys(Object(source), true).forEach(function (key) {
8240     _defineProperty(target, key, source[key]);
8241    });
8242   } else if (Object.getOwnPropertyDescriptors) {
8243    Object.defineProperties(target, Object.getOwnPropertyDescriptors(source));
8244   } else {
8245    ownKeys(Object(source)).forEach(function (key) {
8246     Object.defineProperty(target, key, Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key));
8247    });
8248   }
8249  }
8250 
8251  return target;
8252 }
8253 
8254 function _objectWithoutPropertiesLoose(source, excluded) {
8255  if (source == null) return {};
8256  var target = {};
8257  var sourceKeys = Object.keys(source);
8258  var key, i;
8259 
8260  for (i = 0; i < sourceKeys.length; i++) {
8261   key = sourceKeys[i];
8262   if (excluded.indexOf(key) >= 0) continue;
8263   target[key] = source[key];
8264  }
8265 
8266  return target;
8267 }
8268 
8269 function _unsupportedIterableToArray(o, minLen) {
8270  if (!o) return;
8271  if (typeof o === "string") return _arrayLikeToArray(o, minLen);
8272  var n = Object.prototype.toString.call(o).slice(8, -1);
8273  if (n === "Object" && o.constructor) n = o.constructor.name;
8274  if (n === "Map" || n === "Set") return Array.from(o);
8275  if (n === "Arguments" || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n)) return _arrayLikeToArray(o, minLen);
8276 }
8277 
8278 function _arrayLikeToArray(arr, len) {
8279  if (len == null || len > arr.length) len = arr.length;
8280 
8281  for (var i = 0, arr2 = new Array(len); i < len; i++) arr2[i] = arr[i];
8282 
8283  return arr2;
8284 }
8285 
8286 function _createForOfIteratorHelperLoose(o, allowArrayLike) {
8287  var it;
8288 
8289  if (typeof Symbol === "undefined" || o[Symbol.iterator] == null) {
8290   if (Array.isArray(o) || (it = _unsupportedIterableToArray(o)) || allowArrayLike && o && typeof o.length === "number") {
8291    if (it) o = it;
8292    var i = 0;
8293    return function () {
8294     if (i >= o.length) return {
8295      done: true
8296     };
8297     return {
8298      done: false,
8299      value: o[i++]
8300     };
8301    };
8302   }
8303 
8304   throw new TypeError("Invalid attempt to iterate non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.");
8305  }
8306 
8307  it = o[Symbol.iterator]();
8308  return it.next.bind(it);
8309 }
8310 
8311 
8312 
8313 
8314 /***/ }),
8315 
8316 /***/ "IVEb":
8317 /***/ (function(module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {
8318 
8319 "use strict";
8320 /* harmony export (binding) */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, "a", function() { return useCreateElement; });
8321 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__("cDcd");
8322 /* harmony import */ var react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);
8323 /* harmony import */ var _SystemContext_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__("eUCI");
8324 /* harmony import */ var _rollupPluginBabelHelpers_0c84a174_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__("RDTF");
8325 
8326 
8327 
8328 
8329 function isRenderProp(children) {
8330  return typeof children === "function";
8331 }
8332 
8333 /**
8334  * Custom hook that will call `children` if it's a function. If
8335  * `useCreateElement` has been passed to the context, it'll be used instead.
8336  *
8337  * @example
8338  * import React from "react";
8339  * import { SystemProvider, useCreateElement } from "reakit-system";
8340  *
8341  * const system = {
8342  *  useCreateElement(type, props, children = props.children) {
8343  *   // very similar to what `useCreateElement` does already
8344  *   if (typeof children === "function") {
8345  *    const { children: _, ...rest } = props;
8346  *    return children(rest);
8347  *   }
8348  *   return React.createElement(type, props, children);
8349  *  },
8350  * };
8351  *
8352  * function Component(props) {
8353  *  return useCreateElement("div", props);
8354  * }
8355  *
8356  * function App() {
8357  *  return (
8358  *   <SystemProvider unstable_system={system}>
8359  *    <Component url="url">{({ url }) => <a href={url}>link</a>}</Component>
8360  *   </SystemProvider>
8361  *  );
8362  * }
8363  */
8364 
8365 var useCreateElement = function useCreateElement(type, props, children) {
8366  if (children === void 0) {
8367   children = props.children;
8368  }
8369 
8370  var context = Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["useContext"])(_SystemContext_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__[/* SystemContext */ "a"]);
8371 
8372  if (context.useCreateElement) {
8373   return context.useCreateElement(type, props, children);
8374  }
8375 
8376  if (typeof type === "string" && isRenderProp(children)) {
8377   var _ = props.children,
8378     rest = Object(_rollupPluginBabelHelpers_0c84a174_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__[/* a */ "b"])(props, ["children"]);
8379 
8380   return children(rest);
8381  }
8382 
8383  return /*#__PURE__*/Object(react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__["createElement"])(type, props, children);
8384 };
8385 
8386 
8387 
8388 
8389 /***/ }),
8390 
8391 /***/ "IdCN":
8392 /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
8393 
8394 "use strict";
8395 
8396 
8397 var fnToStr = Function.prototype.toString;
8398 var reflectApply = typeof Reflect === 'object' && Reflect !== null && Reflect.apply;
8399 var badArrayLike;
8400 var isCallableMarker;
8401 if (typeof reflectApply === 'function' && typeof Object.defineProperty === 'function') {
8402   try {
8403     badArrayLike = Object.defineProperty({}, 'length', {
8404       get: function () {
8405         throw isCallableMarker;
8406       }
8407     });
8408     isCallableMarker = {};
8409     // eslint-disable-next-line no-throw-literal
8410     reflectApply(function () { throw 42; }, null, badArrayLike);
8411   } catch (_) {
8412     if (_ !== isCallableMarker) {
8413       reflectApply = null;
8414     }
8415   }
8416 } else {
8417   reflectApply = null;
8418 }
8419 
8420 var constructorRegex = /^\s*class\b/;
8421 var isES6ClassFn = function isES6ClassFunction(value) {
8422   try {
8423     var fnStr = fnToStr.call(value);
8424     return constructorRegex.test(fnStr);
8425   } catch (e) {
8426     return false; // not a function
8427   }
8428 };
8429 
8430 var tryFunctionObject = function tryFunctionToStr(value) {
8431   try {
8432     if (isES6ClassFn(value)) { return false; }
8433     fnToStr.call(value);
8434     return true;
8435   } catch (e) {
8436     return false;
8437   }
8438 };
8439 var toStr = Object.prototype.toString;
8440 var fnClass = '[object Function]';
8441 var genClass = '[object GeneratorFunction]';
8442 var hasToStringTag = typeof Symbol === 'function' && typeof Symbol.toStringTag === 'symbol';
8443 
8444 module.exports = reflectApply
8445   ? function isCallable(value) {
8446     if (!value) { return false; }
8447     if (typeof value !== 'function' && typeof value !== 'object') { return false; }
8448     if (typeof value === 'function' && !value.prototype) { return true; }
8449     try {
8450       reflectApply(value, null, badArrayLike);
8451     } catch (e) {
8452       if (e !== isCallableMarker) { return false; }
8453     }
8454     return !isES6ClassFn(value);
8455   }