[ Index ]

PHP Cross Reference of BuddyPress

title

Body

[close]

/src/bp-core/js/vendor/ -> livestamp.js (source)

  1 // Livestamp.js / v1.1.2 / (c) 2012 Matt Bradley / MIT License
  2 (function($, moment) {
  3  var updateInterval = 1e3,
  4    paused = false,
  5    $livestamps = $([]),
  6 
  7  init = function() {
  8   livestampGlobal.resume();
  9  },
 10 
 11  prep = function($el, timestamp) {
 12   var oldData = $el.data('livestampdata');
 13   if (typeof timestamp == 'number')
 14    timestamp *= 1e3;
 15 
 16   $el.removeAttr('data-livestamp')
 17    .removeData('livestamp');
 18 
 19   timestamp = moment(timestamp);
 20   if (moment.isMoment(timestamp) && !isNaN(+timestamp)) {
 21    var newData = $.extend({ }, { 'original': $el.contents() }, oldData);
 22    newData.moment = moment(timestamp);
 23 
 24    $el.data('livestampdata', newData).empty();
 25    $livestamps.push($el[0]);
 26   }
 27  },
 28 
 29  run = function() {
 30   if (paused) return;
 31   livestampGlobal.update();
 32   setTimeout(run, updateInterval);
 33  },
 34 
 35  livestampGlobal = {
 36   update: function() {
 37    $('[data-livestamp]').each(function() {
 38     var $this = $(this);
 39     prep($this, $this.data('livestamp'));
 40    });
 41 
 42    var toRemove = [];
 43    $livestamps.each(function() {
 44     var $this = $(this),
 45       data = $this.data('livestampdata');
 46 
 47     if (data === undefined)
 48      toRemove.push(this);
 49     else if (moment.isMoment(data.moment)) {
 50      var from = $this.html(),
 51        to = data.moment.fromNow();
 52 
 53      if (from != to) {
 54       var e = $.Event('change.livestamp');
 55       $this.trigger(e, [from, to]);
 56       if (!e.isDefaultPrevented())
 57        $this.html(to);
 58      }
 59     }
 60    });
 61 
 62    $livestamps = $livestamps.not(toRemove);
 63   },
 64 
 65   pause: function() {
 66    paused = true;
 67   },
 68 
 69   resume: function() {
 70    paused = false;
 71    run();
 72   },
 73 
 74   interval: function(interval) {
 75    if (interval === undefined)
 76     return updateInterval;
 77    updateInterval = interval;
 78   }
 79  },
 80 
 81  livestampLocal = {
 82   add: function($el, timestamp) {
 83    if (typeof timestamp == 'number')
 84     timestamp *= 1e3;
 85    timestamp = moment(timestamp);
 86 
 87    if (moment.isMoment(timestamp) && !isNaN(+timestamp)) {
 88     $el.each(function() {
 89      prep($(this), timestamp);
 90     });
 91     livestampGlobal.update();
 92    }
 93 
 94    return $el;
 95   },
 96 
 97   destroy: function($el) {
 98    $livestamps = $livestamps.not($el);
 99    $el.each(function() {
 100     var $this = $(this),
 101       data = $this.data('livestampdata');
 102 
 103     if (data === undefined)
 104      return $el;
 105 
 106     $this
 107      .html(data.original ? data.original : '')
 108      .removeData('livestampdata');
 109    });
 110 
 111    return $el;
 112   },
 113 
 114   isLivestamp: function($el) {
 115    return $el.data('livestampdata') !== undefined;
 116   }
 117  };
 118 
 119  $.livestamp = livestampGlobal;
 120  $(init);
 121  $.fn.livestamp = function(method, options) {
 122   if (!livestampLocal[method]) {
 123    options = method;
 124    method = 'add';
 125   }
 126 
 127   return livestampLocal[method](this, options);
 128  };
 129 })(jQuery, moment);


Generated: Fri Apr 19 01:01:08 2024 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1