[ Index ]

PHP Cross Reference of BuddyPress

title

Body

[close]

/src/bp-core/js/vendor/moment-js/locale/ -> fy.js (source)

  1 //! moment.js locale configuration
  2 //! locale : Frisian [fy]
  3 //! author : Robin van der Vliet : https://github.com/robin0van0der0v
  4 
  5 ;(function (global, factory) {
  6   typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
  7     && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
  8   typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
  9   factory(global.moment)
 10 }(this, function (moment) { 'use strict';
 11 
 12 
 13   var monthsShortWithDots = 'jan._feb._mrt._apr._mai_jun._jul._aug._sep._okt._nov._des.'.split('_'),
 14     monthsShortWithoutDots = 'jan_feb_mrt_apr_mai_jun_jul_aug_sep_okt_nov_des'.split('_');
 15 
 16   var fy = moment.defineLocale('fy', {
 17     months : 'jannewaris_febrewaris_maart_april_maaie_juny_july_augustus_septimber_oktober_novimber_desimber'.split('_'),
 18     monthsShort : function (m, format) {
 19       if (/-MMM-/.test(format)) {
 20         return monthsShortWithoutDots[m.month()];
 21       } else {
 22         return monthsShortWithDots[m.month()];
 23       }
 24     },
 25     monthsParseExact : true,
 26     weekdays : 'snein_moandei_tiisdei_woansdei_tongersdei_freed_sneon'.split('_'),
 27     weekdaysShort : 'si._mo._ti._wo._to._fr._so.'.split('_'),
 28     weekdaysMin : 'Si_Mo_Ti_Wo_To_Fr_So'.split('_'),
 29     weekdaysParseExact : true,
 30     longDateFormat : {
 31       LT : 'HH:mm',
 32       LTS : 'HH:mm:ss',
 33       L : 'DD-MM-YYYY',
 34       LL : 'D MMMM YYYY',
 35       LLL : 'D MMMM YYYY HH:mm',
 36       LLLL : 'dddd D MMMM YYYY HH:mm'
 37     },
 38     calendar : {
 39       sameDay: '[hjoed om] LT',
 40       nextDay: '[moarn om] LT',
 41       nextWeek: 'dddd [om] LT',
 42       lastDay: '[juster om] LT',
 43       lastWeek: '[ôfrûne] dddd [om] LT',
 44       sameElse: 'L'
 45     },
 46     relativeTime : {
 47       future : 'oer %s',
 48       past : '%s lyn',
 49       s : 'in pear sekonden',
 50       m : 'ien minút',
 51       mm : '%d minuten',
 52       h : 'ien oere',
 53       hh : '%d oeren',
 54       d : 'ien dei',
 55       dd : '%d dagen',
 56       M : 'ien moanne',
 57       MM : '%d moannen',
 58       y : 'ien jier',
 59       yy : '%d jierren'
 60     },
 61     ordinalParse: /\d{1,2}(ste|de)/,
 62     ordinal : function (number) {
 63       return number + ((number === 1 || number === 8 || number >= 20) ? 'ste' : 'de');
 64     },
 65     week : {
 66       dow : 1, // Monday is the first day of the week.
 67       doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
 68     }
 69   });
 70 
 71   return fy;
 72 
 73 }));


Generated: Tue Mar 2 01:01:35 2021 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1