[ Index ]

PHP Cross Reference of BuddyPress

title

Body

[close]

/src/bp-core/js/vendor/moment-js/locale/ -> cy.js (source)

  1 //! moment.js locale configuration
  2 //! locale : Welsh [cy]
  3 //! author : Robert Allen : https://github.com/robgallen
  4 //! author : https://github.com/ryangreaves
  5 
  6 ;(function (global, factory) {
  7   typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
  8     && typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
  9   typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
 10   factory(global.moment)
 11 }(this, function (moment) { 'use strict';
 12 
 13 
 14   var cy = moment.defineLocale('cy', {
 15     months: 'Ionawr_Chwefror_Mawrth_Ebrill_Mai_Mehefin_Gorffennaf_Awst_Medi_Hydref_Tachwedd_Rhagfyr'.split('_'),
 16     monthsShort: 'Ion_Chwe_Maw_Ebr_Mai_Meh_Gor_Aws_Med_Hyd_Tach_Rhag'.split('_'),
 17     weekdays: 'Dydd Sul_Dydd Llun_Dydd Mawrth_Dydd Mercher_Dydd Iau_Dydd Gwener_Dydd Sadwrn'.split('_'),
 18     weekdaysShort: 'Sul_Llun_Maw_Mer_Iau_Gwe_Sad'.split('_'),
 19     weekdaysMin: 'Su_Ll_Ma_Me_Ia_Gw_Sa'.split('_'),
 20     weekdaysParseExact : true,
 21     // time formats are the same as en-gb
 22     longDateFormat: {
 23       LT: 'HH:mm',
 24       LTS : 'HH:mm:ss',
 25       L: 'DD/MM/YYYY',
 26       LL: 'D MMMM YYYY',
 27       LLL: 'D MMMM YYYY HH:mm',
 28       LLLL: 'dddd, D MMMM YYYY HH:mm'
 29     },
 30     calendar: {
 31       sameDay: '[Heddiw am] LT',
 32       nextDay: '[Yfory am] LT',
 33       nextWeek: 'dddd [am] LT',
 34       lastDay: '[Ddoe am] LT',
 35       lastWeek: 'dddd [diwethaf am] LT',
 36       sameElse: 'L'
 37     },
 38     relativeTime: {
 39       future: 'mewn %s',
 40       past: '%s yn ôl',
 41       s: 'ychydig eiliadau',
 42       m: 'munud',
 43       mm: '%d munud',
 44       h: 'awr',
 45       hh: '%d awr',
 46       d: 'diwrnod',
 47       dd: '%d diwrnod',
 48       M: 'mis',
 49       MM: '%d mis',
 50       y: 'blwyddyn',
 51       yy: '%d flynedd'
 52     },
 53     ordinalParse: /\d{1,2}(fed|ain|af|il|ydd|ed|eg)/,
 54     // traditional ordinal numbers above 31 are not commonly used in colloquial Welsh
 55     ordinal: function (number) {
 56       var b = number,
 57         output = '',
 58         lookup = [
 59           '', 'af', 'il', 'ydd', 'ydd', 'ed', 'ed', 'ed', 'fed', 'fed', 'fed', // 1af to 10fed
 60           'eg', 'fed', 'eg', 'eg', 'fed', 'eg', 'eg', 'fed', 'eg', 'fed' // 11eg to 20fed
 61         ];
 62       if (b > 20) {
 63         if (b === 40 || b === 50 || b === 60 || b === 80 || b === 100) {
 64           output = 'fed'; // not 30ain, 70ain or 90ain
 65         } else {
 66           output = 'ain';
 67         }
 68       } else if (b > 0) {
 69         output = lookup[b];
 70       }
 71       return number + output;
 72     },
 73     week : {
 74       dow : 1, // Monday is the first day of the week.
 75       doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
 76     }
 77   });
 78 
 79   return cy;
 80 
 81 }));


Generated: Fri Feb 26 01:01:36 2021 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1