[ Index ]

PHP Cross Reference of BuddyPress

title

Body

[close]

/src/bp-core/js/vendor/moment-js/locale/ -> hy-am.js (source)

  1 //! moment.js locale configuration
  2 //! locale : Armenian [hy-am]
  3 //! author : Armendarabyan : https://github.com/armendarabyan
  4 
  5 ;(function (global, factory) {
  6   typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
  7     && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
  8   typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
  9   factory(global.moment)
 10 }(this, function (moment) { 'use strict';
 11 
 12 
 13   var hy_am = moment.defineLocale('hy-am', {
 14     months : {
 15       format: 'հունվարի_փետրվարի_մարտի_ապրիլի_մայիսի_հունիսի_հուլիսի_օգոստոսի_սեպտեմբերի_հոկտեմբերի_նոյեմբերի_դեկտեմբերի'.split('_'),
 16       standalone: 'հունվար_փետրվար_մարտ_ապրիլ_մայիս_հունիս_հուլիս_օգոստոս_սեպտեմբեր_հոկտեմբեր_նոյեմբեր_դեկտեմբեր'.split('_')
 17     },
 18     monthsShort : 'հնվ_փտր_մրտ_ապր_մյս_հնս_հլս_օգս_սպտ_հկտ_նմբ_դկտ'.split('_'),
 19     weekdays : 'կիրակի_երկուշաբթի_երեքշաբթի_չորեքշաբթի_հինգշաբթի_ուրբաթ_շաբաթ'.split('_'),
 20     weekdaysShort : 'կրկ_երկ_երք_չրք_հնգ_ուրբ_շբթ'.split('_'),
 21     weekdaysMin : 'կրկ_երկ_երք_չրք_հնգ_ուրբ_շբթ'.split('_'),
 22     longDateFormat : {
 23       LT : 'HH:mm',
 24       LTS : 'HH:mm:ss',
 25       L : 'DD.MM.YYYY',
 26       LL : 'D MMMM YYYY թ.',
 27       LLL : 'D MMMM YYYY թ., HH:mm',
 28       LLLL : 'dddd, D MMMM YYYY թ., HH:mm'
 29     },
 30     calendar : {
 31       sameDay: '[այսօր] LT',
 32       nextDay: '[վաղը] LT',
 33       lastDay: '[երեկ] LT',
 34       nextWeek: function () {
 35         return 'dddd [օրը ժամը] LT';
 36       },
 37       lastWeek: function () {
 38         return '[անցած] dddd [օրը ժամը] LT';
 39       },
 40       sameElse: 'L'
 41     },
 42     relativeTime : {
 43       future : '%s հետո',
 44       past : '%s առաջ',
 45       s : 'մի քանի վայրկյան',
 46       m : 'րոպե',
 47       mm : '%d րոպե',
 48       h : 'ժամ',
 49       hh : '%d ժամ',
 50       d : 'օր',
 51       dd : '%d օր',
 52       M : 'ամիս',
 53       MM : '%d ամիս',
 54       y : 'տարի',
 55       yy : '%d տարի'
 56     },
 57     meridiemParse: /գիշերվա|առավոտվա|ցերեկվա|երեկոյան/,
 58     isPM: function (input) {
 59       return /^(ցերեկվա|երեկոյան)$/.test(input);
 60     },
 61     meridiem : function (hour) {
 62       if (hour < 4) {
 63         return 'գիշերվա';
 64       } else if (hour < 12) {
 65         return 'առավոտվա';
 66       } else if (hour < 17) {
 67         return 'ցերեկվա';
 68       } else {
 69         return 'երեկոյան';
 70       }
 71     },
 72     ordinalParse: /\d{1,2}|\d{1,2}-(ին|րդ)/,
 73     ordinal: function (number, period) {
 74       switch (period) {
 75         case 'DDD':
 76         case 'w':
 77         case 'W':
 78         case 'DDDo':
 79           if (number === 1) {
 80             return number + '-ին';
 81           }
 82           return number + '-րդ';
 83         default:
 84           return number;
 85       }
 86     },
 87     week : {
 88       dow : 1, // Monday is the first day of the week.
 89       doy : 7 // The week that contains Jan 1st is the first week of the year.
 90     }
 91   });
 92 
 93   return hy_am;
 94 
 95 }));


Generated: Fri Feb 26 01:01:36 2021 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1